Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Canh Tý