Đừng mộng tưởng khai thác vàng Pu Phen!

Ngày 20/12/2021, Sở TN&MT có Công văn số 7926/STNMT-KS báo cáo, kiến nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép số 75/GP-BTNMT đã cấp Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô. Chỉ 4 ngày sau (ngày 24/12/2021), Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô đã có ngay Văn bản số 36/CV-TĐ gửi đến UBND tỉnh và Sở TN&MT.

Văn bản số 36/CV-TĐ của Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô là về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”, với nội dung như sau:

Sau khi nhận được Công văn số 7926/STNMT-KS, ngày 20/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có gửi cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô.

Qua rà soát quá trình triển khai dự án, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô có ý kiến như sau:

Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô đã lập lại xong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. Ngày 26/11/2021, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô đã nộp hồ sơ ĐTM trực  tiếp cho hai xã Yên Na và Yên Tĩnh, đồng thời gửi Công văn số 02/ĐTM đến UBND xã Yên Tĩnh, gửi công văn số 01/ĐTM đến UBND xã Yên Na V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. UBND xã Yên Na và UBND xã Yên Tĩnh có xác nhận với Công ty khi nào sắp xếp ấn định được ngày họp tham vấn cộng đồng cụ thể thì UBND hai xã sẽ có thông báo bằng văn bản để Công ty tiếp tục thực hiện.

Ngày 6/12/2021, Công ty tiếp tục có Công văn số 09/CV-TĐ gửi UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 08/CV-TĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc triển khai dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”.

Trong thời gian chờ thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường, ngày 12/12/2021 Công ty đã nộp hồ sơ dự án cho UBND tỉnh tại Công văn số 18/CV-TĐ; cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An tại Công văn số 17/CV-TĐ; cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tại Công văn số 16/CV-TĐ và cho UBND huyện Tương Dương (hồ sơ gồm có: Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư; Công văn ý kiến thiết kế cơ sở của Sở Công Thương Nghệ An; Giấy chứng nhận đầu tư  của UBND tỉnh Nghệ An; Thiết kế mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ về ĐTM của dự án đã được lập).

Tuy nhiên, đến nay Công ty cũng chưa nhận được công văn trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về ý kiến của Công ty trong Công văn số 08/CV-TĐ ngày 6/12/2021 về việc hướng dẫn các bước tiếp theo để Công ty thực hiện dự án, do vậy Công ty chưa có hướng triển khai các công việc tiếp theo.

Vì vậy, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An hướng dẫn Công ty triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Diễn giải tiến độ triển khai dự án bằng nội dung trên, Văn bản số 36/CV-TĐ của Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô được kết lại bằng câu: “Trên đây là ý kiến của Công ty, rất mong được quý cơ quan tạo điều kiện để Công ty sớm triển khai thực hiện”.

Về Công văn số 7926/STNMT-KS ngày 20/12/2021 của Sở TN&MT gửi lên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, kiến nghị thu hồi Giấy phép số 75/GP-BTNMT, đã được Báo Nghệ An điện tử ngày 30/12/2021 chuyển tải  qua bài viết “Dự án khai thác vàng trên núi Pu Phen: Khuất tất trong đánh giá tác động môi trường”.

Đây là lần thứ 3 Sở TN&MT kiến nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép số 75/GP-BTNMT. Điểm khác ở lần kiến nghị này là Sở TN&MT thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kiến nghị của UBND huyện Tương Dương; và phản ánh của Báo Nghệ An thông qua loạt bài “Dứt điểm rút giấy phép khai thác vàng trên núi Pu Phen” đăng tải hồi đầu tháng 12/2021.

Cụ thể Sở TN&MT đã báo cáo, vào ngày 7/12/2021, UBND tỉnh ban  hành Công văn số 9556/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, kiến nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép số 75/GP-BTNMT ngày 19/1/2017 đã cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô thực hiện Dự án Công trình hầm lò khai thác mỏ vàng gốc tại xã Yên Na và xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương làm cơ sở thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 20/12/2021, UBND huyện Tương Dương có Công văn số 1372/UBND-NL về việc đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó nêu, từ khi được cấp giấy phép Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô “chưa có văn bản nào cũng chưa làm việc với chính quyền địa phương để thực  hiện các thủ tục theo quy định”, “không phối hợp với chính quyền địa phương thực  hiện quản lý, bảo vệ khoáng sản trong phạm vi được  cấp phép”, “để xảy ra tình trạng các đối tượng khai thác khoáng sản vàng trong phạm vi khu vực được cấp phép”.

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An trong thời gian gần đây đăng tải loạt bài 3 kỳ “Dứt điểm rút giấy phép khai thác vàng trên núi Pu Phen”. Nội dung nói lên ý kiến, nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương không đồng thuận việc khai thác vàng, lo lắng mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường…, đề nghị thu hồi giấy phép.

Chính vì vậy, khi tiếp nhận ý kiến của Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô tại Văn bản số 36/CV-TĐ, PV Báo Nghệ An đã liên hệ Sở TN&MT để hỏi về quan điểm của Sở này. Theo đại diện Phòng Khoáng sản – Sở TN&MT cho biết, Sở giữ nguyên kiến nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy phép số 75/GP-BTNMT. Vì vậy, ngày 31/12/2021 đã tiếp tục có Công văn số 8260/STNMT-KS trả lời Công ty CP XD&TMTH Thủ Đô rõ ràng.

Công văn số 8260/STNMT-KS có nội dung: “Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 35/CV-TĐ ngày 24/12/2021 của Công ty CP xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô về việc báo cáo tiến độ dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An”. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Dự án “Công trình khai thác hầm lò mỏ vàng gốc tại các xã Yên Na và Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An” thuộc dự án chậm tiến độ và UBND tỉnh đã có Công văn số 9556/UBND-Cn ngày 7/12/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, kiến nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép số 75/GP-BTNMT ngày 19/1/2017 đã cấp cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô.

Đến nay, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường chưa trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án theo đúng yêu cầu tại Giấy phép số 75/GP-BTNMT ngày 19/1/2017.

Vì vậy, chưa có cơ sở để thực hiện các nội dung theo đề xuất của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thủ Đô tại Công văn số 08/CV-TĐ ngày 5/12/2021!.