Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức và nỗ lực thực sự cho sự phát triển của tỉnh

___________________________

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” (Nghị quyết số 26) và 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng như những giải pháp trọng tâm để thực hiện hai nghị quyết rất quan trọng này trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá về bước phát triển chung của tỉnh đến nay?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã mang lại những bước phát triển tích cực, toàn diện hơn. Nếu so sánh với đầu nhiệm kỳ, bức tranh kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển động, phát triển tích cực trên tất cả các mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con.

Cụ thể, nông nghiệp phát triển ổn định và tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, năng suất trên một đơn vị diện tích. Sản xuất nông nghiệp không chỉ dừng lại ở tiêu chí đảm bảo ấm no cho nhân dân, mà tỉnh còn kỳ vọng cao hơn, tức là xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Điều này có thể thấy rõ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Trên địa bàn tỉnh đã có những mô hình trồng trọt cho thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng/ha. Tỉnh đã thu hút được dự án đầu tư vào các mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; hệ thống chế biến sản phẩm từ thịt cũng bắt đầu hình thành. Đánh bắt, chế biến thuỷ, hải sản tiếp tục tăng trưởng do đội tàu ngày càng được mở rộng, trang bị, điều kiện đánh bắt tốt hơn.

Mục tiêu của tỉnh là phát triển nông nghiệp gắn với quá trình cơ cấu lại ngành, đưa vào được những giống cây trồng, vật nuôi mới đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị cao; dồn điền, đổi thửa cùng với xây dựng được các mô hình hợp tác trong nhân dân để sản xuất quy mô lớn; cơ giới hóa sản xuất, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư chế biến sau thu hoạch. Tất cả những quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, đi từng bước, bắt đầu từ xây dựng đến khuyến khích nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Gắn với nông nghiệp là nông dân và nông thôn, trong đó thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới vẫn duy trì được phong trào tốt, cả xã hội quan tâm, người dân ủng hộ. Nghệ An cũng đã có cách làm sáng tạo là những nơi chưa có điều kiện xây dựng xã nông thôn mới thì khuyến khích xây dựng thôn, bản nông thôn mới. Thời gian qua, tỉnh cũng chỉ đạo khắc phục những điểm bất cập trong quá trình xây dựng nông thôn mới như: nợ công, chưa chú trọng vào phát triển sản xuất; chưa chú ý hoàn thiện, giữ gìn cảnh quan, môi trường thôn, xóm, bản. Tựu trung lại, có thể thấy, bức tranh nông thôn Nghệ An tiếp tục có những cải thiện theo chiều hướng tích cực và tương đối rõ, đời sống người dân khu vực nông thôn được nâng lên.

Công nghiệp của Nghệ An đang từng bước ra khỏi tình trạng lạc hậu, kém phát triển; bức tranh ngày càng rõ nét hơn. Các dự án đầu tư công nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả ngày càng nhiều. Các khu công nghiệp của VSIP Nghệ An, Hemaraj, Hoàng Mai 1… đang dần lấp đầy. Hệ thống đô thị phát triển ngày càng tốt hơn, trong đó, đô thị Vinh vừa giữ được quy hoạch vừa có sự phát triển. Bộ mặt các thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hoà thay đổi nhanh. Bức tranh đô thị ở khu vực nông thôn có nhiều bước chuyển. Thương mại – dịch vụ Nghệ An tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế tỉnh. Du lịch tăng trưởng rất mạnh về lượt khách, số ngày lưu trú và chi tiêu của du khách.

Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Đặc biệt, giáo dục Nghệ An vẫn duy trì được truyền thống, bảo đảm được chất lượng giáo dục đại trà, không chênh lệch nhiều giữa các vùng, miền. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được chăm lo nên có thành tích đáng tự hào với nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đóng góp lớn cho giáo dục cả nước. Chất lượng y tế có tiến bộ lớn ở các tuyến tỉnh, huyện, xã. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động thực hiện tương đối tốt. Gắn với các dự án thu hút đầu tư, nhu cầu việc làm trên địa bàn bắt đầu được đáp ứng, thậm chí đang tạo ra xu hướng lao động Nghệ An ngoài tỉnh trở về làm việc. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo. Bản sắc văn hoá xứ Nghệ được giữ gìn, phát huy và lan toả. Các dự án hiện đại được thu hút vào địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực đã góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ. Quốc phòng – an ninh cơ bản ổn định.

Phóng viên: Vâng, và kết quả trong công tác xây dựng Đảng như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), tỉnh tập trung các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, gương mẫu. Đặc biệt, tỉnh rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã vì họ là người trực tiếp làm việc với dân và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Thực tiễn cho thấy, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức được tinh thần phục vụ nhân dân nên thực thi trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng được nâng cao. Khối đoàn kết nội bộ, nhất trí được giữ vững và phát huy; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả.

Với những kết quả đạt được về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua, không khí xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì tốt, tình hình ổn định, người dân đồng tình, vững niềm tin vào sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh lớn, xã hội luôn vận động phát triển và nảy sinh rất nhiều vấn đề nên chưa thể làm hài lòng hết tất cả mọi người dân. Vẫn còn những ý kiến băn khoăn rằng tỉnh chưa có sự phát triển đột phá, chưa có sự tăng trưởng mạnh, rõ nét hơn về kinh tế – xã hội, đời sống của nhân dân có nơi còn thấp…

Đó là những mong muốn, kỳ vọng hết sức chính đáng của nhân dân và cũng là yêu cầu đặt ra cho cấp ủy, chính quyền. Tất nhiên, không phải mong muốn như vậy là thực hiện được ngay, nhưng trong ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đòi hỏi phải luôn nỗ lực thực sự, làm hết sức mình để hướng tới mục tiêu đó.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, cũng như mục tiêu đề ra, giai đoạn tới tỉnh tập trung vào những điểm đột phá nào?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Nguyện vọng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh là thực hiện cho được tâm nguyện của Bác Hồ, cũng chính là sự kỳ vọng của nhân dân là đưa Nghệ An “mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Có nhiều giải pháp được đặt ra, trong đó tỉnh tiếp tục tập trung vào 3 khâu đột phá theo tinh thần Trung ương đã xác định là: Cải cách thể chế – Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật – Phát triển nguồn nhân lực.

Cải cách thể chế ở phương diện cấp tỉnh chính là tập trung cải cách hành chính thật tốt, cải thiện môi trường đầu tư hấp dẫn hơn. Nội lực của tỉnh còn hạn chế nên phải thu hút đầu tư trong và ngoài nước hiệu quả mới tạo động lực đột phá, phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, gắn với thu hút đầu tư, tỉnh cũng tập trung chăm lo, hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Phải phát triển hạ tầng mới tháo gỡ được nút thắt cho sự phát triển. Cụ thể, hệ thống giao thông đường bộ đã tương đối đồng bộ; hiện tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương để thúc đẩy cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn có hướng tuyến qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh. Hai tuyến đường này hình thành sớm ngày nào thì càng tạo điều kiện cho kinh tế Nghệ An phát triển nhanh hơn ngày đó. Bên cạnh đó, việc hình thành sớm đường sắt cao tốc Bắc – Nam cũng là một lợi thế cho tỉnh.

Đối với hệ thống cảng biển, tỉnh tiếp tục kêu gọi xã hội hoá mạnh hơn để đầu tư hoàn thiện. Bộ Giao thông Vận tải đã bắt đầu đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Vinh. Bên cạnh xây dựng kết cấu các hạ tầng trọng tâm, trọng điểm trên, tỉnh cũng cân đối đầu tư theo khu vực, lĩnh vực như cho khu vực miền Tây hay lĩnh vực nông nghiệp…

Tỉnh tiếp tục tập trung chăm lo, đầu tư cho hệ thống trường dạy nghề để đáp ứng nguồn lao động cho các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển. Bậc đại học cũng chú ý nhiều hơn về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật; cũng như cần thay đổi cơ cấu theo hướng tăng số lượng các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật.

Nghệ An là tỉnh có truyền thống, trải qua các thời kỳ đều có đóng góp lớn cho đất nước. Vì thế, tỉnh phải kiên trì phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, nhất trí thực hiện các mục tiêu đề ra, phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế, kỳ vọng. Trong đó, để có thể thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trên, hệ thống chính trị của tỉnh phải có quyết tâm rất cao. Đặc biệt phải lựa chọn, xây dựng được đội ngũ cán bộ chất lượng, đây là khâu rất quan trọng, vì có một đội ngũ cán bộ vững mạnh thì sẽ dẫn dắt quá trình thực hiện hiệu quả; đồng thời phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thật tốt.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!