Phát huy tốt vai trò lực lượng vũ trang trong sự phát triển của tỉnh nhà

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà vững mạnh, toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường và củng cố quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện sát với tình hình địa phương. Triển khai hiệu quả các Đề án “Bảo đảm Quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030”; xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh  giai đoạn 2016 – 2021, hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT, từng bước đầu tư xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong KVPT cấp tỉnh, huyện.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh (năm 2017); 21/21 huyện, thành phố, thị xã diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên quan tâm xây dựng bộ đội thường trực chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, cháy rừng và dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian qua LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phòng chống COVID-19
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phòng chống COVID-19

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được coi trọng, gắn phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với phong trào Quyết thắng của đơn vị, qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh ra sức thi đua đạt thành tích cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa QP – AN với phát triển kinh tế. Gắn quy hoạch tổng thể, các dự án phát triển KT-XH với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT tỉnh; Công tác đối ngoại quân sự tiếp tục mở rộng, phát triển toàn diện, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, LLVT và nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của nước bạn Lào.

Trong những năm tới, để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, tạo động lực phát triển KT – XH, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định: Thứ nhất: Tham mưu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó phấn đấu đến năm 2025, 100%  đơn vị cấp huyện có tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc; trên 90% đơn vị cấp xã vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Thứ hai: Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Để đạt được mục tiêu đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chỉ thị, mệnh lệnh của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhất là Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị định số 21 của Chính phủ về xây dựng KVPT.

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác tuyển quân; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào Thi đua yêu nước. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của  Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương.

Nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.