Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tháo gỡ “nút thắt”, thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý, Nghệ An cần phải tháo gỡ các “nút thắt” về đầu tư hạ tầng và cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược.

hát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 11/12, trong kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh kỳ họp thứ tám - Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ XVII. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh kỳ họp thứ tám - Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ XVII. Ảnh: Thành Cường

Các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2019 mà UBND tỉnh báo cáo trước HĐND tỉnh đã được các cấp, các ngành và UBND tỉnh thảo luận qua nhiều hội nghị, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội những năm qua và mục tiêu nhiệm vụ đặt ra là có cơ sở để thực hiện và sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, ngay sau khi HĐND tỉnh quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, tổng hợp thành kịch bản tăng trưởng chung để thông qua phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1/2019.

Trong đó tập trung thực hiện 5 mũi và 3 vùng trọng điểm phát triển kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII. Đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường sự công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và cung cấp đầy đủ thông tin trên các lĩnh vực về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty TH tại huyện Nghĩa Đàn
Trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty TH tại huyện Nghĩa Đàn

Để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đường không, đường bộ, đường sắt. Tuy nhiên, nút thắt của tỉnh đó là về cảng biển, tỉnh cần tập trung đầu tư xây dựng phục vụ vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp. Cùng với đó là có chính sách cho nhà đầu tư chiến lược theo hướng mềm hơn, linh hoạt hơn.

Cùng với đầu tư hạ tầng là tháo gỡ nút thắt về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. “Việc cải cách hành chính nói nhiều và nói thời gian dài, không có cách nào khác là phải sử dụng công nghệ thông tin, lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, Trung tâm hành chính công của tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ này”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, tập trung các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng, tránh thất thoát thuế, đặc biệt tập trung các doanh nghiệp có số nợ đọng lớn, các lĩnh vực trọng điểm.

Tập trung các giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc như: bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, hoạt động tín dụng đen… Chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục; tăng cường đảm bảo an ninh – quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Một góc nông thôn mới huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Một góc nông thôn mới huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn