Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Không cầu toàn, nóng vội

Nghệ An đang tích cực tiếp tục đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2018 – 2021 và những năm tiếp theo. Kết quả bước đầu đã cho thấy cách làm vững chắc, đồng bộ, đảm bảo được sự ổn định.

Bên cạnh việc ban hành các kế hoạch, đề án, Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập các tổ công tác và Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thực hiện hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện, thẩm định đề án tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo đúng định hướng với nội dung các nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương và Tỉnh ủy.

Công bố quyết định Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Con Cuông.
Công bố quyết định Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Con Cuông.

Con Cuông là một trong những đơn vị thực hiện điểm của tỉnh. Đến thời điểm này, với quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt, chủ động, khoa học, bám sát kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh, huyện Con Cuông đã thực hiện được nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, cùng với các địa phương trong tỉnh, sau hơn 2 tháng thực hiện, đến ngày 16/7/2018, Con Cuông đã hoàn thành việc hợp nhất văn phòng đảng ủy, HĐND, UBND trên địa bàn 13/13 xã, thị trấn. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Văn Chất cho biết, ngay trong tháng 1/2019, huyện phê duyệt đề án cho 4 xã điểm, sau đó tháng 2 phê duyệt các xã còn lại về việc tinh giản biên chế cán bộ xã và cán bộ không chuyên trách và chuẩn bị để tiến hành sáp nhập các thôn, bản gắn với đại hội chi bộ đảng và đại hội thôn, bản.

Diễn Châu cũng là 1 trong 6 đơn vị cấp huyện được lựa chọn làm điểm trong thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là đối với ngành Giáo dục. Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện cho biết, huyện đã bắt đầu quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy trong ngành Giáo dục, trong đó bố trí 1 kế toán kiêm nhiệm 2 trường ở Diễn Đoài và tiến hành khảo sát, sắp xếp lại các nhân viên phục vụ trong ngành. Đến nay, có 70 nhân viên phục vụ đăng ký học sư phạm mầm non để từng bước chuyển sang giáo viên; qua đó giảm số lượng nhân viên trong các trường học.

Giờ học ở Trường THCS Diễn Tháp (Diễn Châu). Ảnh chỉ có tính minh họa
Giờ học ở Trường THCS Diễn Tháp (Diễn Châu). Ảnh chỉ có tính minh họa

Bên cạnh đó, trên địa bàn toàn tỉnh, các huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; đã và đang tiến hành sáp nhập trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao huyện với đài truyền thanh – truyền hình huyện thành trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; giải thể phòng y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về y tế và biên chế về phòng LĐ-TB&XH của UBND cấp huyện;…

Thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy, một số nội dung quan trọng đang trong quá trình triển khai như: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành 1 đơn vị; sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép; hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, trạm giống… cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện;…

Cán bộ phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) trao đổi với người dân.
Cán bộ phường Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) trao đổi với người dân.

Nội dung thí điểm đầu tiên được thực hiện là trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lộ trình được thực hiện trong các năm 2018, 2019 và 2020. Đến thời điểm này, cả 4 đơn vị: Yên Thành, Đô Lương, Hưng Nguyên và Quỳ Hợp đã thực hiện hoàn thành việc bố trí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ của huyện. Trong năm nay sẽ thực hiện tại các huyện: Diễn Châu, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Anh Sơn và TP. Vinh; năm 2020 sẽ thực hiện tại các huyện, thị là: Thái Hòa, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Cửa Lò, Nam Đàn, Nghĩa Đàn.

Hưng Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện chủ trương thí điểm này và thể hiện được hiệu quả nhiều mặt. Ngoài việc giảm được 1 biên chế, đồng chí Thái Thị Hải Châu – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên cho biết, trong hoạt động cũng có nhiều thuận lợi vì nhiệm vụ chuyên môn của công tác dân vận và MTTQ có nhiều điểm tương đồng nên quá trình lãnh đạo sẽ trực tiếp, bớt khâu trung gian nên quá trình triển khai sẽ nhanh hơn, sâu sát hơn so với trước đây.

Đồng chí Thái Thị Hải Châu - Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (đứng) trao đổi với cán bộ Ủy ban MTTQ huyện.
Đồng chí Thái Thị Hải Châu - Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên (đứng) trao đổi với cán bộ Ủy ban MTTQ huyện.

Theo Đề án 09, trong thời gian tới sẽ tiến hành thí điểm một số nội dung khác như: Ở cấp huyện, những nơi có đủ điều kiện sẽ triển khai hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền; cơ quan của cấp ủy và MTTQ có cùng chức năng, nhiệm vụ tương đồng.  Ở TP. Vinh cũng sẽ thí điểm xây dựng đề án đô thị thông minh, giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo;… Còn ở cấp xã tiếp tục thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, mỗi huyện ít nhất một đơn vị;…

Có thể nói, với quan điểm chỉ đạo không cầu toàn, không nóng vội, những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định, hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp cho thấy việc đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện với lộ trình rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bước đi vững chắc.

Giao dịch tại bộ phận một cửa phường Hưng Bình (TP. Vinh).
Giao dịch tại bộ phận một cửa phường Hưng Bình (TP. Vinh).