Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận

Tác phẩm “Dân vận” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách nay vừa tròn 70 năm. Bài viết đăng trên Báo Sự thật số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z.

Tác phẩm ra đời trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mới. Sau khi giành được độc lập, cả nước bước vào giai đoạn trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và những tàn dư của chế độ cũ. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu nhằm động viên tối đa sức người, sức của phục vụ kháng chiến và kiến quốc.

Chỉ với 2 từ đầu đề và hơn 600 từ của toàn bộ bài viết, nhưng tác phẩm Dân vận được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng. Sau 70 năm ra đời, tác phẩm vẫn khẳng định ý nghĩa, vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, là một di sản quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn tác phẩm Dân vận:

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

Bác Hồ gặp gỡ, trò chuyện với nhân dân (2 ảnh trên); Bác đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở (7-1960)
Bác Hồ gặp gỡ, trò chuyện với nhân dân (2 ảnh trên); Bác đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc máy cấy tại ruộng thí nghiệm của Sở (7-1960)

II- DÂN VẬN LÀ GÌ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

Bác Hồ gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua ngành nông nghiệp và Đổi công toàn quốc tại Hà Nội (23/5/1957) và nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2/1951; Bác Hồ với đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1949.
Bác Hồ gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua ngành nông nghiệp và Đổi công toàn quốc tại Hà Nội (23/5/1957) và nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2/1951; Bác Hồ với đoàn đại biểu Nam Bộ từ miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1949.

III- AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v…) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn, đủ mặc.

– Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn…

– Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v…

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

Bác Hồ với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) năm 1955.
Bác Hồ với công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) năm 1955.

IV- DÂN VẬN THẾ NÀO?

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

X.Y.Z

Ý kiến bạn đọc(1)

  1. Nguyễn Huê

    Cần có nhièu bài viết về kinh nghiệm làm tốt công tác dân vận để có sức lan tỏa trong cộng đồng.