Chuyển động “Năm Cải cách hành chính”

Năm 2019 được tỉnh Nghệ An chọn là “Năm Cải cách hành chính”, và ngay những tháng đầu năm các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Đầu năm 2019, Nghệ An liên tiếp nhận tin vui, đó là theo công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Nghệ An lần đầu tiên lọt vào Top 20 của bảng xếp hạng, tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. 10 chỉ số thành phần cấu thành nên chỉ số PCI năm 2018 của Nghệ An cho thấy hầu hết đều được đánh giá tốt hơn so với năm 2017. Đây cũng là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh. Kết quả nổi bật này minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh nhà trong công tác CCHC, thu hút đầu tư…

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhận định năm 2019 là năm Nghệ An đột phá cải cách thủ tục hành chính
Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhận định năm 2019 là năm Nghệ An đột phá cải cách thủ tục hành chính

Tiếp đó, đầu tháng 4 này, Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), Nghệ An xếp thứ 4 toàn quốc với 46,57/80 điểm. Kết quả này là một sự nhảy vọt ngoạn mục về thứ hạng (từ thứ 44 năm 2017 lên thứ 4 năm 2018).

“Sở dĩ chúng ta có bước thăng hạng các chỉ số PCI, PAPI như vậy là do trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã có sự nỗ lực vượt bậc trong CCHC, cải thiện toàn diện các chỉ số thành phần. Kết quả thăng hạng chỉ số PAPI của Nghệ An năm 2018 cho thấy sự nỗ lực của bộ máy chính quyền các cấp, sự ghi nhận biểu dương của người dân đối với cơ quan Nhà nước tốt hơn. Việc cải thiện các chỉ số này đồng nghĩa tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với bộ máy Nhà nước và cũng tạo ra niềm tin đối với doanh nghiệp ngày càng lớn hơn” – Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh khẳng định.

Khai trương Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 20/2/2019.
Khai trương Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 20/2/2019.

Xác định CCHC là một trong những giải pháp tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ này, ngày 13/2/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Dự kiến Trung tâm sẽ khai trương và đưa vào hoạt động trong quý III/2019. Đặc biệt, năm 2019, Nghệ An chọn là “Năm Cải cách hành chính” và một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư. Theo đó, ngày 5/1, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ban hành Quyết định về việc thanh tra thực hiện trình tự, thủ tục hành chính một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả thanh tra, kiến nghị biện pháp xử lý sẽ được trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cán bộ, công chức các sở, ngành thực hiện công việc chuyên môn.
Cán bộ, công chức các sở, ngành thực hiện công việc chuyên môn.

Triển khai “Năm Cải cách hành chính”, việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại các đơn vị tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Đơn cử như Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng với việc khai trương Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, Sở đã tiếp tục thực hiện giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trúng đấu giá, đấu thầu từ 15 ngày xuống 10 ngày; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ 7 ngày xuống còn 2 ngày. Sở Du lịch đã cắt giảm thời gian của 1 TTHC (thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh giảm từ 60 ngày xuống còn 50 ngày)… Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm là tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị cơ quan Nhà nước các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thanh tra công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả các đoàn kiểm tra đánh giá, cán bộ, công chức, viên chức đã ý thức đầy đủ hơn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, việc thực hiện hành chính của công chức, viên chức.
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, việc thực hiện hành chính của công chức, viên chức.

Như đã đề cập, triển khai “Năm Cải cách hành chính”, ngay những tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính toàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm, các hoạt động triển khai khá đồng bộ ở các cấp. Tuy nhiên, kết quả chưa thực sự chuyển biến rõ nét.

Huyện Anh Sơn thành lập các nhóm tương tác trên Zalo để điều hành, quản lý công việc.
Huyện Anh Sơn thành lập các nhóm tương tác trên Zalo để điều hành, quản lý công việc.

“Công tác chỉ đạo ở các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa quyết liệt. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Năm Cải cách hành chính”, nhưng nhiều cơ quan, đơn vị chưa quan tâm rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nên kết quả còn thấp. Việc giải quyết công việc ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị kết quả thấp. Năm 2018, tỉnh chọn 7 đơn vị điểm thực hiện công tác CCHC, là những sở, ban, ngành quan trọng mà chắc chắn việc thực hiện cải cách hành chính ở những đơn vị này sẽ tạo ra sự lan tỏa trong cải cách hành chính đối với toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc rà soát kiến nghị đơn giản hóa hoặc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị nói chung và 7 đơn vị điểm nói riêng trong quý I gần như không có chuyển biến so với quý IV/2018”- Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh nhận định.

Giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân tại Bộ phận một cửa các cơ quan đơn vị, địa phương.
Giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân tại Bộ phận một cửa các cơ quan đơn vị, địa phương.

Cùng đó, theo đánh giá của Cổng thông tin điện tử tỉnh, việc khai thác, sử dụng hệ thống một cửa điện tử chưa hiệu quả (đặc biệt là xã, phường, thị trấn). Một số đơn vị chỉ cập nhật việc tiếp nhận hồ sơ lên hệ thống nhưng không luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận nghiệp vụ để xử lý theo quy trình. Nhiều xã, phường, thị trấn chưa sử dụng hệ thống theo quy định. Số hồ sơ tiếp nhận online trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều.

Mục tiêu của công tác CCHC là làm cho bộ máy chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. “Để triển khai Kế hoạch CCHC Nhà nước 2019 đảm bảo tiến độ trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm của “Năm Cải cách hành chính”, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực sự trong tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Kết quả của “Năm Cải cách hành chính” chính là thông qua thước đo đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước”- Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh nhấn mạnh.

Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) trao đổi với người dân.
Cán bộ xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) trao đổi với người dân.