Trúng thưởng khuyến mãi có được miễn thuế?

Ông Tiến mua xe máy và được trúng thưởng hơn 100 triệu đồng. Ông băn khoăn, khoản thu nhập từ trúng thưởng bằng hình thức khuyến mãi có được miễn thuế không?

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Mọi cá nhân có thu nhập hiện đang cư trú, tạm trú trên trên lãnh thổ Việt Nam đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Mọi thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam không phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong 1 năm thì được coi là cá nhân cư trú và là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Người không cư trú tại Việt Nam theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Giải thích: Câu C đúng
Theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân

Câu 2. Thu nhập nào sau đây không được miễn thuế?

 • Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất
 • Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất

Giải thích: Câu D đúng
Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân thì trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại là khoản thu nhập chịu thuế

Câu 3. Thu nhập nào sau đây không chịu thuế?

 • Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng
 • Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

Giải thích: Câu E đúng
Theo quy định về thu nhập được miễn thuế tại khoản 5 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân

Câu 4. Thuế suất đối với cá nhân kinh doanh

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 5%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%
 • Cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 2%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 2%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 5%

Giải thích: Câu B đúng
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật thuế thu nhập cá nhân thì Thuế suất đối với cá nhân kinh doanh bao gồm:
“a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%;
b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.
Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%;
c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%;
d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%.”

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là sai

 • Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú
 • Con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng không được coi là người phụ thuộc.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập
 • Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng

Giải thích: Câu B
Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh thì Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
“Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng”