Đảng bộ Khối DN tỉnh: Chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cách đây 25 năm, từ đòi hỏi thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ngày 3/10/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thành lập Đảng bộ Các doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An (tiền thân Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An bây giờ) trên cơ sở tiếp nhận 108 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng ủy Các cơ quan cấp tỉnh, Thành ủy Vinh. Từ đó đến nay, với tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An luôn khẳng định tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, làm tròn trọng trách từng giai đoạn.

Nhiệm vụ mang tính xuyên suốt chặng đường 25 năm là chăm lo củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chăm lo phát triển tổ chức đảng, đảng viên, gắn với củng cố các tổ chức đoàn thể. Đến thời điểm này, toàn bộ Đảng bộ Khối có 133 tổ chức cơ sở đảng với hơn 30.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An luôn bám sát và đồng hành với cơ sở. Ảnh: Mai Hoa
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An luôn bám sát và đồng hành với cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Ở từng giai đoạn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Nổi bật là phối hợp chỉ đạo chuyển đổi, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp theo đúng chủ trương, lộ trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Tiếp đó là lãnh đạo các doanh nghiệp đi đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thông qua các phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới dây chuyền thiết bị; sáng tạo cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản suất, kinh doanh; xây dựng văn hoá doanh nghiệp…

Nhiều doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối khẳng định vị thế vượt trội và hoạt động hiệu quả. Công tác quản trị, điều hành được đổi mới, nâng cao tính độc lập, tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, nhất là đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, tiếp cận thị trường… Nhiều doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, định vị thương hiệu doanh nghiệp bằng niềm tin, uy tín đối với khách hàng thông qua sản phẩm, dịch vụ, cung cách phục vụ. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ đã hình thành được nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Kết quả đó được ghi dấu bằng doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước.

Đổi mới dây chuyển, mở rộng ngành nghề sản xuất đang được nhiều doanh nghiệp trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh. Ảnh: Mai Hoa
Đổi mới dây chuyển, mở rộng ngành nghề sản xuất đang được nhiều doanh nghiệp trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh. Ảnh: Mai Hoa

Mặc dù chỉ có 133 tổ chức đảng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đã thể hiện được vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Điều quan trọng hơn, thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường… của tỉnh. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối tích cực tham gia và đi đầu trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, như ủng hộ chương trình Tết Vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhận giúp đỡ 21 xã biên giới, khó khăn ở miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Khách sạn Giao tế. Ảnh: Khánh Hồng
Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Khách sạn Giao tế. Ảnh: Khánh Hồng
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khánh Hồng
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Khánh Hồng

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có những đặc thù và nhiều yếu tố khó khăn, ảnh hưởng đến vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Chính thực tiễn đó, qua 25 năm với 6 nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối luôn trăn trở chăm lo công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động phù hợp từng giai đoạn, từng loại hình doanh nghiệp.

Giai đoạn hiện nay, đổi mới phương thức hoạt động của Đảng ủy Khối là đồng hành cùng doanh nghiệp. Quan trọng là tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp thấy rõ vai trò của tổ chức đảng để thành lập tổ chức đảng hoặc tạo điều kiện tổ chức đảng hoạt động. Vai trò đặc biệt của tổ chức đảng chính là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với lãnh đạo chính quyền các cấp. Ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, vai trò “cầu nối” là nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và phối hợp các tập đoàn kinh tế, tổng công ty giải quyết. “Cầu nối” chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước đến doanh nghiệp.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Thu Giang
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát động phong trào mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Thu Giang

Đảng ủy Khối cũng thể hiện rõ vai trò đồng hành thiết lập mối quan hệ tôn trọng, trách nhiệm giữa tổ chức đảng với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp. Đồng hành trong việc đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo mỗi tổ chức đảng và chi bộ đảng phát huy tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp; phát huy vai trò đảng viên, nhất là đảng viên nắm giữ các cương vị chủ chốt trong doanh nghiệp. Đổi mới, linh hoạt trong việc tổ chức các lớp quán triệt nghị quyết, lớp bồi dưỡng chính trị, lớp đối tượng Đảng ngay tại cơ sở hoặc theo cụm; tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngoài giờ làm việc, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sự đồng hành, tạo điều kiện nâng cao kiến thức mọi mặt cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp thông qua tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng doanh nhân hàng năm. Ngoài mời các chuyên gia kinh tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về truyền đạt, thì việc lựa chọn nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm trên cơ sở khảo sát từ chính đề xuất của các doanh nghiệp, như vấn đề quản trị doanh nghiệp; xây dựng văn hoá doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp…

Hệ thống điều hành mạng lưới công nghệ thông tin tại VNPT. Ảnh: Mai Hoa
Hệ thống điều hành mạng lưới công nghệ thông tin tại VNPT. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bên cạnh nhiều cơ hội, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và hoạt động của Đảng bộ Khối. Thực tiễn đó đặt ra cho Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao đổi cụ thể về những định hướng trọng tâm của Đảng bộ Khối, đồng chí Phan Thị Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay của Đảng ủy Khối là tập trung lãnh đạo các cấp ủy phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, kinh doanh phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Gắn với đó là phát huy tốt vai trò “hạt nhân” của cấp ủy, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đảng ủy Khối cũng sẽ tập trung lãnh đạo tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối và các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh bằng một tinh thần “muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Một vấn đề mang tính mấu chốt, trọng tâm nữa của Đảng ủy Khối là tiếp tục làm tốt vai trò “cầu nối”, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện tốt hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

“Để làm tốt các nội dung trên, đòi hỏi năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tiếp tục phải được đổi mới, nâng cao. Đặc biệt là phát huy cao nhất, hiệu quả nhất vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025” – Bí thư Đảng ủy khối, Phan Thị Hoan cho biết.

Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường
Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thành Cường