Vụ nhà chòi “tự mọc” trên Đảo Chè: Dỡ nhà chòi, kỷ luật cán bộ!

Hành vi dựng nhà chòi trái phép trên đất rừng sản xuất đồi Khe Trò trong phạm vi quy hoạch du lịch Đảo Chè xã Thanh An để kinh doanh dịch vụ du lịch được Báo Nghệ An ngày 4/6/2023 phản ánh qua bài viết “Khi nhà chòi “tự mọc” trên Đảo Chè”. Những ngày vừa qua, UBND huyện Thanh Chương ban hành liên tiếp hai quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi vi phạm.

Quyết định thứ nhất, được UBND huyện Thanh Chương ban hành ngày 11/7/2023. Tại quyết định nêu rõ, căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC của UBND huyện Thanh Chương do phòng Tài nguyên và Môi trường lập ngày 3/7/2023 và các hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo, UBND huyện Thanh Chương quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.S.H.G do ông này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp (chuyển sang đất nông nghiệp khác) mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chuỗi công trình trái phép xây dựng rải rác trải ở đồi Khe Trò.
Chuỗi công trình trái phép xây dựng rải rác trải ở đồi Khe Trò.

Cụ thể, ông N.S.H.G đã xây dựng 3 công trình thuộc dạng nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp (để trồng cây dâu tây) trên đất rừng sản xuất, thuộc thửa đất số 407, tờ bản đồ số 01 (là thửa đất ông N.S.H.G nhận chuyển nhượng của hộ ông Trần Xuân Cương, thôn 2 cũ, nay là thôn An Ngọc, xã Thanh An); diện tích chuyển mục đích trái phép là 78,61m2.

Với lỗi phạm này, căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, UBND huyện Thanh Chương áp dụng hình thức phạt tiền đối với ông N.S.H.G, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính; tổng số tiền xử phạt là 4.003.545 đồng. Bên cạnh đó, UBND huyện Thanh Chương buộc ông N.S.H.G phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Cụ thể là phải tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ 3 công trình đã tự ý dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng đất rừng sản xuất như trước khi vi phạm tại thửa đất số 407, tờ bản đồ số 01, thuộc vùng đồi Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu ông N.S.H.G không tự nguyện chấp hành, UBND huyện Thanh Chương sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Những công trình nhà chòi xây dựng trái phép để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đồi Khe Trò.
Những công trình nhà chòi xây dựng trái phép để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đồi Khe Trò.

Quyết định thứ hai, được UBND huyện Thanh Chương ban hành ngày 14/7. Tại đây, UBND huyện Thanh Chương buộc ông N.S.H.G thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 02, Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hành vi vi phạm của ông N.S.H.G là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, đã xây dựng 5 công trình nhà chòi theo dạng homestay với diện tích 185,8m2 trên đất rừng sản xuất là rừng trồng thuộc thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01, thuộc đồi Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An.

Với vi phạm này, do đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính nên UBND huyện Thanh Chương không xử phạt vi phạm hành chính, mà chỉ buộc ông N.S.H.G phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, phải tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ 5 công trình trên đất; khôi phục lại đất rừng sản xuất là rừng trồng tại thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01, thuộc đồi Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An. Thời gian thực hiện tháo dỡ, giải tỏa trong 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định; nếu hết thời hạn quy định mà ông N.S.H.G không tự nguyện chấp hành, sẽ bị UBND huyện Thanh Chương cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh vùng đồi Khe Trò.
Toàn cảnh vùng đồi Khe Trò.

Về hành vi dựng nhà chòi trái phép trên đất rừng sản xuất đồi Khe Trò của ông N.S.H.G, từ ngày 11/6/2022 đã được chính quyền xã Thanh An phát hiện, xử lý. Nhưng dù vậy, do chính quyền xã thiếu kiên quyết, không xử lý dứt điểm vụ việc, để ông N.S.H.G tái diễn hành vi vi phạm, nên từ tháng 7/2022 đến nay, UBND huyện Thanh Chương đã phải thêm 3 lần tổ chức kiểm tra.

Ở lần kiểm tra thứ nhất ngày 14/7/2022, trên đồi Khe Trò có 5 công trình nhà chòi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất. Ngay sau đó, ngày 15/7/2022, UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 1489/UBND-TNMT phê bình cá nhân Chủ tịch UBND xã Thanh An. Nội dung như sau “Phê bình Chủ tịch UBND xã Thanh An vì đã không kiên quyết và không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm nói trên theo quy định. Giao Chủ tịch UBND xã Thanh An tiếp tục kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý trường hợp vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm”.

Đến ngày 13/2/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện Thanh Chương thành lập tại Quyết định số 308/QĐ-UBND phát hiện trên đồi Khe Trò lúc này đã có đến 12 công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất rừng sản xuất. Để rồi sau đó chỉ rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương tại báo cáo gửi UBND huyện: “Để xảy ra trường hợp công dân N.S.H.G tự ý xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp tại Khe Trò, xã Thanh An, trách nhiệm thuộc về UBND xã, Chủ tịch UBND xã và Công chức Địa chính xã Thanh An, vì đã không thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai, cụ thể là: Không áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý không kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương”.

Đồi Khe Trò phát sinh thêm 3 công trình nhà kính “để trồng cây dâu tây” trên đất rừng sản xuất.
Đồi Khe Trò phát sinh thêm 3 công trình nhà kính “để trồng cây dâu tây” trên đất rừng sản xuất.

Vậy nhưng, ông N.S.H.G vẫn tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm trên đồi Khe Trò, trong khi chính quyền xã Thanh An không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, dẫn đến ngày 3/7/2023 UBND huyện Thanh Chương lại phải tổ chức kiểm tra. Và ở lần kiểm tra này, đã phát hiện ông N.S.H.G xây dựng thêm 3 công trình nhà kính “để trồng cây dâu tây” trên đất rừng sản xuất.

Tại bài viết “Khi nhà chòi “tự mọc” trên Đảo Chè”, Báo Nghệ An đã thông tin vào ngày 25/5/2023, UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 1062/UBND-TNMT báo cáo Thường trực Huyện ủy vụ việc xây dựng công trình trái phép trên đồi Khe Trò, xã Thanh An. Tại Văn bản số 1062/UBND-TNMT, UBND huyện Thanh Chương có báo cáo việc chỉ đạo UBND xã Thanh An kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm; đồng thời, giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, sai phạm.

Ngày 19/7, ngược lên Đảo Chè kiểm tra hiện trường vụ việc xây dựng trái phép công trình mới được UBND xã Thanh Thịnh phát hiện, xử lý, nắm bắt thông tin được biết cấp ủy, chính quyền xã Thanh An đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, UBND huyện Thanh Chương cũng đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với hai cá nhân, gồm Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thanh An, với hình thức kỷ luật khiển trách. Kết nối với ông Nguyễn Cao Thanh – Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Chương, được xác nhận thông tin này.

Công trình nhà kính xây dựng trái phép trên đồi Khe Trò.
Công trình nhà kính xây dựng trái phép trên đồi Khe Trò.

Ông Nguyễn Cao Thanh trao đổi: “Trước sự việc xảy ra ở xã Thanh An, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật đã họp, sau đó UBND huyện đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Thanh An. Cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND xã Thanh An là đảng viên do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, vì vậy UBND huyện cũng sẽ có báo cáo gửi lên Huyện ủy, để Huyện ủy xem xét có hình thức kỷ luật theo đúng quy định của Đảng…”.