Ý kiến bạn đọc(1)

  1. Nguyễn Hà

    Theo quy định, trước khi khai thác mỏ, các DN ký quỹ môi trường. Vậy nếu DN nào không thực hiện hoàn thổ, chính quyền có thể lấy kinh phí đó hoàn thổ. Vấn đề là các cấp ngành, chính quyền có vào cuộc tích cực hay không?