Khi nhà đầu tư “lướt sóng” chính sách

Có thể khẳng định rằng, những thành tựu về kinh tế, xã hội của Nghệ An trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tâm huyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều doanh nghiệp thiếu năng lực, nhiều nhà đầu tư cơ hội đang “lướt sóng” chính sách. Điều này tác động đến hoạt động xúc tiến đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường phát triển kinh tế của tỉnh và gây mất niềm tin trong nhân dân.