Xây dựng Diễn Châu phát triển toàn diện, giữ vững trong tốp đầu của tỉnh

Đồng chí Chu Thế Huyền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong 5 năm qua, huyện Diễn Châu được các cấp ngành đánh giá có nhiều chuyển biến nhanh, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Theo đồng chí, những kết quả nổi bật nhất mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giành được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là những lĩnh vực nào?

Đồng chí Chu Thế Huyền: Có thể khẳng định Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX trong bối cảnh có những thuận lợi: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; kinh nghiệm, nguồn lực được tích luỹ từ những năm trước đã tạo thế và lực cho sự phát triển cao hơn.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn: Tác động tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực, kinh tế trong nước chưa bền vững; thiên tai và biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển Miền Trung năm 2016; dịch bệnh diễn biến phức tạp; tình hình biển Đông, an ninh vùng đặc thù tiếp tục có những diễn biến phức tạp; một số đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị với nhiều thủ đoạn chống phá, gây mất ổn định  đã tác động đến tình hình kinh tế – xã hội của huyện.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân huyện nhà, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu huyện đề ra đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 – 2020 ước tăng bình quân 10,16%. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước 9,37%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 53,7 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng từ 24,24% năm 2015 lên 27,01% năm 2020; các ngành dịch vụ từ 40,76% năm 2015 lên 46,62% năm 2020; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 35,0% năm 2015 xuống còn 26,37% năm 2020.

Quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã trăn trở, đưa ra nhiều giải pháp để khai thác thế mạnh về nông – ngư nghiệp – thủy hải sản. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 5 năm tăng 3,5%. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích; tăng nhanh diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó huyện đẩy mạnh ứng dụng KHCN và cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung. Vì thế giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng, cao hơn 30 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 49.900 tấn, vượt 29,6% mục tiêu đại hội.
Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 49.900 tấn, vượt 29,6% mục tiêu đại hội.

Phát huy thế mạnh khai thác sản xuất thủy hải sản, hàng năm toàn huyện Diễn Châu khai thác bình quân tăng 7,7%, huyện ưu tiên đầu tư các phương tiện, tàu thuyền đánh bắt có công suất lớn để nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 49.900 tấn, vượt 29,6% mục tiêu đại hội. Công tác quản lý, bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng tiếp tục được chỉ đạo có hiệu quả. Duy trì, bảo vệ tốt 7.250 ha rừng và cây lâm nghiệp, trồng mới hàng năm từ 300 – 350 ha, ổn định độ che phủ rừng 20,61%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2020, có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu đề ra 30 xã), tăng 20 xã so với năm 2015. Các xã còn lại không có xã dưới 14 tiêu chí.

Một thế mạnh được huyện Diễn Châu tập trung khai thác có hiệu quả trong nhiệm kỳ đó là sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án, xây dựng hết cấu hạ tầng. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm ước đạt 11,59%. Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chế biến ngày càng tăng. Hình thành thêm được nhiều cơ sở sản xuất mới, nhất là năng lực, sản phẩm may công nghiệp tăng 2,7 lần với đầu nhiệm kỳ với khoảng gần 10 triệu sản phẩm/năm.

Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến ngày càng tăng.
Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến ngày càng tăng.

Giai đoạn 2016 – 2020 có 31 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 4.300 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 500 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt trên 40%. Nổi bật như: Nhà máy giày gia Viet Glory xã Diễn Trường, Nhà máy may Nam Thuận xã Diễn Mỹ; Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là một trong những khu du lịch sinh thái lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, hàng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi được đầu tư cơ bản hoàn thành; hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước được hoàn thiện. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng một số công trình lớn, trong đó cầu Diễn Kim với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 13,12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 30,5 ngàn tỷ đồng.

Giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến
Giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến

Song song với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở huyện Diễn Châu cũng vào cuộc tích cực với nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 dự kiến giảm còn 0,74%, vượt mục tiêu đề. Giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến. Trong 5 năm liền huyện được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Các vấn đề xã hội được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Phóng viênKết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu. Đồng chí có thể cho biết  những yếu tố nào làm nên sự thành công đó?

Đồng chí Chu Thế Huyền: Để đạt được kết quả đó, điều cốt lõi nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diễn Châu đã biết phát huy khối đại đoàn kết, phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, năng động, nỗ lực hành động để có được sự phát triển đồng đều trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn là hạt nhân lan tỏa sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Mọi chủ trương đều được bàn bạc, thống nhất cao và thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Chú trọng cây trồng chủ lực
Chú trọng cây trồng chủ lực

Bên cạnh đó, huyện xác định để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ, yếu tố con người, yếu tố tư tưởng chính trị là quan trọng nhất. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Triển khai bài bản và có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (XII)…

Đặc biệt, thông qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6 đã góp phần kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động. Thường xuyên tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để định hướng, lãnh đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội quan tâm. Tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền và sự phát triển của đất nước và địa phương…

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây, từng bước hiện đại với một số công trình trọng tâm, trọng điểm về giao thông, thủy lợi
Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây, từng bước hiện đại với một số công trình trọng tâm, trọng điểm về giao thông, thủy lợi

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có những đổi mới lãnh đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm và đúng thời điểm; tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vì nhiệm vụ chính trị chung của địa phương. Huyện cũng tập trung thay đổi lề lối làm việc; quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Qua đó, đánh giá đúng cán bộ, kiên quyết sắp xếp, bố trí lại những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí được phân công. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường trao đổi, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua nhiều diễn đàn như: Gặp gỡ trực tiếp, thông qua hội nghị đối thoại,…

Phóng viên: Từ kết quả và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Diễn Châu đã đề ra những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nào cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Thế Huyền: Kết quả của sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đang tạo niềm tin để Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục đặt ra mục tiêu phát triển hơn nữa trong chặng đường tới. Nhiệm vụ lớn đặt ra cho huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định là xây dựng Diễn Châu phát triển toàn diện, giữ vững trong tốp đầu của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Diễn Châu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tích cực đổi mới sáng tạo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đẩy mạnh phát huy nội lực và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư để chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị; tăng cường cải cách hành chính; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; từng bước hình thành hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, coi phát triển văn hóa là động lực phát triển kinh tế. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và ổn định xã hội. Phấn đấu đưa Diễn Châu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giữ vững trong tốp đầu tỉnh Nghệ An, Đảng bộ huyện liên tục đạt vững mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng bộ huyện xác định  3 mũi đột phá phát triển:

Một là, tập trung phát triển các vùng trọng điểm, trọng tâm là phát triển đô  thị trung tâm, đô thị mở rộng và  các thị tứ.

Triển khai phê duyệt và thực hiện quy hoạch đô thị mở rộng, trước mắt tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị trung tâm mà hạt nhân là Thị trấn Diễn Châu, Diễn Thành và Diễn Phúc gắn với việc sáp nhập Diễn Thành, Diễn Phúc và Thị trấn Diễn Châu sau khi có Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính, tạo tiền đề để thu hút đầu tư, xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng theo quy hoạch, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV trong tương lai gần; phát huy vai trò, chức năng là đô thị trung tâm và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện và vùng liên huyện.  Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch xã Diễn Yên đạt tiêu chí đô thị loại V, các thị tứ Diễn Hồng, Diễn Đồng và xã Minh Châu.

Hai là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường hình thức đối tác công – tư; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tương đối đồng bộ, từng bước hiện đại với một số công trình trọng tâm, trọng điểm về giao thông, thủy lợi, hạ tầng phục vụ phát triển cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá… đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Đầu tư phát triển khai thác thủy sản xa bờ.
Đầu tư phát triển khai thác thủy sản xa bờ.

Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đô thị mở rộng theo hướng bền vững, hài hòa giữa kinh tế – xã hội, môi trường, gắn kết giữa quy hoạch xây dựng đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang; phát triển không gian đô thị với quy hoạch xây dựng; từng bước xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ba là, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư để phát triển.

Thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư. Công khai minh bạch các loại quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện; đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực: thuế, ngân hàng, đất đai… Xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới, sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; thu hút đầu tư các lĩnh vực mà huyện có lợi thế, các dự án động lực, các sản phẩm trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo bước đột phá về phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI là Đại hội của Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa Diễn Châu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!