Thi đua là động lực, đòn bẩy đổi mới và phát triển

P.V: Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, xin đồng chí đánh giá về những điểm nổi bật và những đóng góp của phong trào thi đua yêu nước vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Đức Trung: Sinh thời Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cùng với thực tiễn để tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng và có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất của cơ sở chế biến tre, nứa tại Quế Phong; thăm các mô hình sản xuất ở huyện Quỳ Châu.
Chủ tịch UBND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất của cơ sở chế biến tre, nứa tại Quế Phong; thăm các mô hình sản xuất ở huyện Quỳ Châu.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh Nghệ An phát động; các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành mình, cơ quan mình nhằm thực hiện phong trào một cách hiệu quả nhất trong từng thời kỳ, từng giai đoạn; tạo động lực, khí thế thi đua mạnh mẽ, lôi cuốn mọi người hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn.

Trong 5 năm qua, nhiều gương “người tốt, việc tốt”, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh đã được biểu dương, khen thưởng.

Trao Cờ của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác (ảnh trái), các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo.
Trao Cờ của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác (ảnh trái), các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo.

Có nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả và nhân rộng, tiêu biểu như phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chủ trương xây dựng nông thôn mới được các cấp triển khai hiệu quả từ tuyên truyền đến thực hiện kiểm tra giám sát và được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Để xây dựng nông thôn mới nông dân Nghệ An đã đóng góp hàng triệu ngày công, trên 5.500 tỷ đồng tiền mặt; phong trào hiến đất mặt đường, đất vườn, đất ở có giá trị để làm đường giao thông rộng hơn, đẹp hơn. Đến nay, Nghệ An là một trong những tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất cả nước và vượt tiêu chí đề ra, xây dựng được 265/431 xã (sau sắp xếp các đơn vị hành chính là 245/411 xã) và có 4 huyện nông thôn mới. Trong đó, có 4 xã nông thôn mới thuộc huyện nghèo 30a, 2 xã biên giới và 30 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập khu vực nông thôn đạt gần 30 triệu/người/năm.

Một phong trào tiêu biểu khác là “Nghệ An chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy động được toàn xã hội vào cuộc, có sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Gắn với phong trào là cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” thông qua chương trình “Tết Vì người nghèo” đã kêu gọi được sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia với số tiền 122 tỷ đồng, làm mới và sửa chữa 4.012 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Thực hiện đầu tư 453 công trình thuộc chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Nghệ An giảm còn 4%. Xóa đói giảm nghèo đã trở thành một phong trào rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều nghĩa cử cao đẹp, việc làm nhân ái được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện góp phần tích cực hơn nữa cho công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo.

Nghệ An là một vùng đất hiếu học, vì vậy, việc phát động phong trào “xây dựng xã hội học tập” được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện phong trào “Tháng Khuyến học” và đã đem lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” đến nay đã được tổ chức, triển khai qua 13 kỳ. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua khuyến học là phong trào xây dựng và phát triển gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Hưởng ứng phong trào này mô hình “Tiếng kẻng học bài” đã ra đời, thể hiện tinh thần phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và đang ngày càng lan rộng trong toàn tỉnh, kích thích tinh thần học tập, tạo hiệu ứng xã hội lan tỏa trong việc thi đua thúc đẩy truyền thống hiếu học trên quê hương Xứ Nghệ.

Ngoài những phong trào tiêu biểu nêu trên còn rất nhiều phong trào thi đua khác được các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phát động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Gương sáng y đức”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xã Thạch Giám (Tương Dương) đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới. ; Mô hình trồng cây mắc ca ở xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Đàn; Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Nam Đàn.
Xã Thạch Giám (Tương Dương) đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới. ; Mô hình trồng cây mắc ca ở xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Đàn; Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Nam Đàn.

Từ các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều đổi mới, đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghệ An có những thuận lợi cơ bản, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

P.V: Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghệ An ngày càng phát triển, chúng ta cần có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Trung: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thực sự đi vào cuộc sống, thôi thúc nhà nhà, người người cùng thi đua góp phần thiết thực xây dựng quê hương, đất nước. Trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đánh giá lại các phong trào có hiệu quả thực chất, từ đó phát động rộng rãi trong toàn tỉnh, phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân điển hình là người trực tiếp lao động, những tấm gương lao động, sáng tạo đem lại lợi ích vật chất, tinh thần cho xã hội; những tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên, những mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị khen thưởng không đúng đối tượng, không đúng thành tích.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 01/3/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua và làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay.

Thứ  ba, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng các quy định, quy chế, chính sách về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở mỗi ngành, địa phương, đơn vị. Làm cho công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực thúc đẩy góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên quê hương Xô viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Một góc huyện Nông thôn mới Nam Đàn.
Một góc huyện Nông thôn mới Nam Đàn.