Mãi tỏa sáng tinh thần Quốc khánh 2/9

Như thường niên, ngày này quê hương, đất nước lại bừng khởi chào mừng ngày Quốc khánh thiêng liêng của toàn dân tộc. 77 năm qua, từ sự kiện vĩ đại ngày 2/9/1945, trong nắng sáng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, tinh thần ngày 2/9 bất diệt đã được truyền mãi, không ngừng nhân lên sức mạnh Việt Nam vượt bao trở ngại, khó khăn, giành những thắng lợi mới to lớn!

Thời gian qua, trước tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19 và biến động của tình hình thế giới, bằng phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, linh hoạt và sáng tạo, đất nước ta đã tự tin ở trạng thái mới với nhiều thành tựu trên con đường phát triển, tạo đà cho thời gian tới hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đã được đề ra. Thành tựu ấy, ghi nhận quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân muôn người chung một ý chí chiến thắng, tiếp tục khẳng định khát vọng dân tộc theo tinh thần “Tuyên ngôn Độc lập” được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc cách nay 77 năm ấy.

Tranh cổ động. Nguồn: Tư liệu
Tranh cổ động. Nguồn: Tư liệu

Chung ý chí, khát vọng đó cùng cả nước, quê hương Nghệ An không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, thống nhất trên dưới một lòng tập trung mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội; tạo một khí thế mới, động lực mới phát triển kinh tế – xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, nỗ lực vì “quyền hạnh phúc” của mọi người dân…

Trong tươi thắm cờ hoa và náo nức lòng người chào mừng Quốc khánh 2/9, sáng lên niềm tự hào, vinh quang được soi chiếu từ lịch sử 77 năm qua và còn mãi tỏa sáng trong tương lai vững một cơ đồ Việt Nam phát triển giàu đẹp, phồn vinh!

Bài: BNA
Ảnh minh họa: Tư liệu