Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Nỗ lực vì sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội

Cùng với sự phát triển của cả hệ thống Kho Bạc Nhà nước (KBNN), trong 30 năm qua, KBNN Nghệ An luôn bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, ngành, tập thể CBCC KBNN Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL về tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Theo đó, Nha Ngân khố Quốc gia (tiền thân của hệ thống KBNN ngày nay) là một tổ chức cấu thành trong Bộ Tài chính. Trước yêu cầu và tình hình mới, ngày 20/7/1951, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định số 107/TTg lập ra KBNN (gọi tắt là Kho bạc) đặt trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và thuộc quyền quản trị của Bộ Tài chính. Năm 1964, theo Quyết định số 113/CP ngày 27/7/1964 của Hội đồng Chính phủ, các hoạt động của KBNN do Vụ Quản lý quỹ NSNN thuộc Ngân hàng Nhà nước đảm nhiệm.

Ban lãnh đạo Chi cục và các trưởng, phó phòng dự buổi lễ khai trương Chi cục Kho bạc Nghệ Tĩnh 1/4/1990; Hoạt động của phòng Kho quỹ ngày khai trương.
Ban lãnh đạo Chi cục và các trưởng, phó phòng dự buổi lễ khai trương Chi cục Kho bạc Nghệ Tĩnh 1/4/1990; Hoạt động của phòng Kho quỹ ngày khai trương.

Đến ngày 04/01/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 07/HĐBT thành lập hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về quỹ NSNN và sau 3 tháng chuẩn bị về mọi mặt, KBNN đã hoàn thành tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương (gồm 03 cấp) và chính thức đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước từ ngày 01/4/1990.

Trong giai đoạn đầu khi thành lập, Chi cục KBNN Nghệ Tĩnh có 25 chi nhánh và đến tháng 8 năm 1991, thực hiện tách tỉnh, Chi cục KBNN Nghệ An có 17 Chi nhánh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, KBNN Nghệ An hiện nay có 20 KBNN huyện, thị xã và 5 phòng chuyên môn thuộc KBNN tỉnh với số lượng CBCC và người lao động là 346 người; trong đó có 43 thạc sỹ, 247 người có trình độ đại học… Doanh số hoạt động hàng năm bình quân gần 500 nghìn tỷ đồng với 3.086 đơn vị mở tài khoản giao dịch. Trụ sở làm việc của các đơn vị KBNN được đầu tư ngày càng hiện đại, khang trang; thiết bị làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa – Giám đốc KBNN Nghệ An cho hay: Cùng với sự phát triển của cả hệ thống trong 30 năm qua, KBNN Nghệ An luôn bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ cơ chế chính sách của địa phương; thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; cùng với các ngành, các cấp trên địa bàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã cải cách mạnh mẽ công tác thu NSNN: chủ động phối hợp với các cơ quan thu (Thuế, Hải quan) tổ chức tốt công tác thu, tập trung nhanh các khoản thu theo quy định vào ngân sách;  thực hiện mở tài khoản chuyên thu và ủy nhiệm thu tại 5 hệ thống NHTM: Vietinbank, Vietcombank, MB Bank; BIDV và Ngân hàng Agribank, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế,thực hiện mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Kết quả thu NSNN năm 2019 là 16.341 tỷ đồng/13.498 tỷ đồng, đạt 121,07% KH giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN và công tác kế toán NSNN, KBNN Nghệ An đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kiểm soát chi, công tác hạch toán kế toán và thông tin báo cáo. Tất cả các khoản chi ngân sách qua kho bạc đều được kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng chế độ. Thực hiện tốt Mô hình 3 không: “Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhất đối với khách hàng đến giao dịch tại KBNN, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán nào tại KBNN.

Rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán: chi thường xuyên còn 1 ngày so với quy định là 2 ngày; chi đầu tư trong 1-2 ngày so với quy định là 7 ngày. Kết quả kiểm soát chi thường xuyên năm 2019 là 23.224 tỷ đồng/24.571 tỷ đồng, đạt 94,5% % dự toán; Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu 11.017 tỷ đồng/KH 12.695 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn; Tổ chức kiểm đếm, quản lý, chi trả 4.429 tỷ đồng tiền mặt, trả lại 57 món tiền thừa với số tiền 102.378.000 đồng.

Các dự án xây dựng Trụ sở UBND tỉnh, Hào thành cổ Vinh được Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư.
Các dự án xây dựng Trụ sở UBND tỉnh, Hào thành cổ Vinh được Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Kho bạc nhà nước Nghệ An đã triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN thuộc tỉnh. Nhờ vậy, các đơn vị sử dụng NSNN không trực tiếp đến KBNN để giao dịch mà gửi hồ sơ, chứng từ qua cổng thông tin dịch vụ công của KBNN vào bất cứ thời điểm nào  (24h/7). Qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị và công khai, đồng thời, công khai, minh bạch thời gian xử lý chứng từ của KBNN.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách, các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư để báo cáo, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh  các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, vốn CTMT trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đường ở phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò); trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp); Đoàn viên KBNN tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện của Hành trình Đỏ.
Kho bạc Nhà nước tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đường ở phường Nghi Hòa (TX Cửa Lò); trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp); Đoàn viên KBNN tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện của Hành trình Đỏ.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy KBNN tỉnh, huyện, tinh gọn, hiệu quả, KBNN Nghệ An còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Với những đóng góp của tập thể cán bộ công chức KBNN Nghệ An trong suốt 30 năm qua, KBNN Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua; UBND tỉnh, Bộ Tài chính, KBNN tặng thưởng nhiều Cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.
Kho bạc Nhà nước Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa – Giám đốc KBNN Nghệ An cho biết: “Với xu hướng cải cách quản lý tài chính công và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới đòi hỏi hệ thống KBNN nói chung và  KBNN Nghệ An nói riêng cần phải tiếp tục xác định rõ mục tiêu, định hướng và các giải pháp để vừa hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công, vừa bắt kịp sự phát triển của công nghệ. Nhiệm vụ đặt ra với Kho bạc Nhà nước Nghệ An trong thời gian tới là phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước; Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác tình hình thu, chi NSNN, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính, KBNN, và cấp ủy, chính quyền địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Kho bạc Nhà nước; Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”.

Giám đốc KBNN tỉnh trao quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự KBNN tỉnh, huyện.
Giám đốc KBNN tỉnh trao quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự KBNN tỉnh, huyện.