Thị xã Cửa Lò: Về đích năm 2022 với nhiều điểm sáng