Nghệ An: Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng

Từ ngày thành lập đến nay (3/2/1930 – 3/2/2022), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ Cương lĩnh đến văn kiện các đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII, XIII của Đảng. Ảnh: Tư liệu
Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII, XIII của Đảng. Ảnh: Tư liệu

Mới đây, ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: VOV-Vietnamlus
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: VOV-Vietnamlus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình; phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Ở Nghệ An, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành các Kế hoạch, Quy định một cách cụ thể, sát với thực tiễn ở địa phương, như: Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo đó: Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ áp dụng cho cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ. Đây là việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ cũng như để phù hợp với tình hình thực tiễn trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; Ngày 27/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021… Các kế hoạch, quy định này được ban hành sớm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện.

Một số phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy
Một số phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai các Đề án: “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2020” (gọi tắt là Đề án 5155); Đề án số 01-ĐA/TU, về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 – 2020″…

Qua quá trình triển khai các Đề án này đã rút ra một số bài học, kinh nghiệm như: Phải có quyết tâm chính trị cao của cấp ủy và sự vào cuộc thực sự quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể, kiên trì; phương pháp, cách làm phải linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án; xây dựng được kế hoạch cụ thể, bài bản từ cấp ủy cho đến các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành liên quan ở từng cấp.

Kết nạp đảng viên mới tại Trường THPT thị xã Thái Hòa;  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được Đảng ủy khối CCQ tỉnh chú trọng tính tương tác và thực tiễn; Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư chi bộ thôn Đức Xuân, xã Tiến Thuỷ (Quỳnh Lưu) - ngoài cùng bên trái - giới thiệu về các cách làm của chi bộ trong phát huy sức dân; Mô hình vườn chuẩn ở Nghĩa Đàn; Thu hoạch chè ở xã Thanh Lâm (Thanh Chương); Mô hình trồng dưa lưới mang lại thu nhập cao cho nông dân Nghi Lộc. Ảnh: PV - CTV
Kết nạp đảng viên mới tại Trường THPT thị xã Thái Hòa; Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được Đảng ủy khối CCQ tỉnh chú trọng tính tương tác và thực tiễn; Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư chi bộ thôn Đức Xuân, xã Tiến Thuỷ (Quỳnh Lưu) - ngoài cùng bên trái - giới thiệu về các cách làm của chi bộ trong phát huy sức dân; Mô hình vườn chuẩn ở Nghĩa Đàn; Thu hoạch chè ở xã Thanh Lâm (Thanh Chương); Mô hình trồng dưa lưới mang lại thu nhập cao cho nông dân Nghi Lộc. Ảnh: PV - CTV

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Tạo chuyển biến mới về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội…”.

Tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 11/12/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đánh giá: Sau 1 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhìn lại có thể nói tổng quát, tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ từ công tác Đảng, công tác quần chúng, đặc biệt là phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả rõ nét nhất của Nghệ An là kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,2%; quy mô kinh tế của Nghệ An thuộc tốp 10 của cả nước. Tỉnh đã phấn đấu cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị hành chính công, từng bước giải quyết được tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị đoàn kết, đồng thuận, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, đây chính là cội nguồn của thành công, nguyên nhân chính để đạt được những kết quả trên.

Năm 2021 tuy có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, Nghệ An đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Trong đó, đáng chú ý là tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt hơn 19.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu lần đầu tiên đạt mốc 3,36 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chứng kiến năm bứt phá “ngoạn mục” với tổng kim ngạch đạt trên 2,4 tỷ USD, hoàn thành trước 4 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra;…

Các khu công nghiệp VSIP và WHA1; Cầu vượt quốc lộ tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc); Thị xã Hoàng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường - Trân Châu - Thế Thắng - Hồ Long
Các khu công nghiệp VSIP và WHA1; Cầu vượt quốc lộ tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc); Thị xã Hoàng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường - Trân Châu - Thế Thắng - Hồ Long

Tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát điểm sáng góp phần rất quan trọng tạo nên các thành quả của tỉnh trong năm qua, đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được duy trì, phát huy tốt hơn so với năm 2020 và lan tỏa đến cơ sở. Vì thế, đã củng cố lòng tin của Nhân dân, qua đó, khơi dậy sức dân, tạo được sự nỗ lực, đồng lòng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh để vượt qua khó khăn, đây là nền tảng rất tốt cho tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: TD
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: TD
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra vị trí dọc hai bên đường D4 (Quốc lộ 7C) nối từ Quốc lộ 1A đến Cảng nước sâu Cửa Lò để xây dựng khu hậu cần cảng, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, trao đổi với cán bộ xóm 6, xã Tân Sơn (Đô Lương) và thôn Vân Tập, xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: TD
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra vị trí dọc hai bên đường D4 (Quốc lộ 7C) nối từ Quốc lộ 1A đến Cảng nước sâu Cửa Lò để xây dựng khu hậu cần cảng, thăm hỏi đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh, trao đổi với cán bộ xóm 6, xã Tân Sơn (Đô Lương) và thôn Vân Tập, xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: TD

Phát huy những thành quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm, thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn
Thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn