Tạo khí thế mới tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt sau gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã giành được những thành tựu to lớn. Có thể nói, mặc dù diễn ra trong thời điểm cả nước đang phải ứng phó với đại dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã chủ động, khắc phục khó khăn, chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội.

Qua quan sát cho thấy, công tác chuẩn bị các đại hội được tiến hành đúng Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng về công tác cán bộ. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội cấp dưới, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Những ý kiến đóng góp quý báu đã được ban chấp hành đảng bộ các huyện, thành, thị ủy trân trọng tiếp thu để hoàn chỉnh báo cáo trình tại đại hội.

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 56 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. “Cùng với quá trình tổ chức đại hội, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân hướng về chào mừng đại hội Đảng các cấp”, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cho hay.

Có thể thấy, tại các đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã bám sát các quy định, thực hiện đầy đủ, đảm bảo 4 nội dung. Đó là tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp trên. Đặc biệt là tại các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thảo luận chu đáo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Các đại biểu cũng tiến hành lựa chọn bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có ý chí, khát vọng, lòng tự tôn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của quê hương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để bầu vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới. Như thế, công tác nhân sự cũng đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Các đại biểu tham dự các đại hội đã lựa chọn, bầu đoàn đại biểu đi dự đại Đảng cấp trên trực tiếp đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

Thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở không chỉ thể hiện qua hoàn thành tốt các nội dung đề ra, mà còn biểu thị niềm tin, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển của đảng bộ và nhân dân các địa phương. Nghị quyết đại hội được thông qua là kết quả của sự kết tinh trí tuệ và quyết tâm chính trị cao.

Có thể thấy, các địa phương rất chú ý đến công tác triển khai các công việc sau đại hội để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, đồng chí Vi Hòe – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ sơn nhấn mạnh: “Đảng bộ và hệ thống chính trị bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề để thực hiện thành công Nghị quyết”.

Tự tin, phấn khởi từ thực hiện thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để phát động các phong trào thi đua yêu nước, sớm hiện thực, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Chương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân huyện (1/9/1930 – 1/9/2020). Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, vừa ôn lại lịch sử hào hùng trong 90 năm qua từ khi có Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng, vừa là dịp để phát động, thúc đẩy các phong trào, hoạt động, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

“Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng bộ huyện, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Chương nguyện đoàn kết một lòng ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Chương đến năm 2025 trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Nghệ An”, đồng chí Nguyễn Văn Quế – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương khẳng định.

Ở cấp tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản đã hoàn tất sau khi triển khai đầy đủ các bước đúng theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, khoa học. Dự kiến ngày 14/9 tới đây, Bộ Chính trị sẽ duyệt nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh.