Công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp – Bài 1: Chọn đúng người, sắp xếp đúng việc

Với tinh thần công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; xây dựng đề án nhân sự phải lựa chọn được những đồng chí đảm bảo uy tín, năng lực, có khả năng gánh vác được nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, nên các đơn vị đại hội điểm ở Nghệ An đã tổ chức thành công đại hội, những đại biểu trúng cử đều có số phiếu bầu tập trung cao.

Chuẩn bị cho quá trình đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản hướng dẫn, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ, nhân sự đại hội cũng được quán triệt đến tận các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 về đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội các đảng bộ Yên Thành, Con Cuông, Cửa Lò và ĐH Vinh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội các đảng bộ Yên Thành, Con Cuông, Cửa Lò và ĐH Vinh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Tại đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, quy trình nhân sự và công tác nhân sự cấp ủy có rất nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, với công tác nhân sự, cấp ủy phải xây dựng 2 đề án. Trước hết, là đề án tổng thể, trong đó phần thứ nhất phải đánh giá kết quả công tác nhân sự trong nhiệm kỳ vừa qua, từ việc xây dựng, bầu, thay đổi, bổ sung, hiệu quả công việc của từng ủy viên ban chấp hành.

Phần hai, là phương hướng nhân sự khóa mới, chỉ rõ tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và đề cập rõ quy trình nhân sự “2 lần 5 bước” cho nhân sự tái cử và giới thiệu mới. Trong đề án này, dựa vào quy hoạch cấp ủy khóa mới, phải phân tích được nguồn nhân sự: nguồn tái cử phải chỉ rõ số lượng chấp hành cũ bao nhiêu đồng chí có đủ điều kiện (tuổi, sức khỏe…), tiêu chuẩn (uy tín, năng lực;…), cơ cấu còn hợp lý nữa hay không?. Quan điểm là chú ý đến cơ cấu để đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy toàn diện, tuy nhiên, không nặng cơ cấu mà bỏ qua tiêu chuẩn, vì vậy, không nhất thiết ngành, địa phương nào cũng phải có ủy viên ban chấp hành.

“Quy trình như vậy hết sức dân chủ, vừa đảm bảo tập trung, vừa đảm bảo cơ cấu. Sau khi có kết quả giới thiệu, cấp ủy sẽ tập hợp lại và xây dựng đề án nhân sự báo cáo đại hội, đảm bảo số dư 10 -15%. Đây là danh sách trình ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp duyệt và cũng là danh sách đề cử chính thức của đại hội”, đồng chí Lê Quốc Khánh đánh giá.

Đảng bộ phường Nghi Hòa là 1 trong 3 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng được Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò lựa chọn tổ chức đại hội điểm; đảng bộ này có 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy với 295 đảng viên. Trao đổi về công tác nhân sự phục vụ đại hội, đồng chí Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường là 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Nhân sự trình đại hội thì Ban Chấp hành 17 đồng chí để bầu 15 đồng chí, trong đó nữ 6 đồng chí, chiếm 40%, nhân sự giới thiệu mới 4 đồng chí, chiếm 26,6%. Ban Thường vụ 5 đồng chí, trong đó nữ 1 đồng chí, chiếm 20%, bầu mới 1 đồng chí, chiếm 20%. Nhờ chuẩn bị kỹ công tác nhân sự nên đại hội diễn ra thuận lợi, đồng thuận, thống nhất cao.

Một góc phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò); Lãnh đạo phường Nghi Hòa kiểm tra các mô hình kinh tế của người dân.
Một góc phường Nghi Hòa (TX. Cửa Lò); Lãnh đạo phường Nghi Hòa kiểm tra các mô hình kinh tế của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Thị ủy Cửa Lò chia sẻ: “Xây dựng đề án nhân sự là việc chung, nhưng nó gắn liền sinh mệnh chính trị, nguyện vọng của từng người và câu chuyện nhân sự luôn là rất khó, không thể nào đáp ứng được hết tất cả nguyện vọng. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự từ các tổ chức cơ sở Đảng cho đến Đảng bộ thị xã đều phải thẳng thắn, chân thành, trân trọng và lắng nghe nguyện vọng của từng cá nhân. Trên cơ sở đó có những phân tích, đánh giá “thấu tình, đạt lý”, với tinh thần vì đại cục để xây dựng đề án nhân sự và có định hướng về cơ cấu bố trí phù hợp, nhằm lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực theo quy định, đảm bảo uy tín, gánh vác được nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới”.

Vì vậy, qua theo dõi có thể thấy, ở đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua đã diễn ra thành công. Công tác nhân sự các đảng bộ, chi bộ đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, trình độ các mặt, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, tỷ lệ những đại biểu trúng cử đều có số phiếu bầu tập trung cao.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại huyện miền núi Con Cuông, đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Con Cuông – đồng chí Nguyễn Đình Hùng cho biết: Để đại hội diễn ra thành công, trước đó, Đảng bộ huyện chủ động thực hiện tốt các khâu chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và cấp huyện. Liên quan đến công tác nhân sự, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy là chỉ đạo tổ chức rà soát quy hoạch để phân tích những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện trên cơ sở căn cứ kết quả làm việc, năng lực và uy tín của từng cán bộ. Đối với những cán bộ mặc dù còn đủ thời gian tái cử theo quy định nhưng do năng lực, trình độ không đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới hay những cán bộ không còn uy tín thì chủ trương là không cơ cấu cấp ủy.

“Quá trình làm nhân sự cũng như duyệt đại hội của các đảng bộ, chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy giải thích, phân tích cho các đồng chí này thông tư tưởng. Đối với những trường hợp có ý kiến băn khoăn trước đại hội, Thường trực Huyện ủy giao Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn nắm bắt, lắng nghe ý kiến của dư luận, nếu có thông tin trái chiều, lệch lạc, thì phải giải thích cho nhân dân hiểu rõ”, đồng chí Nguyễn Đình Hùng cho hay. Căn cứ quy định về số lượng, cơ cấu và tình hình cụ thể của mình, các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Con Cuông đã xây dựng số lượng cấp ủy đúng quy định, đảm bảo cơ cấu theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội ở Nghệ An, đồng chí Hoàng Công Hà – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương. “Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và chủ động công tác đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, đồng chí Hoàng Hồng Hà nói và đánh giá thêm: Qua theo dõi các đại hội điểm, các đảng bộ thực hiện hết sức nghiêm túc, đảm bảo các quy trình, công tác bầu số phiếu trúng rất cao, qua đó khẳng định quy trình công tác nhân sự bước đầu có hiệu quả.

(Còn nữa)