Nỗ lực sớm thông tuyến đường Vinh – Cửa Lò

LTS: Dự án Vinh – Cửa Lò là đại lộ quan trọng, sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ là trục giao thông kết nối 2 khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở để Vinh hình thành thành phố trên 1 triệu dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng Bắc Trung bộ. Dự án được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm, tổ chức nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay việc loạn mua bán chuyển nhượng đất dọc 2 bên tuyến đang cảnh báo nguy cơ khó đền bù giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thi công gặp nhiều khó khăn.