ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025: Đưa Tương Dương vươn lên phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự nỗ lực vượt bậc, huyện Tương Dương đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí có thể nêu một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tương Dương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, BCH Đảng bộ huyện đã chủ động ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và dự toán ngân sách Nhà nước. Kinh tế tiếp tục phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,4%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng định hướng.

BCH Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để ưu tiên phát triển sản xuất nhằm tăng nhanh thu nhập cho nhân dân, tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới, nâng mức thu nhập bình quân đầu người tăng 56,4% so với năm 2015 (đạt 30,5 triệu đồng/năm).

Về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn được đặc biệt quan tâm, cùng với việc khai thác các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 3 đề án và 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm hỗ trợ nông dân, huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị trên đơn vị diện tích; xây dựng thành công một số mô hình có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến năm 2019 có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy, khơi dậy tiềm năng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được chú trọng.

Thị trấn Thạch Giám ngày càng khang trang sạch đẹp; Không khí chuẩn bị đại hội ở huyện miền núi Tương Dương; Rừng săng lẻ tại xã Tam Đình (Tương Dương). Ảnh Sách Nguyễn - Đình Tuân - Hồ Phương
Thị trấn Thạch Giám ngày càng khang trang sạch đẹp; Không khí chuẩn bị đại hội ở huyện miền núi Tương Dương; Rừng săng lẻ tại xã Tam Đình (Tương Dương). Ảnh Sách Nguyễn - Đình Tuân - Hồ Phương

Các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển khá, đáp ứng tốt hơn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Thu ngân sách hàng năm bình quân tăng 6,2%/năm (riêng năm 2020, ước đạt 35 tỷ đồng, đạt mục tiêu đại hội đề ra); công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm.

Huyện cũng đã thực hiện bảo vệ 222.478,78 ha rừng, đạt 121,7% mục tiêu đại hội nhiệm kỳ qua, tăng 26,4% so với năm 2015; trồng mới rừng tập trung 6.934,6 ha, đạt 173,4% so mục tiêu đại hội; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 79,14%, đạt 105,5%  mục tiêu đại hội. Về bảo vệ nguồn lợi thủy sản được chú trọng, khai thác có hiệu quả mặt nước hồ thủy điện để nuôi thả cá và quy hoạch phát triển lồng bè nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá leo, cá lóc…; sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 518 tấn, đạt 103,6% mục tiêu đại hội, tăng 34,9% so với năm 2015.

Đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM ở xã Tam Đình; Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức với nhiều hình thức phong phú; Những ngành nghề truyền thống đang dần được khôi phục; Người dân bản Khe Quỳnh, Xiêng My rước Bằng công nhận bản văn hóa; Một giờ học của học sinh Trường PTDTNT THCS Tương Dương. Ảnh Hồ Phương – Đình Tuân
Đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM ở xã Tam Đình; Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức với nhiều hình thức phong phú; Những ngành nghề truyền thống đang dần được khôi phục; Người dân bản Khe Quỳnh, Xiêng My rước Bằng công nhận bản văn hóa; Một giờ học của học sinh Trường PTDTNT THCS Tương Dương. Ảnh Hồ Phương – Đình Tuân

P.V: Đồng chí có thể cho biết, đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua có những dấu ấn nổi bật nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Trong suốt nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH, BTV Huyện ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm gắn với thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Trong đó, kết nạp đảng viên mới 1.018 đồng chí, đạt 113% mục tiêu đại hội; đến nay toàn huyện không còn cơ sở có nguy cơ “tái trắng chi bộ” theo Đề án số 01-ĐA/TU; phát huy hiệu quả mô hình đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình (tại các đảng bộ các xã Hữu Khuông, Xá Lượng); số lượng trưởng thôn bản là đảng viên chiếm 98,6%. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng thực chất hơn, số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 97,8%, đạt 106,6% chỉ tiêu đề ra; số đảng viên HTTNV trở lên chiếm 91,1%, đạt 130,1% mục tiêu đại hội.

Lãnh UBND tỉnh thăm giáo viên, học sinh Trường phổ thông DTNT THCS Tương Dương và mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Tống Văn Chiến, mô hình nuôi bò nhốt của gia đình ông Nguyễn Hữu Duệ tại bản Bãi Sở, xã Tam Quang; Các hoạt động Huyện ủy Tương Dương tặng quà cho các gia đình nghèo nhân Ngày Đại Đoàn kết; trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; kiểm tra mô hình trồng bưởi Diễn của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Phạm Bằng - Đình Tuân
Lãnh UBND tỉnh thăm giáo viên, học sinh Trường phổ thông DTNT THCS Tương Dương và mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Tống Văn Chiến, mô hình nuôi bò nhốt của gia đình ông Nguyễn Hữu Duệ tại bản Bãi Sở, xã Tam Quang; Các hoạt động Huyện ủy Tương Dương tặng quà cho các gia đình nghèo nhân Ngày Đại Đoàn kết; trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; kiểm tra mô hình trồng bưởi Diễn của người dân trên địa bàn huyện. Ảnh: Phạm Bằng - Đình Tuân

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII, Đảng bộ huyện Tương Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm (cơ quan Đảng – đoàn thể tinh giản 5 biên chế, cơ quan chính quyền tinh giản 10, cán bộ, công chức cấp xã 24, các đơn vị sự nghiệp 3, viên chức ngành Giáo dục 119 biên chế).

Việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, đồng thời thay thế những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, điều động cán bộ các phòng, ban của huyện về công tác tại các xã, thị trấn nhằm bồi dưỡng kinh nghiệm lãnh đạo toàn diện, thử thách trong thực tiễn; mạnh dạn nghiên cứu ban hành chủ trương để thực hiện mô hình bí thư đảng ủy xã không phải người địa phương theo lộ trình phù hợp nhằm tạo ra đột phá, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Trong 5 năm (2015- 2020) đã thực hiện 55 lượt luân chuyển cán bộ; điều động biệt phái 16 cán bộ; đã cử 1.309 lượt cán bộ đi đào tạo, trong đó chuyên môn 528 cán bộ (thạc sỹ 38), lý luận chính trị 781 cán bộ (cao cấp 21 người).

Hàng năm huyện tổ chức quyên góp Tết Vì người nghèo; Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tặng Giấy khen cho những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và tham quan mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Trần Phúc Đạo ở thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình Tuân
Hàng năm huyện tổ chức quyên góp Tết Vì người nghèo; Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Sơn tặng Giấy khen cho những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và tham quan mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Trần Phúc Đạo ở thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình Tuân

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được phát huy; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, gắn trách nhiệm của cấp ủy viên với cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức Đảng được tăng cường. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm, việc ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

P.V: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm và các bước đột phá nào để thực hiện mục tiêu quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện nhà. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và trách nhiệm của hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo”.

Để thực hiện mục tiêu này, cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đầu tư phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu, thị trường lao động; đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục; khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách miền núi và dân tộc thiểu số tạo cơ hội cho Tương Dương phát triển; tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài, nhất là công tác di dời tái định cư xây dựng các nhà máy thủy điện… Đảng bộ huyện cũng xác định 3 bước đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là:

Thứ nhất, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy hiệu lực, hiệu quả từng vị trí việc làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sàng lọc, thay thế cán bộ có năng lực yếu, không phát huy được vị trí việc làm, uy tín thấp.

Nhiều mô hình kinh tế ở Tương Dương phát huy hiệu quả. Ảnh Đặng Cường
Nhiều mô hình kinh tế ở Tương Dương phát huy hiệu quả. Ảnh Đặng Cường

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, lợi thế và vốn, công nghệ, lao động để phát triển có hiệu quả. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng các hình thức đào tạo nghề cho thanh, thiếu niên một cách thiết thực, có chất lượng. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nghề với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

Nông dân Tương Dương đã dần đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm bớt sức lao động đồng thời áp dụng khoa học vào sản xuất, tăng năng suất chất lượng hàng hóa. Ảnh: Đình Tuân
Nông dân Tương Dương đã dần đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm bớt sức lao động đồng thời áp dụng khoa học vào sản xuất, tăng năng suất chất lượng hàng hóa. Ảnh: Đình Tuân

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thoát nghèo, nâng cao vai trò chủ thể của nhân dân, phát triển toàn diện nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!