Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới, sáng tạo đưa Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện

Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, có thể nhận thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực, tạo ra giai đoạn phát triển quan trọng, khá sôi động của tỉnh nhà. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn những kết quả trọng tâm, nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Trong 5 năm vừa qua, Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống văn hóa của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2019 đạt 7,98%; năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dự ước chỉ đạt 4,12%, nên cả giai đoạn 2016 – 2020 còn 7,20%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao, đạt 4,65%/năm; công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát triển, đạt 12,8%/năm, tạo nền tảng tốt cho những năm tới. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của tỉnh (khoảng 56% GRDP).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát quy trình sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát quy trình sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ. Doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển nhanh về số lượng, đa dạng các ngành, nghề, lĩnh vực. Cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện ngày càng tốt hơn.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, là điểm sáng của cả nước, toàn tỉnh hiện có 245/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,61 %, ước thực hiện đến hết năm 2020 đạt 68,37%; có 4 đơn vị cấp huyện đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nhiều vùng nông thôn khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên, môi trường ngày càng được chú trọng bảo vệ.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Nghệ An tiếp tục chứng tỏ được vị thế của vùng đất học; số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường. Hệ thống y tế được sắp xếp lại gắn với thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động; y tế dự phòng ứng phó tốt với các tình huống, nhất là đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh và rộng khắp. Khoa học và công nghệ đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo khá toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Quốc phòng được giữ vững, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác có hiệu quả, đa dạng; duy trì thường xuyên, phát triển tốt đẹp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả cụ thể, quan trọng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đặc biệt đã thực hiện tốt việc chuyển giao thế hệ cán bộ, tạo được sự đồng thuận cao. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân tin tưởng Đảng, Nhà nước. Những kết quả này, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của cả nước và tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

P.V: Đồng chí có thể nêu ra một số bài học, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được thành tích đó?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, chúng ta có được nhiều bài học, kinh nghiệm, trong đó có thể kể đến là:

Thứ nhất: Coi trọng xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai: Chú trọng giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển với chăm lo lợi ích của người dân, doanh nghiệp và bảo vệ môi trường. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giám sát xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ ba: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ động kết nối, hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ triển khai Dự án khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng hồ Cầu Cau tại xã Thanh An và xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Trao đổi với các nhà đầu tư; cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp;  thăm dự án phát triển cây dược liệu tại huyện miền núi Kỳ Sơn.
Đồng chí Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ triển khai Dự án khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng hồ Cầu Cau tại xã Thanh An và xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Trao đổi với các nhà đầu tư; cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp; thăm dự án phát triển cây dược liệu tại huyện miền núi Kỳ Sơn.

Thứ tư: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những nhiệm vụ trước mắt, những vấn đề bức xúc nổi cộm. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho các trọng tâm, trọng điểm phát triển, để tạo bước đột phá trên từng lĩnh vực. Đồng thời quan tâm đúng mức công tác an sinh, bảo đảm ổn định xã hội.

Thứ năm: Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

P.V: Từ bài học, kinh nghiệm và kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, từ truyền thống của một Đảng bộ lớn, có vị trí quan trọng và luôn có đóng góp lớn đối với cách mạng cả nước qua các thời kỳ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đề ra những chương trình trọng tâm, bước đột phá phát triển như thế nào để đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, thưa đồng chí ?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo. Các công trình, dự án trọng điểm đã và đang trong quá trình hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm tới, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới chuyển biến phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Do đó, quá trình phát triển của tỉnh sẽ đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, kiên trì, năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ được các cơ hội để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

Thứ hai: Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và chính quyền số. Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm của tỉnh. Tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế, gian lận thương mại, bảo đảm nguồn thu ngân sách bền vững; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Một góc nông thôn mới huyện Diễn Châu. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc nông thôn mới huyện Diễn Châu. Ảnh: Sách Nguyễn

Thứ ba: Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tại thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ. Phát huy các giá trị văn hóa, phẩm chất con người Nghệ An, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, phát triển xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu: Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giữ đất, giữ rừng góp phần phát triển bền vững.

Đồng thời, xác định 3 đột phá phát triển đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới bằng tâm thế chủ động hơn, khát vọng cao hơn, tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống và mọi tiềm năng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, sớm trở thành một trong những tỉnh khá của miền Bắc và cả nước, thỏa lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, đáp lại sự quan tâm của Trung ương, của đồng bào cả nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân tỉnh nhà.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương
Thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương