Đảng bộ Khối CCQ tỉnh: Cống hiến, sáng tạo và dám làm, dám chịu trách nhiệm

Cách đây 67 năm, sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan cấp tỉnh, ngày 22/9/1954, Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định sáp nhập một số liên chi bộ và chi bộ Đảng trong các cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh để thành lập Đảng bộ Các cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, gồm có 26 chi bộ, 812 đảng viên. Từ đó, dù ở vào những thời điểm cách mạng khác nhau hoạt động với nhiều mô hình, tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau song ngày 22/9 hàng năm đã trở thành dấu mốc quan trọng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đặc thù của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh là có các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị cấp tỉnh, giữ vai trò quan trọng, trực tiếp trong tham mưu, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quyết sách của tỉnh. Có thể nói, với tính chất như trên, dù bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ luôn luôn có vị thế chính trị và đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Qua 67 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An luôn luôn có vị thế chính trị và đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.
Qua 67 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An luôn luôn có vị thế chính trị và đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh trên, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An luôn không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; luôn trung thành, kiên định với sự nghiệp cách mạng, đường lối của Đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An có 63 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 50/63 tổ chức cơ sở đảng người đứng đầu cơ quan là bí thư cấp ủy nên sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo rất cao. Tỷ lệ đảng viên chiếm 73% trong các cơ quan cấp tỉnh với 5.164 đảng viên/7.000 công chức, viên chức, người lao động; trong đó, về chính trị có 1.327 (25,7%) đảng viên có trình độ cao cấp; 2.309 (44,7%) đảng viên có trình độ trung cấp. Về chuyên môn, toàn Đảng bộ có 31 tiến sĩ và tương đương, 852 thạc sĩ và 3.807 trình độ đại học. Đảng bộ có 44 đảng viên hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 13 đồng chí hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh. (Ảnh trái sang, trên xuống: Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An; Đoàn kiểm tra CCHC Nghệ An trao đổi với người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Sở GTVT Nghệ An chuẩn bị xe đón công dân từ miền Nam về tại điểm chốt cầu Bến Thủy 2; Bộ phận Văn thư tại Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp nhận công văn). Ảnh: Phạm Bằng - Thanh Lê - Thành Duy
Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh. (Ảnh trái sang, trên xuống: Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An; Đoàn kiểm tra CCHC Nghệ An trao đổi với người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Sở GTVT Nghệ An chuẩn bị xe đón công dân từ miền Nam về tại điểm chốt cầu Bến Thủy 2; Bộ phận Văn thư tại Văn phòng UBND tỉnh trực tiếp nhận công văn). Ảnh: Phạm Bằng - Thanh Lê - Thành Duy

Phát huy những giá trị truyền thống được các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Đảng bộ Khối tạo dựng và gìn giữ qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên hôm nay xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;  tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị; đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phải có sự nỗ lực, quyết tâm, không ngừng đổi mới trong tư duy và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh phải là những “nhịp cầu” phản ánh được hơi thở cuộc sống vào chủ trương, chính sách và từ đó đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống!

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 22-QĐ_TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh: T.Lê
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 22-QĐ_TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Ảnh: T.Lê
Các điểm cầu tham dự tập huấn. Ảnh: CTV
Các điểm cầu tham dự tập huấn. Ảnh: CTV

Phát biểu với cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh gần đây, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong các cơ quan cấp tỉnh để xây dựng Đảng bộ mạnh, chuyên nghiệp về chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải am hiểu sâu quy định về pháp luật, dám tham mưu, không đùn đẩy, dần chuyển từ “giải thích, giải trình” sang “giải pháp” và “giải quyết”, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Có như thế các cơ quan trong Khối Các cơ quan tỉnh mới tham mưu, đề xuất sát, đúng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn để thực hiện được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực vậy, trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhân cách của người cán bộ, đảng viên; vững mạnh về chuyên môn và tổ chức đang là yêu cầu đặt ra hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong đó cần chú trọng giáo dục, rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương trong nhận thức tư tưởng chính trị; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; phong cách, lối làm việc tận tụy khoa học, có lòng tự trọng cao, nghiêm khắc với bản thân.

Mỗi tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong toàn Đảng bộ Khối khi thực hiện nhiệm vụ chính trị phải khơi dậy được nhiệt huyết, tinh thần cống hiến, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương với phương châm: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên phải biết “noi gương”, chịu học, biết tiếp thu, biến cái tốt, cái đẹp, cái hiệu quả của người khác thành cái của mình; nhân rộng và lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trao đổi thêm về việc cụ thể hóa các định hướng quan trọng trên trong hoạt động của Đảng bộ, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trong đó tập trung thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá”. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng đã được ban hành, xác định xây dựng 1 nghị quyết, 5 đề án, 1 kết luận và các nhiệm vụ trọng tâm được bổ sung theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Đặc biệt, Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh là Nghị quyết duy nhất trong nhiệm kỳ này được Đảng ủy Khối lựa chọn để ban hành, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ Khối trong việc đưa ra các giải pháp nhằm xóa bỏ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo được đột phá thực chất trong thời gian tới ở các cơ quan đầu não của tỉnh”, đồng chí Hoàng Văn Nhiên cho hay.

Với những giải pháp quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xem hiệu quả cải cách hành chính gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một trong những khâu đột phá quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục bồi đắp thêm những trang sử mới đầy tự hào trên hành trình xây dựng quê hương./.

Thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương
Thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương