Phát huy hào khí Xô Viết, xây dựng Thanh Chương giàu đẹp

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, trong giai đoạn 2015 – 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Thanh Chương đạt được nhiều kết quả tích cực. Vậy đồng chí có thể đánh giá về những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh: Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài, dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp, dịch tả lợn châu Phi kéo dài, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cuối nhiệm kỳ… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên kinh tế huyện Thanh Chương đã giành được những thành quả, toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm mô hình phát triển cây có múi ở xã Thanh Lĩnh.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương thăm mô hình phát triển cây có múi ở xã Thanh Lĩnh.

Theo đó, nông nghiệp chuyển dịch hướng giảm tỷ trọng các loại cây trồng ngắn ngày kém hiệu quả, tăng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả và phát triển chăn nuôi hàng hóa. Sản xuất liên tiếp được mùa, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt từ 106 – 119 nghìn tấn (vượt mục tiêu đại hội); đã hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hình thành thương hiệu hàng hóa. Sản xuất gắn liền với liên kết, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, có 7 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt từ 3 đến 4 sao OCOP gồm “chè Thanh Chương”,“gà Thanh Chương” “trám đen Thanh Chương”, “hương Liên Đức”, “cam phủ màn Thanh Đức”; một số hộ đã dán nhãn truy xuất nguồn gốc, “bưởi Diễn Thanh Chương” “cam V2, cam Xã Đoài”… Tỷ trọng thu nhập của ngành chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp chiếm 50,3% (vượt mục tiêu nghị quyết). Hiệu quả kinh tế rừng tiếp tục được khẳng định, được nhân dân coi trọng phát triển.

Cơ cấu nền kinh tế đúng hướng: Tỷ trọng thương mại – dịch vụ tăng lên 40,07%; công nghiệp – xây dựng lên 25,32%, tỷ trọng nông, lâm nghiệp xuống còn 34,61%; hệ thống giao thông phát triển nhanh thuộc tốp huyện có đường giao thông tốt nhất tỉnh, hệ thống thủy lợi, điện, trường học, bệnh viện, bưu chính viễn thông đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển. Thu ngân sách đạt cao về trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguồn ngân sách huyện dành cho đầu tư, phát triển tăng nhanh. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đã thu hút thêm một số nhà máy, Trung tâm thương mại thị trấn, Trung tâm thương mại chợ Cồn… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy dịch vụ – thương mại phát triển.

Sản xuất ở cơ sở may công nghiệp tại địa phương; Mở đường lên xã Thanh Nho; Thu hoạch bằng máy gặt; Khách du lịch nước ngoài tại đảo Chè.
Sản xuất ở cơ sở may công nghiệp tại địa phương; Mở đường lên xã Thanh Nho; Thu hoạch bằng máy gặt; Khách du lịch nước ngoài tại đảo Chè.

Nội lực sức dân và đóng góp của con em quê hương trên khắp mọi miền đất nước được phát huy cao độ, kết hợp sức mạnh ngoại lực nên đến cuối năm 2020 dự kiến có 20/37 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 16,48 tiêu chí/xã; bộ mặt thị trấn huyện và nông thôn có nhiều khởi sắc.

Văn hóa – giáo dục – y tế có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người dự ước năm 2020: 44 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,0%.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, nhân dân tin tưởng, đồng thuận cùng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, 2 năm liền 2017 – 2018 Đảng bộ huyện được xếp loại “Vững mạnh”. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Thanh Chương thăm khám cho người dân; Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Thanh Chương thăm khám cho người dân; Giờ học ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

P.V: Quá trình thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2015 – 2020), có nhiều Nghị quyết được ban hành và thực hiện hiệu quả. Vậy theo đồng chí, những lĩnh vực “then chốt” đã tạo ra được hiệu ứng như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, bồi dưỡng cán bộ… Trong đó, đáng chú ý là Huyện ủy ban hành, triển khai thực hiện Đề án số 04 ĐA/HU ngày 10/10/2016 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, hẹp hòi, ngại khó, sớm thỏa mãn; đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo sự đồng thuận cao để phát triển” (Đề án 04).

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”; Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một trong những nội dung có tính đột phá là huyện “xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, trung thực, liêm khiết, tận tụy”, “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”.

Thường trực Huyện ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Chương.
Thường trực Huyện ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Chương.

Từ đó, từng bước nâng cao năng lực, đạo đức cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo huyện cũng hết sức thẳng thắn, quyết liệt trong xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giám sát, chỉnh đốn những biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là người đứng đầu, kiên quyết thay thế kịp thời những cán bộ chủ chốt kém năng lực, phẩm chất đạo đức, thiếu nhiệt tình và ý thức trách nhiệm không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao mà không chờ hết tuổi, hết nhiệm kỳ, việc thay thế được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, sau thay thế phong trào Đảng bộ ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời ban hành nhiều chính sách kích cầu từ nguồn ngân sách huyện “tạo chất xúc tác” khuyến khích các cơ sở, người dân thực hiện có hiệu quả các đề án, nghị quyết đã ban hành trong nhiệm kỳ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để nâng cao kết quả thực hiện.

Đồng thời, việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, tiêu chuẩn, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, mặt khác tạo nên động lực lớn thúc đẩy đội ngũ cán bộ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương làm việc với cơ sở về liên quan đến rà soát, sàng lọc đảng viên.
Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương làm việc với cơ sở về liên quan đến rà soát, sàng lọc đảng viên.

P.V: Nhiệm kỳ mới được đánh giá có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, vậy đồng chí có thể cho biết Đảng bộ huyện có những định hướng và giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh: Việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thanh Chương đang trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn dân vững chắc; phát huy sức mạnh nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sức sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Thanh Chương phát triển thành huyện khá của tỉnh Nghệ An.

Muốn thực hiện được, cần tập trung sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, cần quan tâm tổng kết Đề án số 04 ĐA/HU về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, khắc phục bảo thủ, trì trệ, hẹp hòi, ngại khó, sớm thỏa mãn; đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo sự đồng thuận cao để phát triển”, tiếp tục ban hành đề án mới nhấn mạnh thêm nhược điểm tư tưởng “làm ăn nhỏ lẻ”, vì đây là lực cản rất lớn cho quá trình sản xuất trong thời kỳ hội nhập, quán triệt quan điểm: “Đi một mình có thể tiến nhanh, nhưng muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”, tức là phải thành lập các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ sản xuất… để lo các yếu tố sản xuất đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra…

Tin tưởng rằng, với hào khí quê hương Xô viết, với tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hợp lực cùng quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; với tư tưởng tiến công, tăng tốc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích Nhân dân; với thái độ nghiêm túc và tính cầu thị, tự giác khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát huy cao nhất những kết quả đạt được, tranh thủ cơ hội thuận lợi, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên và con em quê hương trên khắp mọi miền đất nước, huyện Thanh Chương sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, định hướng lớn trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngay từ những tháng, năm đầu nhiệm kỳ.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đảo Chè ở xã Thanh An (Thanh Chương).
Đảo Chè ở xã Thanh An (Thanh Chương).