Xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện

Phát huy những thành quả của nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển toàn diện.

Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, bao gồm Đảng bộ bộ phận Bưu điện thành phố Vinh và 4 chi bộ trực thuộc với tổng số 112 đảng viên.

Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, giành được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Từ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, kế hoạch phát triển của ngành, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh đã cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh trong nhiệm kỳ.

Khách hàng giao dịch tại Bưu điện thành phố Vinh.
Khách hàng giao dịch tại Bưu điện thành phố Vinh.

Cụ thể, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo đáp ứng theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ Bưu chính công ích” Nhà nước quy định. Đến nay, đã có 423/460 xã, phường, thị trấn có báo đọc trong ngày. Sản lượng báo, tạp chí của Đảng (Trung ương và địa phương) năm sau tăng hơn năm trước, tỷ lệ thư báo được chuyển phát an toàn đạt 98%. Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Nghệ An đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn tối đa 24 giờ, vượt chỉ tiêu theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông (96,67%/90% theo quy định).

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đó là Bưu điện tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh để triển khai, cung cấp, thực hiện tốt các dịch vụ công như: Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, chi trả BTXH, chi trả chế độ người có công, chi trả dịch vụ môi trường, dịch vụ thu thuế khoán, thu hộ tiền điện, dịch vụ chuyển phát Chứng minh nhân dân, cấp đổi Giấy phép lái xe, Hộ chiếu, thu BHXH, BHYT tự nguyện, thu phí phạt giao thông, dịch vụ chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp và phối hợp với các sở, ban, ngành khác để triển khai các dịch vụ chuyển phát hành chính công trên toàn tỉnh và chuyển phát đến 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính của Bưu điện tại Công an TP Vinh và Sở GTVT; Cán bộ Bưu điện TP Vinh chi trả chế độ người có công tại phường Hưng Phúc (TP. Vinh).
Bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính của Bưu điện tại Công an TP Vinh và Sở GTVT; Cán bộ Bưu điện TP Vinh chi trả chế độ người có công tại phường Hưng Phúc (TP. Vinh).

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra: tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%; năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước trên 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 – 10%/năm; nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đặc biệt, tổng doanh thu năm 2015 chỉ mới 214 tỷ đồng thì năm 2019 đã lên đến 598 tỷ đồng.

Đảng bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, kinh doanh hàng năm; trong 5 năm đã có trên 600 đề tài, sáng kiến, trong đó có gần 100 đề tài sáng kiến được Hội đồng khoa học Tổng Công ty khen thưởng các giải A, B, C; được đưa vào áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, có tính lan tỏa cao trong đơn vị. Hàng năm, triển khai 8 phong trào thi đua, sáng kiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quản trị điều hành, tiêu biểu như phong trào Nâng cao chất lượng, bưu chính chuyển phát, phong trào 5S, phong trào Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp, phong trào sáng kiến sáng tạo VN POST… Trong nhiệm kỳ qua, Bưu điện tỉnh đã phát huy tốt truyền thống 10 chữ vàng của ngành Bưu điện, trong đó có truyền thống nghĩa tình trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. 5 năm qua, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước dự báo những khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế như thiên tai, dịch bệnh, xung đột giữa các quốc gia, và để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Bưu điện khi bước vào cuộc cách mạng 4.0, đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh xác định cần phải phát huy tốt hơn nữa truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, với bề dày 75 năm xây dựng và phát triển.

Phương hướng phát triển đó là bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sức mạnh của bộ máy lãnh đạo điều hành và các tổ chức đoàn thể; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, lợi thế, sự tạo điều kiện hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, sự tin tưởng của đối tác và sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV, người lao động trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh và phục vụ trên 3 nhóm dịch vụ chính: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố chính nhằm cạnh tranh hiệu quả. Tiếp tục đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp khách hàng và yêu cầu hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện.

Bưu điện Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo.
Bưu điện Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo.

Mục tiêu tổng quát đó là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Công ty giao hàng năm; đảm bảo phục vụ tốt Bưu chính công ích đạt quy chuẩn Nhà nước; tham gia thực hiện tốt các dịch vụ công Nhà nước giao; hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; đảm bảo việc làm, đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động; giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị mạnh hàng đầu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 10% trở lên, phấn đấu chênh lệch thu chi hàng năm đạt 100% kế hoạch Tổng Công ty giao; nộp nghĩa vụ ngân sách hàng năm đạt 100% kế hoạch giao. Đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động từ 12 – 17 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể và các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật và thỏa ước lao động tập thể Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hằng năm, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một trong những đơn vị dẫn đầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Các đoàn thể công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoạt động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển của Bưu điện tỉnh; Xe vận chuyển bưu phẩm.
Hoạt động tại Trung tâm Khai thác vận chuyển của Bưu điện tỉnh; Xe vận chuyển bưu phẩm.

Để thực hiện các mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh đưa ra các giải pháp chính như: Phát huy các nguồn lực, tập trung lãnh đạo kinh doanh có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; thực hiện đầy đủ, kịp thời ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo ổn định và phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, năng suất lao động; tiếp tục đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý và cơ cấu dịch vụ hướng tới khách hàng; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng doanh thu, giảm chi phí; tăng trưởng và phát triển bền vững. Thực hiện đúng các chỉ tiêu chất lượng phục vụ Bưu chính công ích Nhà nước quy định, đặc biệt là đối với biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Không ngừng xây dựng niềm tin, uy tín của ngành và đơn vị đối với khách hàng và nhân dân, tích cực quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, thương hiệu Việt Nam POST trên thị trường.