Người đứng đầu đối thoại với nhân dân: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại các địa phương thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, như chuyên đề “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khoá” tạo sự đồng thuận” của Báo Nghệ An đã phản ánh, công tác tiếp xúc, đối thoại ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức, chất lượng chưa cao; kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại  một số địa phương chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc, một số vấn đề chưa được quan tâm giải quyết triệt để, nên chưa tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân nhận thức và hiểu biết về chính sách, pháp luật chưa thực sự đầy đủ, nên việc tiếp thu, thực hiện các ý kiến trao đổi, kết luận của người đứng đầu trong đối thoại chưa nghiêm. Một số phần tử xấu còn lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, sơ hở tại địa phương kích động, lôi kéo, tụ tập đông người để gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Có thể thấy, chuyên đề “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khoá” tạo sự đồng thuận” của Báo Nghệ An đã đánh giá khá đầy đủ, toàn diện những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm sau 9 năm thực hiện Quyết định số 2924 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác đối thoại, chuyên đề còn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân về quyền và trách nhiệm trong tham gia các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; trách nhiệm phản ánh những vướng mắc, hạn chế bất cập tại địa phương, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mặt khác, chuyên đề cũng là kênh để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội nắm bắt dư luận xã hội để từ đó tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân sau  đối thoại. Phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức xã hội và hệ thống thông tin đại chúng trong giám sát kết quả xử lý, giải quyết và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Phải khẳng định rằng, đến thời điểm này, chuyên đề “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận” của Báo Nghệ An đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong dư luận xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chuyên đề đã phản ánh được vấn đề phức tạp trong xã hội, lựa chọn được những chi tiết đắt giá, điển hình, sinh động để qua đó khái quát đầy đủ, rõ nét về công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Thực tế hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế – xã hội, nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều người dân còn băn khoăn với những chính sách của nhà nước. Vì vậy, trực tiếp đối thoại với người dân không chỉ là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, bức xúc ở cơ sở, mà còn tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Những giá trị mà chuyên đề mang lại trong thực tiễn rất lớn, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp uỷ, chính quyền các cấp. Chuyên đề còn cung cấp cho các ngành, địa phương những bài học kinh nghiệm quý giá, những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong thời gian tới. Qua theo dõi Báo Nghệ An thời gian qua cho thấy, nhiều chuyên đề trên báo được đầu tư xây dựng công phu, dày dặn; nội dung hấp dẫn, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, thu hút bạn đọc.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc Báo Nghệ An xây dựng và đăng chuyên đề: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận” là rất kịp thời, hiệu quả. Chuyên đề đã tổng hợp, đánh giá, phân tích khách quan, toàn diện, chính xác việc triển khai công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây.

Qua nội dung của chuyên đề, một lần nữa khẳng định, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện nề nếp, nghiêm túc. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chuyên đề của Báo Nghệ An cũng đã làm rõ, nổi bật được tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền; hiệu quả của những cuộc tiếp dân, đối thoại, được thể hiện bằng nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Mặt khác, chuyên đề cũng đã góp phần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư của các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Những bài học kinh nghiệm cũng được nêu lên, qua đó đã giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm trong việc tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; như chuyên đề nhấn mạnh, phải xem đây là “chìa khóa” quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Phản ánh về hoạt động người đứng đầu tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, vừa qua, trên báo Nghệ An chuyên đề: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận” được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình. Qua chuyên đề này, chúng ta thấy Nghệ An là một trong những tỉnh đi đầu trong việc cụ thể hóa Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Các bài viết trong chuyên đề đã phản ánh khá nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Trong đó có những cuộc tiếp xúc của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện,… có đối thoại với công nhân, nông dân. Nội dung các cuộc đối thoại tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên nhiều lĩnh vực: Có giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về nguyện vọng của người lao động trong các doanh nghiệp, về chính sách cán bộ,… Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp,… đã hoạt động khá nhịp nhàng trong công tác vận động quần chúng. Điều rất đáng mừng là các cuộc tiếp xúc, đối thoại phần lớn đã đạt được kết quả tích cực: Tuyên truyền, giải thích cặn kẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp đến người dân, nhân dân hiểu, tin tưởng, cùng thực hiện. Các cuộc đối thoại thực sự “là “chìa khóa” mở cánh cửa đồng thuận”. Đó là khi “Ý Đảng hợp lòng Dân”.

Xã hội càng phát triển sẽ càng có nhiều vấn đề phức tạp nẩy sinh. Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân chính là để “nghe dân nói”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp thu những ý kiến nhiều chiều của nhân dân. Thông qua đó, người lãnh đạo tuyên truyền, giải thích các chủ trương, giải pháp liên quan đến người dân, “Nói cho dân hiểu”, tạo ra khối đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận để phát triển. Biết “Nghe dân nói”, biết “Nói dân hiểu” thì mới biết “Làm cho dân tin”. Bác Hồ từng nói: “Dân chủ là làm cho dân mở miệng. Cái đáng sợ nhất không chỉ là người dân không dám mở miệng vì anh dùng quyền lực. Cái đáng sợ nhất là người dân không thiết mở miệng!”.

Qua theo dõi chuyên đề: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận” trên Báo Nghệ An điện tử, tôi rất ấn tượng với nội dung cũng như hình thức thể hiện của các bài viết. Nội dung của chuyên đề đã giúp độc giả như chúng tôi có sự hiểu biết đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các ngành về công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Báo cũng đã chọn cách thể hiện các bài viết phong phú, hấp dẫn gồm hình ảnh, video clip, đồ họa, box… giúp độc giả dễ theo dõi, dễ nhớ và nắm bắt vấn đề.

Điều đặc biệt, Báo Nghệ An đã làm rõ được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, với tinh thần, trách nhiệm cao các sở, ban, ngành, địa phương trong việc lắng nghe ý kiến, quan tâm giải quyết các vụ việc nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp nhân dân thêm niềm tin vào cấp uỷ Đảng và chính quyền nhiều hơn. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để người dân hiểu, thực hiện đúng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, đồng thuận với quá trình triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Người dân cũng hiểu được quyền và trách nhiệm khi tham gia các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, không tham gia các hoạt động kích động của đối tượng xấu, thế lực thù địch.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường