Xây dựng đội ngũ cộng tác viên báo Đảng mạnh cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Trong năm 2022, Báo Nghệ An tiếp tục bám sát thực tiễn đời sống phản ánh toàn diện và kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà; hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của tỉnh; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới, Báo đã thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tuyên truyền đậm nét thực tiễn sinh động công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, mảng đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cũng được Báo tăng cường đẩy mạnh với nhiều tuyến tin, bài được dư luận đánh giá cao, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Toàn cảnh Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử; Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm phòng truyền thống Báo Nghệ An.  Ảnh: Đ.A - T.D
Toàn cảnh Lễ ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử; Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Báo Nghệ An điện tử. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm phòng truyền thống Báo Nghệ An. Ảnh: Đ.A - T.D

Năm 2022 cũng là năm Báo Nghệ An có nhiều đổi mới trên các ấn phẩm (Nghệ An Nhật báo, Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Dân tộc và Miền núi; Nghệ An điện tử) cả về hình thức, chất lượng nội dung, tạo sức hấp dẫn, thu hút đối với bạn đọc. Nổi bật là sự thay đổi của các chuyên trang, chuyên mục trên báo in đảm bảo tính thời sự về nội dung; hiện đại về trình bày. Đối với Báo điện tử, Báo đã chú trọng phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng với các chuyên mục tạo được dấu ấn như Podcast; Kênh Youtube; Kênh Truyền hình Báo Nghệ An…

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Báo đã quan tâm phát triển các nền tảng số khác như: Instagram, Twitter, Tiktok; các trang Fanpage vệ tinh… trở thành những công cụ truyền thông hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, việc Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đồng ý để Báo Nghệ An bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh là bước tiến mạnh mẽ; phù hợp với xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay; góp phần tăng cường giới thiệu, quảng bá những điểm mới, điểm sáng về đất và người Nghệ An tới độc giả trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Các loại hình ấn phẩm của Báo Nghệ An.
Các loại hình ấn phẩm của Báo Nghệ An.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí và giữa báo chí với mạng xã hội diễn ra quyết liệt, để đảm đương sứ mệnh dẫn đường với những thông tin chính xác, minh bạch và khách quan, nhất là những vấn đề mà người dân, dư luận đang quan tâm; từng bước trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, lực lượng chủ công trên mặt trận tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đòi hỏi Báo Nghệ An phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa. Muốn thực hiện được yêu cầu bức thiết này, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, tư duy mới và có khả năng làm chủ công nghệ. Do vậy, bên cạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên “vừa hồng, vừa chuyên”, đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, Báo Nghệ An cần phải có các giải pháp cụ thể, dài hơi để nâng chất lượng, hiệu quả công tác cộng tác viên – mở rộng mạng lưới “cánh tay nối dài” hùng hậu và giàu thực tiễn.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã có nhiều hoạt động kết nối, thu hút được nhiều cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước, trong đó, có nhiều cộng tác viên là các chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc tế… Việc quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên đã giúp cho Báo có nhiều tuyến tin, bài phản ánh toàn diện, trung thực, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là tại các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, hay khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh… Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, những vấn đề bức xúc ở cơ sở được cộng tác viên phản ánh sinh động trên các ấn phẩm đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, thực hiện mục đích và tôn chỉ của báo Đảng.

Một số cộng tác viên tiêu biểu của Báo Nghệ An.
Một số cộng tác viên tiêu biểu của Báo Nghệ An.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cộng tác viên hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm, thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao, thời gian tới, Ban Biên tập Báo Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, Báo cần rà soát, đánh giá lại đội ngũ cộng tác viên, từ đó có kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện, nhằm xây dựng được nguồn nhân lực cộng tác viên vừa đa dạng, phong phú, đông đảo, vừa rất tinh nhuệ, đáp ứng nhiệm vụ đề ra. Nhất là ở thời điểm Báo đang quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án số 23-ĐA/TU ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022-2027, có tính đến năm 2030. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu: phát triển các ấn phẩm đa phương tiện trên nền tảng số để phù hợp với xu thế thời đại, báo chí giai đoạn mới. Trong đó, lấy báo in làm nền tảng, báo điện tử làm mũi nhọn, khai thác tối đa thế mạnh của loại hình báo chí đa phương tiện, lấy người đọc, người xem người nghe làm trung tâm; lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy nội dung làm cốt lõi; lấy công nghệ làm then chốt; thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phục vụ nhân dân là tiên quyết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng; sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước trong xu thế công nghệ mới.

CTV và PV Báo Nghệ An trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam và cầu cảng Nghi Thiết (Nghi Lộc); PV Báo Nghệ An hướng dẫn kỹ năng làm tin, bài cho đội ngũ CTV. Ảnh tư liệu: X.T - H.T - L.T
CTV và PV Báo Nghệ An trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Xi măng Sông Lam và cầu cảng Nghi Thiết (Nghi Lộc); PV Báo Nghệ An hướng dẫn kỹ năng làm tin, bài cho đội ngũ CTV. Ảnh tư liệu: X.T - H.T - L.T

Thứ hai, với vai trò là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, đòi hỏi báo Đảng phải nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Do vậy, Báo cần chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên “chiến lược” ở các lĩnh vực đặc thù; cộng tác viên ở những địa bàn khó khăn, phức tạp; vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cộng tác viên chuyên sâu mảng đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch… nhằm tăng cường tính chiến đấu, tính phản biện đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội của báo Đảng.

Thứ ba, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển không ngừng, mở ra nhiều thuận lợi trong tác nghiệp, cũng như đổi mới, ứng dụng công nghệ làm báo. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức trước nhiều luồng thông tin chưa được kiểm chứng, gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Ban Biên tập Báo Nghệ An cần có sự quan tâm, chỉ đạo tăng cường hơn nữa sự tương tác, kết nối hai chiều giữa Tòa soạn với cộng tác viên, nhất là đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, nhằm định hướng thông tin linh hoạt, hiệu quả, kịp thời; xây dựng những tuyến tin, bài đáp ứng được tiêu chí “nhanh, đúng, trúng, hay”, mang đậm hơi thở cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới việc tổ chức hội nghị cộng tác viên hàng năm, tạo cơ hội cho cộng tác viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đánh giá kết quả phối hợp giữa cộng tác viên với Tòa soạn; kịp thời khen thưởng những cộng tác viên có đóng góp tích cực, có nhiều tin, bài chất lượng cao, được bạn đọc đón nhận.

Đồng chí Ngô Đức Kiên- Tổng Biên tập Báo Nghệ An khen thưởng các CTV bám địa bàn đưa tin lũ  quét ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV
Đồng chí Ngô Đức Kiên- Tổng Biên tập Báo Nghệ An khen thưởng các CTV bám địa bàn đưa tin lũ quét ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV
CTV Hoàng Hải trao tặng áo thi đấu, quả bóng có chữ ký của các cầu thủ bóng đá quốc gia cho Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân Quý Mão. Ảnh: PV
CTV Hoàng Hải trao tặng áo thi đấu, quả bóng có chữ ký của các cầu thủ bóng đá quốc gia cho Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân Quý Mão. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An cũng cần xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ tốt, tạo động lực khuyến khích đội ngũ cộng tác viên tích cực cộng tác; gắn bó lâu dài cùng đồng hành với Tòa soạn nâng cao chất lượng tin, bài trên các ấn phẩm. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Báo Nghệ An trong hệ thống báo chí cách mạng; góp phần xây dựng nền báo chí “chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.