Phát huy phẩm chất người Nghệ An, xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, cái “nôi” của phong trào cách mạng; xin đồng chí cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian qua Nghệ An đã đạt được những thành quả nổi bật gì trong công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế – xã hội?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Mới đây, tại Thông báo về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Bộ Chính trị đã đánh giá: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Nghệ An, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tính đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp được phát huy, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 21/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.
Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 21/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Xuyên suốt nhiệm kỳ này, việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên ở Nghệ An, tạo bước chuyển thực sự về cả nhận thức và hành động.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế có sự tăng trưởng nhanh, tổng sản phẩm (GRPD) 5 năm (2014-2018) tăng bình quân 8%, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57 lần, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Nghệ An đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...
Nghệ An đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...

P.V: Để đạt được những kết quả trên, Nghệ An đã có những giải pháp thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Trong công tác xây dựng Đảng, muốn có bước chuyển về nhận thức, cần phải có sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phải làm tốt công tác tư tưởng, trao đổi thường xuyên để có được nhận thức tốt. Lãnh đạo càng chủ chốt thì càng phải gương mẫu. Bên cạnh đó cũng cần phải có chế tài, đó là công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý cán bộ vi phạm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải có thái độ nhất quán, không chấp nhận với các hành vi sai trái.

Với quan điểm đó, nhiệm vụ quan trọng hiện nay ở Nghệ An là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong cả 2 vấn đề này yếu tố con người đều đóng vai trò rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trả lời phỏng vấn PV Báo Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh trả lời phỏng vấn PV Báo Nghệ An.

Đối với hệ thống chính trị cơ sở, là nơi tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất với người dân, đòi hỏi đảng viên, cán bộ ở cơ sở phải có sự gương mẫu, uy tín với người dân. Chính vì vậy, việc lựa chọn con người, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ ở cơ sở rất quan trọng, phải đáp ứng yêu cầu tạo được chuyển biến tích cực từ cơ sở. Muốn vậy, điều quan trọng nhất là công tác cán bộ phải công tâm, có sự lựa chọn, sắp xếp hợp lý, phải đảm bảo tính vững mạnh ở cơ sở. Cán bộ cơ sở tốt thì địa phương sẽ tốt hơn. Thứ hai, phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để có kiến thức, có bản lĩnh tốt. Thứ ba, thực hiện tốt các quy định đã đề ra như chính quyền cấp ủy đối thoại, tiếp xúc với dân, sinh hoạt chi bộ nơi cư trú, bí thư cấp ủy tiếp công dân… để tạo ra sự gắn bó, gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân từ cấp cơ sở.

Về yếu tố tổ chức thì phải bắt đầu từ chi bộ. Vừa qua, Nghệ An đã sơ kết, đánh giá chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phải nói rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ quyết định rất nhiều đến chất lượng đảng viên, tác động rất lớn đến tình hình của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì sẽ đảm bảo sự đoàn kết, sức mạnh trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian qua, trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn những bất cập. Trước thực trạng đó, Nghệ An đã đề ra nhiều biện pháp khắc phục, từ nội dung đến phương thức, nền nếp sinh hoạt chi bộ.

Để tổ chức chính trị cơ sở vững mạnh thì tổ chức Đảng ở đó phải tiên phong, gương mẫu; các cấp chính quyền hoạt động hiệu quả, đảm bảo sự gắn bó với người dân. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, với quan điểm xây dựng Đảng là xây dựng cả tổ chức và con người.

Về công tác tổ chức, Nghệ An đã triển khai thực hiện việc sắp xếp tinh giản bộ máy để tinh gọn hơn, tiết kiệm hơn, nhưng phải hiệu quả hơn. Phải sắp xếp một cách khoa học, tránh chồng chéo, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ được đặc biệt quan tâm. Đạo đức công vụ thể hiện tính chuyên nghiệp của công chức, gắn với đó là vai trò của người đứng đầu, vai trò giám sát trong cơ quan, trong hệ thống, của người dân. Đó là những yếu tố làm cho con người tốt lên. Bên cạnh đó phải tiếp tục cải cách thể chế, hoàn thiện quy định, thủ tục. Việc kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính cũng có những tiến bộ nhất định.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với các chuyên gia của Tổ tư vấn kinh tế - xã hội; Trao giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019; Đoàn Văn phòng JICA Việt Nam tham quan mô hình tiêu thụ rau sạch do JICA hỗ trợ
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với các chuyên gia của Tổ tư vấn kinh tế - xã hội; Trao giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019; Đoàn Văn phòng JICA Việt Nam tham quan mô hình tiêu thụ rau sạch do JICA hỗ trợ

P.V: Hiện nay tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước và Nghệ An nói riêng, trong khi đó thời gian để thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra không còn nhiều. Vậy, chúng ta cần phải tập trung tăng tốc ở những lĩnh vực nào để đạt được các mục tiêu đã đề ra, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Những năm gần đây, Nghệ An đã có bước phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu, tốc độ tăng trưởng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, cần phải phát triển nhanh hơn, có sự đột phá hơn. Thu ngân sách đã có những bước tăng trưởng khá, nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được hơn 50% chi ngân sách của tỉnh, do đó phải tiến tới cân đối thu đủ chi.

Muốn tăng thu ngân sách thì phải thu hút được nhiều dự án lớn, chăm lo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ngày một lớn mạnh hơn, tạo ra nguồn thu tốt hơn. Hiện nay Nghệ An đang tập trung thu hút các dự án lớn. Tuy nhiên, chúng ta không đánh đổi, thu hút bằng mọi giá, mà phải thu hút những dự án có tính phát triển bền vững, chất lượng. Trong đó, tập trung lấp đầy Khu công nghiệp VSIP; triển khai nhanh các dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj, Hoàng Mai…, đẩy nhanh trình tự thủ tục cấp phép cho các dự án.

Đối với dịch vụ du lịch, những năm gần đây đã có sự phát triển khá. Số lượng khách đã tăng lên, tạo nhiều việc làm, tăng nguồn thu, tuy nhiên, lượng khách quốc tế còn ít. Do đó, chúng ta cần phải đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút nhiều hơn nữa lượng khách quốc tế đến Nghệ An. Muốn vậy cần phải chú ý đến các dịch vụ du lịch chất lượng cao, tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An, kết nối với các hãng lữ hành, khai thác tốt tiềm năng khách du lịch từ khu vực Đông Á, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

P.V: Theo đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gì để phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Chúng ta phải luôn nhớ rằng, Nghệ An là đất học, có nền tảng tri thức tốt và sức sáng tạo. Người Nghệ An có bản lĩnh vững vàng để đương đầu với thử thách, có ý chí vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta phải biết kết hợp, phát huy những phẩm chất đó của người Nghệ An, dù bất kỳ ở đâu cũng luôn đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!