Nhân lên giá trị sâu sắc nền độc lập, tự do

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời khắc thiêng liêng khẳng định sức mạnh nhân dân dưới sự lãnh đạo của một đảng tiên phong ấy, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu

74 năm qua, nối tiếp truyền thống hào hùng, đất nước ta không ngừng nhân lên giá trị nền độc lập, tự do, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn từ nội lực và đối ngoại, khẳng định vai trò trong cộng đồng quốc tế trên mọi lĩnh vực… Nhận thức sâu sắc trách nhiệm hành động, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An nói riêng luôn phát huy tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt, đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu đóng góp xứng đáng vào mọi thành tựu chung của đất nước.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – trong không khí chung đó của cả nước, Đảng bộ, nhân dân Nghệ An còn vinh dự được báo cáo lên Bác Hồ kết quả suốt 50 năm qua thực hiện lời căn dặn trong Bức thư cuối cùng Người gửi cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ngày 21/7/1969 “ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
Lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu

Đến nay, Nghệ An đã có quy mô nền kinh tế xếp thứ 11, thu ngân sách đứng thứ 17 của cả nước; tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị Quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” với tư duy và tầm nhìn “đột phá – tiến vượt”.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng giá trị sâu sắc của nền độc lập, tự do của dân tộc mãi mãi là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Nghệ An vững bước đi lên, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

BÁO NGHỆ AN