Vận hội mới của quê hương, đất nước!

iễn năm Mậu Tuất 2018, quê hương, đất nước hân hoan đón chào Xuân mới Kỷ Hợi 2019 trong khí thế mới, đầy niềm tin tưởng về năng lực hiện thực hóa những mục tiêu, kỳ vọng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bên cạnh những thành tựu kinh tế – xã hội to lớn, một năm qua những hạn chế, tồn tại, yếu kém… làm cản trở sức mạnh của hệ thống chính trị, bộ máy hành chính đã được Đảng, Nhà nước vào cuộc một cách quyết liệt, thống nhất cao để xử lý, khắc phục, tạo ra một bước chuyển lớn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đất nước thực sự được điều chỉnh bằng luật pháp. Các giải pháp, biện pháp về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai một cách thận trọng, đồng bộ, đang tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển mới.

Tiết mục Bay trên đôi cánh Phượng Hoàng do các nghệ sĩ Trung tâm Ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An biểu diễn trong đêm Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019 . Ảnh: Đức Anh
Tiết mục Bay trên đôi cánh Phượng Hoàng do các nghệ sĩ Trung tâm Ca múa nhạc Dân tộc Nghệ An biểu diễn trong đêm Giao thừa chào Xuân Kỷ Hợi 2019 . Ảnh: Đức Anh

Kiên định con đường đã lựa chọn, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đối với quốc tế Việt Nam không chỉ là quốc gia giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn đạt được nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc, trở thành một trong những biểu tượng mới về tinh thần hội nhập, phát triển.

Vui đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mỗi người, mỗi nhà trên quê hương Bác Hồ kính yêu cùng vươn lên trổ tài, gắng sức, hợp lực, cùng với người Việt trên khắp hoàn cầu tạo ra vận hội mới để mùa Xuân đất nước trường tồn cùng Xuân nhân loại!

Báo Nghệ An