Về nơi Việt – Lào núi sông liền một dải

L.T.S: Tỉnh Nghệ An có 468,281 km đường biên giới Quốc gia tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào). Thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An nhằm góp phần tăng cường quản lý, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững lâu dài, không ngừng xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước (Việt Nam – Lào) nói chung, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào) nói riêng đã thống nhất chủ trương thực hiện kết nghĩa giữa các cặp bản 2 bên biên giới. Qua 5 năm triển khai, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần to lớn vun đắp tình láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông giữa 2 dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn nói riêng.