Nhạy bén, sáng tạo, xây dựng Hưng Nguyên phát triển toàn diện

Đồng chí Hoàng Văn Phi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

PV: Thưa đồng chí! Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hưng Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng chí đánh giá như thế nào về những điểm nhấn trong chặng đường đó?

Đồng chí Hoàng Văn Phi: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, có nhiều điểm nhấn đáng chú ý, đó là: Chính trị – xã hội ổn định; kinh tế có những tăng tốc phát triển; đời sống của người dân được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh được chăm lo; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành đã thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra các mô hình sản xuất kinh tế tại địa phương.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra các mô hình sản xuất kinh tế tại địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 9,16%. Thu ngân sách tăng lên hàng năm; thu nhập bình quân ước đạt 46 triệu đồng/người vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%. Nhân dân trên địa bàn chăm lo phát triển kinh tế, đến nay toàn huyện có 330 trang trại và gia trại, trong đó có 70 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ NN&PTNT. Từ đó, các tầng lớp nhân dân có điều kiện chung sức xây dựng nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020, tất cả các xã, thị trấn của huyện Hưng Nguyên hoàn thành các tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác thu hút đầu tư được chú trọng và bước đầu mang lại hiệu quả khá tích cực; huyện đã ban hành cơ chế khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Điển hình thu hút thêm 12 doanh nghiệp vào Khu công nghiệp VSIP; 30 doanh nghiệp vào các khu vực khác trên địa bàn huyện.

Một số dự án trọng điểm đã được đầu tư xây dựng hoàn thành như: Mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông đến xứ ủy Trung Kỳ và khu di tích Phạm Hồng Thái tại xã Châu Nhân; nâng cấp, mở rộng đường Lê Xuân Đào; đường nối Nguyễn Văn Trỗi với đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung; Xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên đảm bảo quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại V; xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc UBND nhiều các xã… Cùng đó, xây dựng quy hoạch các khu văn hóa, thể thao xã, thị trấn, nhà văn hóa, khu thể thao xóm, khối, quy hoạch các khu dân cư nông thôn được chú trọng phù hợp với thực tiễn.

Huyện cũng thực hiện tốt các chính sách người có công và an sinh xã hội; số người tham gia các loại bảo hiểm ngày càng tăng, BHYT đạt 89% trên tổng số dân. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và nhân dân đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định cho kinh tế – xã hội phát triển.

Triển khai chiến dịch dân số tại xã Hưng Tây; Khám bệnh BHYT cho người dân tại Trạm Y tế xã Hưng Lam; Giờ học tiếng Anh ở Trường THCS Nguyễn Biểu.
Triển khai chiến dịch dân số tại xã Hưng Tây; Khám bệnh BHYT cho người dân tại Trạm Y tế xã Hưng Lam; Giờ học tiếng Anh ở Trường THCS Nguyễn Biểu.

PV: Để đạt được những kết quả tích cực như vậy, theo đồng chí, bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đúc rút như thế nào?

Đồng chí Hoàng Văn Phi: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, huyện Hưng Nguyên cũng gặp không ít thách thức. Đó là khó khăn chung của nền kinh tế, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, huyện tiến hành sáp nhập 222 xóm, khối cũ thành 96 xóm, khối mới và đã giảm từ 252 xóm, khối xuống còn 126 xóm, khối; sáp nhập 10 xã cũ thành 5 xã mới và đã giảm từ 23 xã, thị trấn xuống còn 18 xã, thị trấn, giảm 1419 người (cán bộ công chức, viên chức, chuyên trách, bán chuyên trách) và đã giảm từ 2897 người từ năm 2015 xuống còn 1478 năm 2020.

Trước thực tế đó, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường công tác chỉ đạo, phát huy khối đoàn kết trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, nhanh chóng ổn định để phát triển. Quá trình đó, chúng tôi đúc rút những bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Lựa chọn, sử dụng và bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, nhất là cán bộ chủ chốt. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu; chỉ đạo từng việc làm cụ thể, không chung chung, dàn trải.

Thứ hai, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và sự tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa – xã hội và bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường khai thác nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nguồn lực từ bên ngoài, nhất là tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh, của trung ương, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác cùng phát triển.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, thật sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động công tác và hiệu quả phục vụ.

Thưa tư, nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng các chương trình, đề án phát triển phải trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khoa học, đúng chủ trương, phù hợp với thực tiễn và phải có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Hưng Nguyên đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ.
Hưng Nguyên đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ.

PV: Huyện Hưng Nguyên được đánh giá có nhiều thời cơ nhưng cũng gặp không ít thách thức khi phát triển ở vùng vệ tinh của Thành phố Vinh. Vậy những năm tới, Đảng bộ huyện đề ra những giải pháp trọng tâm như thế nào để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra?

Đồng chí Hoàng Văn Phi: Lợi thế của huyện Hưng Nguyên là ở “sát vách” TP. Vinh, có Khu Công nghiệp VSIP trên địa bàn. Theo đó, trong định hướng giai đoạn tới (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ; dịch vụ, thương mại, du lịch; nông nghiệp sạch, có giá trị cao, công nghệ cao. Những năm tới, huyện Hưng Nguyên đặt mục tiêu xây dựng thành huyện khá, gắn với xây dựng nông thôn mới và là đô thị vệ tinh của TP. Vinh. Bên cạnh lợi thế, Hưng Nguyên cũng nhận thấy những tác động của mặt trái do ở gần TP. Vinh và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn đối với tình hình trật tự an toàn xã hội, môi trường;…

Với thực tế đó, trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, Đảng bộ huyện xác định những giải pháp để tăng tốc phát triển. Đó là chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy thật tốt; nhất là phải quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm; phát huy được tinh thần, đoàn kết, thống nhất; đặc biệt chú ý đến công tác quản lý Nhà nước ở địa bàn cấp xã.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa UBND huyện Hưng Nguyên; Thi công khu tái định cư Hưng Trung phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam.
Giao dịch tại Trung tâm một cửa UBND huyện Hưng Nguyên; Thi công khu tái định cư Hưng Trung phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam.

Cùng đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, cấp ủy viên; của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của cá nhân đã được chỉ ra sau kiểm điểm và những thiếu sót, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm một cách thường xuyên, liên tục. Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, theo phương châm trong trước, ngoài sau, trên trước dưới sau.

Gắn việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyêt các cấp với thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, các cấp ủy, tổ chức Đảng; Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các xã, thị trấn và khả năng cụ thể hóa các Nghị quyết của cấp ủy, HĐND vào thực tiễn; Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các hội quần chúng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc phát triển, sớm đưa Hưng Nguyên phát triển toàn diện, bền vững và trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Một góc nông thôn mới ở Hưng Nguyên. Ảnh: S.N
Một góc nông thôn mới ở Hưng Nguyên. Ảnh: S.N