Gỡ nút thắt “hiếm” đất nguyên liệu

Là tỉnh có diện tích lớn, nhiều đồi núi, thế nên sẽ là bất hợp lý khi đặt ra vấn đề Nghệ An hiếm tài nguyên đất để sử dụng san lấp mặt bằng, làm nguyên liệu gạch ngói… nhưng thực tế đang diễn ra như vậy, khi có không ít dự án mang tính cấp bách, công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới lại phải “đắp chiếu” vì không có đất san lấp. Từ sự “hiếm” tài nguyên đất, lại còn đã nảy sinh không ít bất cập, hệ lụy. Bởi vậy, cần nói rõ ra thực trạng để tìm lời giải gỡ cho được nút thắt gây “hiếm” đất san lấp là việc cần khẩn trương quan tâm!