Phấn đấu sớm trở thành đô thị loại III

Thị xã sẽ tập trung công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính đơn giản, tiết kiệm trong thủ tục hành chính, minh bạch trong cơ chế và kịp thời tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân.

Từ đó, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tất cả hướng đến mục tiêu chung là xây dựng quê hương Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự kỳ vọng của tỉnh về một cực tăng trưởng, vùng kinh tế năng động Nam Thanh – Bắc Nghệ, trở thành đô thị loại III, trước năm 2025.

Để có những chủ trương, quyết sách đột phá, chiến lược để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng, phát triển của tỉnh, thị xã Hoàng Mai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, ban hành nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 11- NQ/TU, ngày 18/9/2014 của BTV Tỉnh ủy).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay, thị xã Hoàng Mai đã có nhiều thay đổi, diện mạo đô thị được hình thành, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. Nhiều chương trình, dự án lớn được triển khai đầu tư; nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn kịp thời và hoạt động hiệu quả.

Một góc thị xã Hoàng Mai.
Một góc thị xã Hoàng Mai.

Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.712 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 – 2020) đạt 14,15%  và quy mô kinh tế đứng thứ 3 trong số 21 huyện, thành, thị. Dự kiến bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng, tăng 23,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng khá và đóng góp lớn nhất khi năm 2020, dự kiến giá trị sản xuất ước đạt 12.197 tỷ đồng, tăng 2,77 lần; bình quân 5 năm tăng 25,3%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đóng góp bình quân 10 – 12% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của cả tỉnh, chỉ đứng sau TP. Vinh và Nghi Lộc.

Nhằm thay đổi diện mạo đô thị, tạo niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp, góp sức trong xây dựng, phát triển thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất cũng đã xác định, ưu tiên hàng đầu, tập trung cho công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh trên 1.200 tỷ đồng, thị xã đã tích cực huy động các nguồn vốn tại chỗ trên 66.400 tỷ đồng để ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, cấp bách. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân; việc chỉnh trang đô thị bước đầu đạt kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2020, thị xã hoàn thành 50/58 tiêu chí đô thị loại III; có 5/5 xã về đích và thị xã đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp huyện.

Xây dựng Nông thôn mới giúp diện mạo Thị xã Hoàng Mai có nhiều khởi sắc.
Xây dựng Nông thôn mới giúp diện mạo Thị xã Hoàng Mai có nhiều khởi sắc.

Với vị trí là trung tâm kết nối của vùng kinh tế Nam Thanh – Bắc Nghệ với các vùng kinh tế của tỉnh, hoạt động dịch vụ – thương mại Thị xã Hoàng Mai tăng trưởng khá; quy mô, mạng lưới, sản phẩm dịch vụ được mở rộng và đa dạng trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Cùng với dịch vụ và thương mại, lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp của thị xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định về quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. Khai thác thủy hải sản phát triển nhanh, từng bước theo hướng hiện đại hóa phương tiện, thiết bị để khai thác xa bờ. Tổng sản lượng thủy hải sản đánh bắt và nuôi trồng, dự kiến năm 2020 đạt 54.042 tấn, tăng 2,2 lần so với 2015.

Trong nhiệm kỳ, công tác thu ngân sách được quan tâm đẩy mạnh, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, có hiệu quả. Tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt 1.506 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 28,3%. Dự kiến năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 442,9 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước giao là 392 tỷ đồng.

Cập cảng cá Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Thủy
Cập cảng cá Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Thủy

Nhờ nỗ lực kết nối với xúc tiến đầu tư của tỉnh, từ năm 2016 đến nay, thị xã thu hút được 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng. Bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động ổn định thì nhiều dự án mới được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc đã ghi nhận và chuẩn bị đầu tư như Trung tâm thiết kế thời trang và sản xuất hàng may mặc với quy mô gần 3.000 lao động, Nhà máy sản xuất hàng nông sản Nghi Sơn Food, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh các hoạt động kinh tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn được nâng lên. Thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao cấp cơ sở được quan tâm đầu tư và có chuyển biến tích cực… Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai cuộc vận động chương trình xóa 126 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, với tổng kinh phí huy động được trên 6,6 tỷ đồng.

Đền Cờn - một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nhật Thanh
Đền Cờn - một trong những địa danh nổi tiếng linh thiêng ở Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Nhật Thanh

Nhiều mái ấm đã được dựng xây là món quà ấm áp, nghĩa tình giành cho những hộ nghèo, những mảnh đời, cảnh đời, những người yếu thế trên địa bàn thị xã, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, chung tay, đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây, vì mục tiêu xây dựng thị xã Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp.

Để có được những bước chuyển toàn diện trên, nhiệm kỳ qua, thị xã triển khai xây dựng 31 chương trình, đề án, nghị quyết với 164 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Về cơ bản, các chương trình, đề án được ban hành kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hàng năm có đánh giá sơ tổng kết từng chương trình đề án, nghị quyết đồng thời thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên nên có kết quả đạt cao so với mục tiêu đề ra.

Các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh:  Thu Huyền - Tư liệu
Các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Thu Huyền - Tư liệu

Đồng chí Lê Trường Giang – Bí thư Thị ủy Hoàng Mai, khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, thị xã Hoàng Mai đã đạt được những bước tiến quan trọng, toàn diện, nhưng xét về mục tiêu tổng quát, xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trước năm 2025, vẫn đang còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cần phải giải quyết. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu, đó là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ, trọng tâm hướng về cơ sở.

Đóng gói sản phẩm tôn tại nhà máy Tôn Hoa Sen (Nghệ An). Ảnh: Lâm Tùng
Đóng gói sản phẩm tôn tại nhà máy Tôn Hoa Sen (Nghệ An). Ảnh: Lâm Tùng

Từ khi thành lập đến nay, thị xã đã nhận được sự quan tâm của BTV Tỉnh ủy khi dành cho Hoàng Mai một cơ chế khai thác quỹ đất theo Nghị quyết 11. Tuy nhiên, thời gian tới, nhu cầu nguồn lực đầu tư thị xã còn nhiều.

Vì vậy, trên cơ sở đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng bộ Thị xã, tỉnh cần có Nghị quyết tiếp theo định hướng để thị xã triển khai trong thời gian tới. Từ đó có cơ chế chính sách huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá, xây dựng thị xã Hoàng Mai trở thành  một trong các cực tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh./.