Sai phạm ở Dự án Minh Khang từng được làm rõ như thế nào?