Thị xã Cửa Lò đề nghị xử lý nghiêm hai “dự án nhà nghỉ công nhân”!

Ngày 11/10/2022, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản số 1598/UBND-ĐT phúc đáp Báo Nghệ An về 2 bài viết “Số phận hai “dự án nhà nghỉ công nhân”?” và “Cần xem xét, thu hồi dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2”; có nội dung như sau:

“UBND thị xã Cửa Lò cảm ơn Báo Nghệ An đã quan tâm, đồng hành cùng thị xã trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ, không thi công trên địa bàn thị xã Cửa Lò, trong đó có các dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư và dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu do Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư. Để làm rõ hơn, UBND thị xã Cửa Lò xin cung cấp thêm một số thông tin về quá trình triển khai đôn đốc chủ đầu tư hai dự án nói trên sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1793/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có hai dự án nêu trên. Đối với dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng, kể từ ngày 15/3/2022 (tức đến ngày 15/3/2024).

Bìa các bài viết về dự án nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.
Bìa các bài viết về dự án nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 1793/UBND-CN của UBND tỉnh, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 374/UBND-ĐT ngày 24/3/2022 về việc “đề nghị chủ dự án khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan trước khi khởi công xây dựng các hạng mục công trình; hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ được điều chỉnh gia hạn. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 71, Luật Đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã Cửa Lò để giám sát tiến độ thực hiện. Nếu quá thời gian được gia hạn mà dự án chưa được hoàn thành đưa vào hoạt động, UBND thị xã Cửa Lò sẽ báo cáo UBND tỉnh thu hồi dự án theo đúng quy định”. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư vẫn chưa có động thái thực hiện khởi công xây dựng công trình. UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư cũng như báo cáo UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan về tình hình thực hiện của dự án để xử lý theo quy định.

Đối với dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 do Công ty CP Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư, ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1793/UBND-CN như sau: “Trường hợp đến hết ngày 1/7/2022, Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không hoàn tất thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo quy định thì giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 3/7/1995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án”. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 vẫn chưa thực hiện các thủ tục hồ sơ để được giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Ngày 3/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3880/SKHĐT-DN gửi Sở Xây dựng về việc xử lý dự án Nhà nghỉ công nhân tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò về việc đề nghị xử lý, báo cáo UBND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 1793/UBND-CN do Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 không thực hiện hoàn tất các thủ tục đất đai để được giao đất, cho thuê đất. Ngày 7/10/2022, UBND thị xã Cửa Lò cũng đã ban hành Công văn số 1574/UBND-ĐT đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1553/QĐ.UB ngày 03/71995 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan đến dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

UBND thị xã Cửa Lò thông báo để Báo Nghệ An nắm thông tin và tiếp tục đồng hành cùng thị xã trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ, không thi công trên địa bàn thị xã Cửa Lò”.

Công văn số 1574/UBND-ĐT ngày 7/10/2022 của UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quyết định cho phép khảo sát, quy hoạch dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.
Công văn số 1574/UBND-ĐT ngày 7/10/2022 của UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quyết định cho phép khảo sát, quy hoạch dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2.

Dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư (được phản ánh tại bài viết “Số phận hai “dự án nhà nghỉ công nhân”?”) là một trong 53 dự án chậm tiến độ được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra năm 2021. Ngày 28/1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì việc kiểm tra) có Báo cáo số 738/STNMT-ĐĐ báo cáo kết quả kiểm tra lên UBND tỉnh. Tại đây, Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An trình bày: “Từ năm 1995 đến năm 1999 công ty đã hoàn thành việc khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng, đến việc lập dự án khả thi đầu tư xây dựng, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình nhà nghỉ dưỡng sức cho cán bộ công nhân viên và đã được Sở Xây dựng, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Năm 1999, công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà nghỉ công nhân Nông trường Tây Hiếu và đưa vào sử dụng theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên đến năm 2015, công trình nhà nghỉ công nhân đã xuống cấp, hoạt động không hiệu quả. Vì vậy đầu năm 2016, công ty đã lập lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó công ty đã lập hồ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà nghỉ Nông trường Tây Hiếu 1 và đã được Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt đầu năm 2019. Sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà nghỉ Nông trường Tây Hiếu được phê duyệt và Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 20 GP/SXD ngày 7/3/2019, công ty đã thuê đơn vị thi công tiến hành thực hiện các bước thi công công trình. Tuy nhiên, theo quy định của UBND thị xã Cửa Lò các công trình phải dừng thi công trong mùa du lịch (từ ngày 30/4 đến 1/10 hàng năm) nên công ty phải dừng triển khai thực hiện dự án. Đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai thực hiện xây dựng công trình chưa thực hiện được”.

Đồng thời có đề nghị: “Để góp phần hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nay Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An xin được báo cáo tình hình thực hiện nhà nghỉ Nông trường kết hợp với dịch vụ nhà hàng tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò và kính đề nghị UBND tỉnh, các sở, và địa phương liên quan xem xét, gia hạn tiến độ đầu tư xây dựng dự án nêu trên đến ngày 31/12/2023”.

Hiện trạng dự án Nhà nghỉ Nông trường kết hợp với dịch vụ nhà hàng tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò của Công ty TNHH MTV Cà phê - cao su Nghệ An.
Hiện trạng dự án Nhà nghỉ Nông trường kết hợp với dịch vụ nhà hàng tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò của Công ty TNHH MTV Cà phê - cao su Nghệ An.

Dự án của Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An sau đó được UBND tỉnh xem xét, cho gia hạn 24 tháng kể từ ngày 15/3/2022 (tại Công văn số 1793/UBND-CN) như UBND thị xã Cửa Lò đã phúc đáp Báo Nghệ An ở trên. Vậy nhưng, đã tròn 7 tháng trôi qua, hiện trạng dự án vẫn là một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ với những mảng tường tróc lở, nứt vỡ, hai mái ngói đã sụp đổ, rơi rụng; một số tường, móng nhà cũ bị đập phá dở dang, um tùm cây bụi và trở thành khu vực đổ rác thải ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này, khiến cán bộ, nhân dân trong khu vực bức xúc có ý kiến không hay, làm ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang đô thị của thị xã Cửa Lò.