Đưa Anh Sơn khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Anh Sơn đã ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn đã ban hành 26 chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Sau 5 năm thực hiện, đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 30/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật, kinh tế phát triển với tốc độ đạt 10,7%; cơ cấu dịch chuyển tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Năm 2020 so với năm 2015, dự kiến tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 41,46% xuống còn 28,96%; công nghiệp – xây dựng tăng từ 23,91% lên 32,00%; dịch vụ tăng từ 34,63% lên 39,04%.

Cơ cấu dịch chuyển kinh tế năm 2020 so với năm 2015 (dự kiến).
Cơ cấu dịch chuyển kinh tế năm 2020 so với năm 2015 (dự kiến).

Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, tốc độ tăng bình quân thu đạt 10%/năm, năm 2019 đạt 78,6 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội trước 1 năm. Chi ngân sách đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Hơn 240 công trình điện, đường, trường, trạm, kênh mương, chợ, trụ sở làm việc…được làm mới, nâng cấp với tổng mức hơn 1.349 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Huyện chủ động các hoạt động xúc tiến đầu tư, đồng thời xây dựng và triển khai các quy hoạch ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; đã có 24 dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó, có một số dự án lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được các doanh nghiệp đề xuất đầu tư vào địa bàn với tổng mức hơn 3.687 tỷ đồng sẽ tạo động lực cho phát triển của huyện trong những năm tiếp theo. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6.454 tỷ đồng, vượt 34,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm các mô hình sản xuất ở địa phương.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm các mô hình sản xuất ở địa phương.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 14 xã, 30 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đơn thư và những vấn đề bức xúc của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo, có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền huyện.

Cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được huyện quan tâm đầu tư.
Cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế được huyện quan tâm đầu tư.

P.V: Những kết quả đạt được thể hiện bước tiến lớn của huyện Anh Sơn. Tuy nhiên, kinh tế – xã hội của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Vậy từ những thành tựu, hạn chế, qua phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan thì bài học kinh nghiệm ở đây là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Trước hết, phải coi trọng việc quán triệt nghiêm túc, kịp thời; triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt là phải thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuyên nghiệp, năng động sáng tạo. Do đó, phải thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng, đánh giá, thi đua, khen thưởng. Thường xuyên cụ thể hóa nội dung, đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền đảm bảo sát đúng tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ cụ thể.

Khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở bản Bộng xã Thành Sơn, Anh Sơn.
Khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở bản Bộng xã Thành Sơn, Anh Sơn.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy Đảng các cấp cần phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, các vấn đề vướng mắc của cơ sở.

Đi cùng với đó là phải có cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương (con người, vật chất, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng, lợi thế). Năng động, sáng tạo, quyết liệt vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài (từ Trung ương, tỉnh, các nhà đầu tư).

Đồng thời phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phải thực sự xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên chủ động, tích cực phối hợp trong thanh tra, kiểm tra. Không ngừng quan tâm, phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Vùng nguyên liệu chè của huyện Anh Sơn.
Vùng nguyên liệu chè của huyện Anh Sơn.

P.V: Đồng chí có thể cho biết, kế thừa phát huy những thành tựu đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Anh Sơn đề ra mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ đột phá như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã tích cực triển khai thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc lấy ý kiến của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Huyện ủy còn tranh thủ các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đặc biệt, tổ chức cho các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đi thực tế các địa phương trên địa bàn huyện trước khi đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị.

Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Anh Sơn đặt ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bồi đắp niềm tin và đồng thuận trong nhân dân; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, huyện xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp và phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ phận một cửa của huyện Anh Sơn.
Bộ phận một cửa của huyện Anh Sơn.

Thứ hai: Chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, hiệu quả cao.

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Anh Sơn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thứ tư: Vận động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế – xã hội trọng yếu, như: Giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, hạ tầng thương mại.

Thứ năm: Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Huyện chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội trọng yếu.
Huyện chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội trọng yếu.

Và 3 khâu đột phá là:

Thứ nhất: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thứ hai: Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khơi dậy ý chí, khát vọng, lòng tự tôn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của quê hương.

Thứ ba: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Đường vào bản Vều, huyện Anh Sơn.
Đường vào bản Vều, huyện Anh Sơn.