Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An”, Báo Nghệ An đã trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xác định rõ nhiệm vụ, vai trò là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An”, thời gian qua, Báo Nghệ An đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa sự kiện chính trị trọng đại trên các ấn phẩm (báo in, báo điện tử, mạng xã hội, kênh YouTube), tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Báo Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc rằng: Cần phát huy sức mạnh truyền thông để góp phần đắc lực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Ban Biên tập Báo Nghệ An đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng đợt tuyên truyền, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Do đó, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Nghệ An…

Các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; đoàn cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam thăm Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An.
Các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; đoàn cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam thăm Tòa soạn hội tụ Báo Nghệ An.

Cụ thể, ngay từ quý 3/2019, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp phải thường xuyên, thiết thực, đề cao tính thuyết phục, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng. Trong đó, chuyên mục “Tiến tới Đại hội Đảng các cấp” được khởi động từ đầu năm 2020, duy trì thường xuyên và chất lượng trên các số báo hằng ngày. Cùng với đó, nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp thường xuyên được lồng ghép trong các chuyên trang: Thời sự, Kinh tế, Xây dựng Đảng, Xã hội, Bạn đọc… và trên các ấn phẩm báo in (nhật báo, Nghệ An cuối tuần), báo Nghệ An điện tử cũng như trên kênh YouTube, các trang fanpage của Báo Nghệ An.

Báo Nghệ An đã chia ra các đợt tuyên truyền cao điểm, tập trung làm rõ chủ đề, chủ điểm của từng đợt tuyên truyền (đợt 1: Từ tháng 9/2019 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020); Đợt 2: Từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

Bên cạnh những bài phản ánh, tin tức cập nhật hàng ngày, Báo Nghệ An còn tổ chức thực hiện các phóng sự, chuyên đề chuyên sâu như: Nghệ An – Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 – 2020: Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển; Công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp: Phải tinh tường, công tâm; Góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; Nghệ An qua các kỳ đại hội; Niềm tin gửi tới đại hội… tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Báo Nghệ An đã góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp và các chủ trương, đường lối, định hướng lớn được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh những hình thức thể hiện truyền thống như tin, bài, ảnh, Báo Nghệ An đã ứng dụng các hiệu ứng truyền thông đa phương tiện (Emagazin, Inforgraphics; đồ họa, video clip…), các kênh YouTube, mạng xã hội, trong quá trình tuyên truyền, tạo hiệu ứng tích cực, không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp; cổ vũ những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, những nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Như các chuyên đề, phóng sự: Ghi trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; Sáng tình quân dân nơi biên giới; “Điểm tựa” của xã nghèo vùng biên; “Ông Bụt” ở bản…

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên các địa bàn với tất cả các lĩnh vực. Ảnh: PV
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên các địa bàn với tất cả các lĩnh vực. Ảnh: PV

Quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Báo Nghệ An cũng chú trọng công tác tuyên truyền việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp; phản bác, vạch trần các thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến, đề xuất vào các văn kiện đại hội để tán phát các thông tin, luận điệu thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với Đại hội Đảng bộ các cấp. Báo Nghệ An đã mở các chuyên mục: Góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Ý kiến gửi tới đại hội; Đưa nghị quyết vào cuộc sống… tạo diễn đàn cho các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Hòa cùng dòng chảy thông tin, sự kiện diễn ra hằng ngày, Báo Nghệ An còn có những tuyến bài, những dòng sự kiện, tuyên truyền sâu rộng trước những vấn đề nóng, được xã hội quan tâm, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, tạo sự đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp quần chúng Nhân dân tỉnh nhà, như những loạt tin, bài, phóng sự ảnh, video clip về công tác phòng, chống dịch Covid-19; ứng phó xử lý thiên tai; bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ biên cương Tổ quốc…

Ghi nhận những tác phẩm có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo Đảng, tạo được hiệu quả xã hội cao, sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân, trong 10 tháng đầu năm 2020, Báo Nghệ An đã được trao giải C báo chí quốc gia; giải B cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” toàn quốc giai đoạn 2017 – 2020; giải Nhì toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; 2 giải Ba tại giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất; 9 giải báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” của tỉnh; đạt 9 giải tại Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; 1 nhà báo được tôn vinh là người làm báo tiêu biểu toàn quốc;… cùng nhiều giải thưởng, Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh nâng cao chất lượng các ấn phẩm, hàng năm Báo Nghệ An còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội như: Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An; Giúp sức đến trường; Tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; giúp đỡ xã nghèo biên giới… hay những hoạt động chuyên môn như mở các lớp tập huấn nghiệp vụ; tổ chức cuộc thi ảnh, clip “Khoảnh khắc vàng”… thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo bạn đọc, cộng tác viên, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An và thương hiệu Báo Nghệ An với các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo Báo Nghệ An trao tặng quà Tết đến Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên);  Thăm, tặng quà gia đình 2 em bé mồ côi bố, mẹ bị u não; Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An được tổ chức hàng năm; Trao bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo xã Xiêng My (Tương Dương).
Lãnh đạo Báo Nghệ An trao tặng quà Tết đến Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên); Thăm, tặng quà gia đình 2 em bé mồ côi bố, mẹ bị u não; Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An được tổ chức hàng năm; Trao bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo xã Xiêng My (Tương Dương).