Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu 2021