Đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ

Phóng viên: Thưa đồng chí! Được biết, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN  từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, hướng về hội viên, phụ nữ. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ; với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Hội viên PN phường Quỳnh Dị - thị xã Hoàng Mai đang phơi cá xuất khẩu
Hội viên PN phường Quỳnh Dị - thị xã Hoàng Mai đang phơi cá xuất khẩu

Điển hình là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp Hội cụ thể hóa bằng các phong trào, hoạt động thiết thực, sáng tạo như: “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”; “Chống rác thải nhựa”; “Bánh chưng Tết ấm lòng phụ nữ khó khăn”; “Mùa đông ấm cho phụ nữ nghèo”; “Biến phế liệu thành việc có ích”; “90 hành động vì phụ nữ và trẻ em”; “Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế 90+1”; “Ban chấp hành + 1 vì phụ nữ nghèo”; “Tiếp bước cho em đến trường”…

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, phần việc, công trình cụ thể, thiết thực. Kết quả, trong 05 năm, có 3.115 công trình, phần việc được triển khai thực hiện; có 56 mô hình hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp; 738 chi hội 5 không 3 sạch; 1.560 con đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu, 5.410 hộ gia đình được Hội giúp đạt 8 tiêu chí, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên phạm vi toàn tỉnh với 280 xã và 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

1. Hội LHPN xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc huy động sự chung tay của hội viên tạo nguồn lực, hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
2. Hội Phụ nữ xã Nam Lĩnh lựa chọn gà giống hỗ trợ sinh kế cho chị em hộ nghèo.
3. Chị em phụ nữ Quỳnh Lưu đoàn kết chăm lo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.
4. Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đảm nhận khâu hậu cần cho lực lượng tuyến đầu và người thực hiện cách ly tập trung.
1. Hội LHPN xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc huy động sự chung tay của hội viên tạo nguồn lực, hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 2. Hội Phụ nữ xã Nam Lĩnh lựa chọn gà giống hỗ trợ sinh kế cho chị em hộ nghèo. 3. Chị em phụ nữ Quỳnh Lưu đoàn kết chăm lo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. 4. Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đảm nhận khâu hậu cần cho lực lượng tuyến đầu và người thực hiện cách ly tập trung.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới, khởi sắc. Trong 05 năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập được 213 tổ hợp tác, tổ liên kết và 11 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, thu hút 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia, trong đó có 23 ý tưởng đạt giải cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tổ chức Hội các cấp đã giúp 2.393 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cũng quan tâm chăm lo, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ;  tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới…, 05 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 2.563 cuộc giám sát; tham mưu đề xuất 17 đề án; góp ý phản biện 2.578 văn bản, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; tổ chức 249 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với hội viên, phụ nữ.

Hội viên Hội Phụ nữ tham gia thi các mô hình khởi nghiệp.
Hội viên Hội Phụ nữ tham gia thi các mô hình khởi nghiệp.

Phóng viên: Qua trao đổi của đồng chí cho thấy, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, khâu đột phá mang dấu ấn. Vậy đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm cụ thể trong công tác chỉ đạo nhiệm kỳ qua ?

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Từ thực tiễn hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua cho thấy, yếu tố quan trọng nhất chính là sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp và kịp thời của Tỉnh ủy; những định hướng sát với đòi hỏi của các tầng lớp phụ nữ từ Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Viêt Nam; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá gắn các phong trào, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng miền và từng thời gian, thời điểm.

Mô hình trao sinh kế cho bà con đồng bào dân tộc Đan Lai tại huyện Con Cuông
Mô hình trao sinh kế cho bà con đồng bào dân tộc Đan Lai tại huyện Con Cuông

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã nghiêm túc, bài bản trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển tải các hoạt động hội và phong trào phụ nữ trên cổng thông tin điện tử, bản tin “Phụ nữ Nghệ An”, nhất là các trang Fanpage, nhóm Zalo, facebook của Hội các cấp. Gắn với đánh giá, xếp loại phong trào Hội thực chất, tạo động lực thi đua, học tập lẫn nhau giữa các cấp Hội. Qua đó, tác phong, lề lối công tác của cán bộ Hội các cấp được đổi mới theo các tiêu chí “3 đúng, 4 có, 5 phải” (3 đúng: tư tưởng đúng, định hướng đúng, việc làm đúng; 4 có: có tâm huyết, có trình độ, có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết liên hiệp; 5 phải: phải gương mẫu, phải gần gũi giúp đỡ lẫn nhau, phải tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phải tôn trọng pháp luật, phải bảo vệ uy tín, danh dự của hội). Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo được triển khai và lan tỏa như: mô hình “Cán bộ Hội trách nhiệm”; “Cán bộ Hội gương mẫu”; “Thực hành tiết kiệm”, “Tương thân tương ái”; “Nhật ký thăm hộ”; “Câu lạc bộ thời sự”; “Phụ nữ 4 chuẩn mực”;  “Mỗi ngày một việc tốt”…

Phóng viên: Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tập trung vào những trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Trước yêu cầu phát triển nhanh và cao hơn của đất nước, của tỉnh và trong điều kiện nhiều yếu tố tác động tiêu cực, nhất là dịch bệnh Covid-19, đặt ra cho Hội Phụ nữ Nghệ An trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải tiếp tục trăn trở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy tính tự chủ, vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ; đóng góp thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Hội sẽ tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức,đạo đức, sức khoẻ và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 03 khâu đột phá: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh. Theo đó có 03 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp phải được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, trong đó có hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới…

Biểu dương điển hình tập thể, cá nhân
Biểu dương điển hình tập thể, cá nhân "làm theo lời Bác" giai đoạn 2016-2021

Để tiếp tục khẳng định tốt hơn vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và hình ảnh người phụ nữ trong xã hội, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cùng với đội ngũ cán bộ Hội có trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng công tác chuyên nghiệp, uy tín, trách nhiệm và khả năng tập hợp hội viên, phụ nữ nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào, cuộc vận động được đề ra trong nhiệm kỳ mới./.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!