Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đô Lương giàu mạnh

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư Huyện ủy Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Đô Lương đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vậy theo đồng chí, những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ qua bao gồm những lĩnh vực nào?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Bằng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cùng với sự giúp đỡ của tỉnh, Trung ương, giai đoạn 2015-2020, Đô Lương đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo đà cho kinh tế – xã hội phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,83%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đô thị có nhiều khởi sắc, nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cao. Đến cuối năm 2020, dự tính, thu nhập bình quân đạt hơn 55 triệu đồng/người, tăng gần 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn dưới 2%.

Lãnh đạo tỉnh và huyện thăm Nhà máy may Minh Anh, các mô hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Đô Lương
Lãnh đạo tỉnh và huyện thăm Nhà máy may Minh Anh, các mô hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Đô Lương

Trong những lĩnh vực đạt được, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, có những đột phá mới trong cơ cấu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất, đem lại giá trị cao trên đơn vị diện tích, sản lượng lương thực hàng năm bình quân 96.102 tấn, đạt 104,46% so với Nghị quyết. Cùng đó, xây dựng thành công nhiều mô hình trồng cây trong nhà lưới, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tích cực xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Trong 5 năm qua, huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 1.620,783 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, người dân đóng góp 252,242 tỷ đồng. Đến nay, có 24/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Đô Lương từng bước được xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh theo lộ trình.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương trả lời phỏng vấn.

Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có những phát triển, đóng góp tích cực. Đến nay có 2.540 cơ sở hoạt động, tăng 321 cơ sở so với năm 2015, giải quyết việc làm cho 12.266 lao động. Huyện đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch các cụm công nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực này trong giai đoạn 2015 – 2020 đạt 16,40%. Cùng đó, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch cũng có những khởi sắc.

Sản xuất ở Nhà máy may Minh Anh và ở Cụm công nghiệp nhỏ Đô Lương; Các mô hình nuôi bò nhốt và trồng mướp ngọt ở địa phương.
Sản xuất ở Nhà máy may Minh Anh và ở Cụm công nghiệp nhỏ Đô Lương; Các mô hình nuôi bò nhốt và trồng mướp ngọt ở địa phương.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học được nâng cao, chất lượng mũi nhọn giữ vững tốp đầu của tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đảm bảo đảm bảo cả về quy mô, nội dung và hình thức, tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đội ngũ y, bác sỹ cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; chất lượng khám, điều trị, cấp cứu được nâng lên.

Một điểm nhấn quan trọng nữa, đó là hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, tăng cường; An ninh chính trị đảm bảo, quốc phòng địa phương được giữ vững. Tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được phát huy cao độ, góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào trong giai đoạn vừa qua.

Một tiết học của cô trò Trường THPT Đô Lương 1.
Một tiết học của cô trò Trường THPT Đô Lương 1.

P.V: Quá trình chỉ đạo thực hiện những mục tiêu nhiệm kỳ vừa qua, bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Đô Lương đúc kết, phát huy như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đô Lương đã có nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy khối đoàn kết trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Qua đánh giá, Đảng bộ huyện rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Thứ hai, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị; phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Xã Tân Sơn thi công hệ thống mương thoát nước.
Xã Tân Sơn thi công hệ thống mương thoát nước.

Thứ ba, xác định đúng các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhưng phải xác định lộ trình cụ thể. Phân công, phân cấp cụ thể cho từng cá nhân, tập thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện. Huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển, vừa tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp trên, đồng thời coi trọng phát huy nội lực, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của huyện.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận và trong cộng đồng dân cư.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ sở trong công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và những đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Tiểu học Lạc Sơn.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Tiểu học Lạc Sơn.

P.V: Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đô Lương đặt mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế – xã hội, trở thành trung tâm vùng về dịch vụ, du lịch, thương mại và có thể cả về tài chính – ngân hàng, y tế. Vậy, đồng chí có thể cho biết những giải pháp đột phá của Đảng bộ huyện để góp phần thực hiện mục tiêu đó?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Huyện Đô Lương bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với nhiều thuận lợi, nhưng cũng dự báo cũng gặp không ít thách thức. Trước thực tế đó, Đảng bộ huyện chủ trương: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của huyện và huy động hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển.

Trên cơ sở đó, huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông, lâm nghiệp bền vững; tăng cường thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5% – 11%; xây dựng nền quốc phòng – an ninh vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu đến năm 2025, Đô Lương trở thành huyện mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã Đô Lương. Theo đó, Đảng bộ huyện xác định những bước đột phá trong các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, các địa bàn, các cụm công nghiệp trên địa bàn; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển ổn định, bền vững ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, hình thành các chuỗi du lịch tâm linh gắn du lịch sinh thái; đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Khu đô thị mới Vườn Xanh thị trấn Đô Lương.
Khu đô thị mới Vườn Xanh thị trấn Đô Lương.

Thứ hai, tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu có 100% số xã có một sản phẩm tham gia chuỗi giá trị (OCOP) và xây dựng 3 đến 5 sản phẩm chủ lực có thương hiệu tham gia thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu ra nước ngoài.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức có tâm, có tầm đáp ứng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện Đô Lương.
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện Đô Lương.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với khẩu hiệu “Đoàn kết – dân chủ – sáng tạo – đổi mới – phát triển”. Với những mục tiêu, mũi đột phá đã xác định, Đại hội Đảng bộ huyện sẽ bàn các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phát huy truyền thống anh hùng, quê hương cách mạng, Đảng bộ huyện sẽ phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện đề ra.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!