Khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp

P.V: Nghệ An là một trong những cái nôi của các phong trào yêu nước và cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên, có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng đất nước và công tác xây dựng Đảng. Xin đồng chí cho biết thêm về những đóng góp này?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Nghệ An tự hào là quê hương của nhiều bậc tiền bối cách mạng, đi đầu trong những phong trào yêu nước từ trước khi thành lập Đảng, cho đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Xuyên suốt quá trình thành lập, phát triển và trưởng thành của Đảng ta, những người con xứ Nghệ luôn có sự gắn bó sâu sắc và đóng góp rất lớn, thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt, đi đầu dậy trước; ý chí quật cường, không sợ hy sinh, gian khổ, nổi bật nhất là trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

Tượng đài công - nông Xô viết Trường Thi - Bến Thủy.
Tượng đài công - nông Xô viết Trường Thi - Bến Thủy.

Trong các cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, nhân dân Nghệ An đã dốc lòng, dốc sức để phục vụ kháng chiến; sẵn sàng xông pha nơi hiểm nguy, đương đầu với những mất mát, đau thương, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ tái thiết sau chiến tranh và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tỉnh Nghệ An luôn có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Dù xuất phát điểm ở mức thấp, nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã đạt được những thành tựu phát triển toàn diện, đáng trân trọng, nhất là trong những năm gần đây. Riêng năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 43 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 78,64%. Thu ngân sách vượt dự toán và cao nhất từ trước đến nay, đạt 16.354 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 14.649 tỷ đồng, chiếm 89,8% cơ cấu thu.

Đồng chí Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ triển khai Dự án khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng hồ Cầu Cau tại xã Thanh An và xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Trao đổi với các nhà đầu tư; cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp;  thăm dự án phát triển cây dược liệu tại huyện miền núi Kỳ Sơn.
Đồng chí Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ triển khai Dự án khu du lịch hỗn hợp và nghỉ dưỡng hồ Cầu Cau tại xã Thanh An và xã Thanh Thịnh (Thanh Chương); Trao đổi với các nhà đầu tư; cắt băng khai trương Cổng thông tin điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp; thăm dự án phát triển cây dược liệu tại huyện miền núi Kỳ Sơn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nghệ An là điểm sáng của cả nước. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 265 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 5 xã thuộc địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a), chiếm 61,4% tổng số xã, cao hơn mức bình quân chung cả nước; có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới; số tiêu chí bình quân các xã đạt 16,1 tiêu chí/xã.

Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, truyền thống hiếu học và học giỏi được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm và không ngừng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 4%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng; không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân lan tỏa, bao trùm trong toàn tỉnh.

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu.
Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu.

P.V: Thời gian tới, nhất là trong năm 2020 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An có quyết tâm chính trị như thế nào để tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương, của Đảng bộ tỉnh và các thế hệ ông, cha đi trước, thưa đồng chí?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, tuy vậy, đến nay Nghệ An vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh; một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ này khó đạt so mục tiêu đề ra; một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội tuy đã cố gắng giải quyết nhưng vẫn chuyển biến chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm nhưng chưa thực sự vững mạnh, nhất là ở cơ sở…

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc và quê hương như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 – 2020)… Đặc biệt, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bối cảnh đó, đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà những yêu cầu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị rất lớn, chúng ta phải có tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để phát triển trong thời gian tới.

Trước mắt, tỉnh sẽ dồn sức, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, cụ thể là quyết tâm hoàn thành 27 chỉ tiêu cơ bản đã xác định, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra và Thông báo 55 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Theo đó, sẽ chỉ đạo tập trung rà soát, phân tích từng chỉ tiêu để có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tích cực tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Tập trung nguồn lực để hoàn thành kết cấu hạ tầng trọng điểm, đồng bộ. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục chăm lo các vấn đề về văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để có điều kiện tập trung phát triển kinh tế.

Song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, toàn tỉnh sẽ tập trung cao độ, chuẩn bị tốt mọi mặt để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá khách quan, sát đúng tình hình thực tiễn, xác lập và định hướng phát triển tầm nhìn trung và dài hạn; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, đảm bảo công khai, minh bạch, đủ tiêu chuẩn quy định, đủ đức, đủ tài, đủ tầm, xứng đáng đảm đương vai trò mà Đảng và nhân dân giao phó, lãnh đạo hiện thực thành công mục tiêu đặt ra.

Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tranh cổ động.
Tranh cổ động.

P.V: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng gắn với những sự kiện, nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có gửi gắm gì tới cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta; vừa là động lực thúc giục, khơi dậy trách nhiệm mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng luôn là niềm tin sáng ngời trong lòng nhân dân; lãnh đạo thực hiện thắng lợi con đường cách mạng mà nhân dân đã tin yêu, trao gửi.

Tôi mong mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha ông, tận tâm cống hiến, quyết liệt hành động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đã xác định, đánh dấu mốc năm 2020 thành công trọn vẹn, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước, góp phần xây dựng đất nước ta hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng tầm vóc đất nước trọn 90 mùa Xuân có Đảng quang vinh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh!