Sôi động phong trào thi đua yêu nước ở Kỳ Sơn

Đồng chí Vi Hòe – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2020.

P.V: Thưa đồng chí, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của huyện nhà đã giành được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật?

Đồng chí Vi Hòe: Trong 5 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm đầu tư lớn, có hiệu quả của Đảng và Nhà nước; nhiều cơ chế, chính sách đối với đồng bào miền núi vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, cùng với tinh thần đoàn kết, tiến công, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Sơn tham quan mô hình trồng cây sâm Puxailaileng tại Mường Lống; Trồng gừng tại Kỳ Sơn; Làng nghề dệt thổ cẩm bản Kẻo Lực 1, xã Phà Đánh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kỳ Sơn tham quan mô hình trồng cây sâm Puxailaileng tại Mường Lống; Trồng gừng tại Kỳ Sơn; Làng nghề dệt thổ cẩm bản Kẻo Lực 1, xã Phà Đánh.

Kinh tế tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được đầu tư củng cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng thành công và nhân rộng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng năm 2015 lên 23 triệu đồng năm 2020.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, cụ thể phong trào thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được phát triển mạnh mẽ. Năm 2019, đã công nhận được thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 14 trường, đạt 19,71%; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển sâu rộng, đến nay số xã xây dựng được nhà văn hóa 18/21 xã đạt 85,71%, số thôn bản có nhà văn hóa đạt 141/191 bản đạt 73,8%, làng văn hóa 92/191 đạt 48%, gia đình văn hóa đạt 9.784/17.016 đạt 54,4%, đơn vị văn hóa đạt 30 đơn vị.

Giờ học Tiếng Việt tại Trường Tiểu học Na Ngoi; Khám bệnh, tư vấn miễn phí cho bà con xã Bảo Nam; Thiếu nữ người Mông vui Xuân.
Giờ học Tiếng Việt tại Trường Tiểu học Na Ngoi; Khám bệnh, tư vấn miễn phí cho bà con xã Bảo Nam; Thiếu nữ người Mông vui Xuân.

Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố. Hiện nay huyện có 21 cơ sở khám chữa bệnh ban đầu và Trung tâm y tế huyện với 125 giường bệnh (đạt 23 giường bệnh/ 1 vạn dân), 100% trạm xá có y sỹ, trong đó có 11/21 xã có bác sĩ đạt tỷ lệ 6 bác sĩ/ 1 vạn dân. Công tác dân số – gia đình và trẻ em được triển khai bằng nhiều biện pháp và đã đem lại kết quả thiết thực.

Hàng năm đã giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng. Việc thực hiện chính sách xã hội được quan tâm đẩy mạnh, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng quỹ ngày vì người nghèo được vận động phát triển mạnh mẽ, thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 42,21%.

Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đã chỉ đạo chủ động đấu tranh quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, một số tội phạm giảm đáng kể. Trên địa bàn huyện không có địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Phối hợp có hiệu quả giữa các lược lượng và chính quyền hai bên biên giới trong công tác tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; Chính quyền tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa thuận lợi, đúng quy định.

Đồng chí Vi Hòe tặng quà người dân bản Huồi Khe, xã  Mường Ải nhân Ngày hội đại đoàn kết; trao đổi với người dân xã Mường Lống về mô hình trồng chanh leo và thăm hỏi các hộ nghèo của xã Hữu Lập.
Đồng chí Vi Hòe tặng quà người dân bản Huồi Khe, xã Mường Ải nhân Ngày hội đại đoàn kết; trao đổi với người dân xã Mường Lống về mô hình trồng chanh leo và thăm hỏi các hộ nghèo của xã Hữu Lập.

P.V: Đồng chí có thể cho biết thêm về những nguyên nhân để các phong trào thi đua trên địa bàn huyện lan tỏa và đạt kết quả tốt?

Đồng chí Vi Hòe: Đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các ngành, các cấp, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kế hoạch, mục tiêu, nội dung và tiêu chuẩn thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương, đơn vị; được đăng ký, ký kết từ đầu năm để quyết tâm thực hiện.

Cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã chủ động xây dựng chương trình trọng điểm hàng năm, thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá và thẩm định hồ sơ khen thưởng; xét duyệt, khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hàng năm và khen thưởng đột xuất, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Vi Hòe- Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn trao đổi với người dân về tình hình an ninh trật trên địa bàn bản Huồi Khe, xã Mường Ải.
Thiếu tướng Võ Trọng Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Vi Hòe- Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn trao đổi với người dân về tình hình an ninh trật trên địa bàn bản Huồi Khe, xã Mường Ải.
Người dân xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) mang gạo ra nhà văn hóa cộng đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.
Người dân xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) mang gạo ra nhà văn hóa cộng đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm hay của các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

P.V: Trong những năm tới, phong trào thi đua sẽ được huyện tập trung triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vi Hòe: Trong những năm tới, huyện sẽ gắn phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến tất cả cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng.

Theo đó, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua phát triển kinh tế; thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân… Thực hiện tốt hơn chính sách giải quyết việc làm, nâng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn. Thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều biện pháp, khai thác và phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, kết hợp quản lý sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương, của tỉnh.

Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!