Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư – Bài 3: Kiến nghị, giải pháp nâng chất lượng thực thi công vụ

Đại diện nhà đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Tình trạng cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đó là một căn bệnh khá phổ biến trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Vấn đề tham nhũng vặt, tiêu cực, chúng ta lâu nay nói nhiều nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để. Thời gian qua có nhiều vi phạm lệch chuẩn đạo đức công vụ nhưng hình thức xử lý vi phạm còn nhẹ.

Vấn đề nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa rồi đã bàn về cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó, Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng viên, vai trò hạt nhân chính trị người giữ chức vụ, người đứng đầu, hạt nhân chính trị phải “sáng”. Trước hết, là “sáng” về mặt tư duy phải đổi mới, sáng tạo; thứ hai là ý thức trách nhiệm theo đến tận cùng tư duy đó và đi cùng với đó là công tác kiểm tra giám sát.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty Luxshare ICT; Các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư ở Hoàng Mai; Đại diện Khu công nghiệp VSIP giới thiệu về dự án với các nhà đầu tư. Ảnh: PV
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty Luxshare ICT; Các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư ở Hoàng Mai; Đại diện Khu công nghiệp VSIP giới thiệu về dự án với các nhà đầu tư. Ảnh: PV

Để góp phần hạn chế tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm như thời gian vừa qua, về trách nhiệm của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và toàn Đảng bộ tỉnh nói chung thì chúng ta phải quan tâm công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phải coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục. Kiểm tra từ dấu hiệu vi phạm nhỏ nếu không ngăn chặn được sẽ sai phạm lớn, phải xử lý bằng pháp luật, bằng kỷ luật Đảng. Tổ chức Đảng các cấp và từng đảng viên phải đặt mình và coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, không có khoảng trống chúng ta mới khắc phục được, hạn chế tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Bộ phận cán bộ, công chức, viên chức sách nhiễu gây phiền hà cho người dân vẫn còn. Theo tôi Nhà nước cần xử lý nghiêm túc, đúng người, đúng tội.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 05 về công tác cải cách hành chính của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 -2025 của các tổ chức đảng cơ sở. Đồng thời, Đảng ủy sẽ ban hành văn bản yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên tự kiểm tra gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “tự soi, tự sửa” của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; gắn với đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức với chất lượng đảng viên hàng năm.

Phải khẳng định rằng, công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra đã đi vào nề nếp, thông qua công tác kiểm tra này, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc, văn hóa công sở có chuyển biến rõ nét.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính làm việc với lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Thời gian qua, có hiện tượng một số cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ. Theo tôi, trước hết nội bộ các cơ quan, đơn vị phải chấn chỉnh tình trạng này trong cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị cần chủ động kiểm tra sâu việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức nhất là những người làm việc ở các vị trí “nhạy cảm” có liên quan đến người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cần nghe ngóng thông tin bên ngoài, dư luận phản ánh để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Phải có các cuộc kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ tại nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Cùng với đó, phối hợp với các đoàn kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Xã hội phát triển bộ máy công quyền rất quan trọng, những người trong bộ máy công quyền làm việc sát dân nhất lại là cấp xã, vì vậy đòi hỏi đội ngũ này phải thực hành đạo đức công vụ phải tốt. Thực tế sau khi chuẩn hóa, công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng thì hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng cao hơn nhiều, đáp ứng cơ bản nhu cầu công việc. Tuy nhiên, do những mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhận thức tư tưởng của một bộ phận nhỏ chạy theo nhu cầu vật chất, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình còn vi phạm pháp luật, gây khó khăn, thiếu sự thông cảm tạo ra những việc làm không được cho phép, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, những vị trí liên quan đến người dân và doanh nghiệp thì càng dễ bị lợi dụng để gây nhũng nhiễu, gây khó khăn, có hiện tượng tham nhũng vặt và làm kéo thụt lùi cải cách hành chính, gây khó khăn, kéo dài thời gian nên làm giảm sự phát triển và nhất là giảm niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với bộ máy công quyền.

Cán bộ, công chức thị trấn Thanh Chương giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm một cửa. Ảnh: PV
Cán bộ, công chức thị trấn Thanh Chương giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm một cửa. Ảnh: PV

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và địa phương, đối với Thanh Chương chúng tôi tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục hành chính để làm điều đó, huyện đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin và hiện nay tất cả hệ thống xử lý văn bản được thực hiện trên môi trường mạng, toàn bộ cấp huyện, cấp xã thực hiện chữ ký số. Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Văn hóa thông tin báo cáo kết quả sử dụng chữ ký số, 3 tháng tổ chức khen thưởng các đơn vị triển khai tốt để khích lệ, động viên.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3, mức độ 4. Đi cùng với đó là chấn chỉnh đạo đức công vụ, phải thay đổi từ con người, từ tư duy, tư tưởng đến hành động, nhất là cán bộ trẻ; đối với cán bộ kỳ cựu phải nêu gương, đặc biệt nêu gương của người đứng đầu, người đứng đầu nêu gương tốt. Lãnh đạo huyện luôn quán triệt anh em phải thực hiện đạo đức công vụ tốt, làm cho hết mình, hết sức, làm xong việc chứ không phải xong giờ, làm với tinh thần cao nhất để đáp ứng yêu cầu và như vậy thì mỗi cán bộ, công chức đều phải xác định được nhiệm vụ, vai trò của mình như thế để đặt trong sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Quan điểm chung khi phát hiện được những sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức công vụ thì góp ý, nhắc nhở để chấn chỉnh, sửa đổi. Đối với những trường hợp đã được góp ý, trao đổi nhưng không khắc phục kịp thời hiệu quả thì xử lý nghiêm. Vừa rồi chúng tôi có chỉ đạo chặt chẽ đồng bộ giữa thị xã với cơ sở trong việc đánh giá việc thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức ở cơ sở được anh em đánh giá khách quan, minh bạch, công khai.

Vì vậy, một số đồng chí không hoàn thành chức trách công vụ thì Hội đồng kỷ luật của thị xã và cơ sở đã đề xuất, chúng tôi tham mưu quyết định cho thôi việc. Từ một vài trường hợp chúng tôi làm nghiêm túc như vậy nên có sức lan tỏa đối với các trường hợp công chức khác tạo ra tinh thần làm việc của cán bộ, công chức trách nhiệm hơn, hăng say hơn, kịp thời hơn, chất lượng hiệu quả công tác tốt hơn.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực hơn nhiều năm trước đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, cải cách hành chính tỉnh nhà vẫn còn không ít “sạn”: Ngoài một số cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, thủ tục hành chính của không ít lĩnh vực vẫn còn rối rắm, phức tạp, làm không ít nhà đầu tư chán nản (qua khảo sát DDCI mấy năm nay đã nghe không ít phàn nàn).

Đó là chưa nói việc tinh giản bộ máy chưa tốt, tình trạng “cò”, nể nang thậm chí làm ngơ những cá nhân gây phiền toái, vòi vĩnh doanh nghiệp (vụ bắt mấy cán bộ cấp sở vừa qua đã chứng minh, dư luận nhân dân đã phản ánh); cơ chế một cửa liên thông vẫn còn nhiều vấn đề, cán bộ công chức vẫn chưa thạo việc nếu không nói là phiền nhiễu; ứng dụng CNTT chưa được nhuần nhuyễn, thiếu chuyên gia giỏi,… điều này ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ trực tuyến, làm doanh nghiệp thiếu tin tưởng. Không ít doanh nghiệp kêu ca về “chi phí không chính thức” làm mất hình ảnh trong mắt nhà đầu tư. Cái này có thể lãnh đạo các sở, ngành thiếu giám sát, chưa có những hình phạt thích đáng cho hành vi này.

Theo tôi, tỉnh cần phải siết chặt kỷ cương, phép nước như vụ bắt mấy cán bộ sở, ngành vừa rồi để tạo tính răn đe cán bộ. Cần hạn chế, xử lý tình trạng “cò” trong giải quyết thủ tục hành chính, đây là một trong những nguyên nhân kìm hãm công tác cải cách hành chính. Chấn chỉnh cả việc “chạy” chức quyền, trong khi năng lực hạn chế, thiếu kinh nghiệm rồi sẽ gây ra không ít hậu quả (nhiều tỉnh, thành khác là bài học nhãn tiền, xương máu).

Là người con xa quê, tôi rất phấn khởi trước sự đổi thay phát triển của quê hương. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút được một số doanh nghiệp có tiềm lực mạnh tầm cỡ quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh. Với sự phát triển nhanh chóng về thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã thu hút được rất nhiều dự án lớn có nhu cầu sử dụng nhiều lao động đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động như: Luxshare ICT, Goertek, Juteng, Hoaloi, Sangwoo, Matsuoka, IMS,…

Dự báo trong thời gian tới, các doanh nghiệp ở Nghệ An sẽ có sự bùng nổ về cạnh tranh lao động do nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến khan hiếm lao động. Điều đó chứng tỏ là kết quả môi trường đầu tư tốt, là tín hiệu tích cực trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Phải khẳng định rằng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất nỗ lực, quyết liệt, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để Nghệ An là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư thì cần sự đồng hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là cán bộ các sở, ngành cần phải thực sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý thủ tục hành chính. Tránh tình trạng “tỉnh mở, sở thắt…”, lãnh đạo tỉnh rất nỗ lực, quyết liệt, nhanh chóng đưa ra các quyết sách, nhưng khi đến các sở ngành, địa phương thực thi thì cần phải rút ngắn thời gian.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba thăm xưởng may của Công ty CP May Minh Anh Kim Liên (Khu Công nghiệp Bắc Vinh), tháng 8/2019. Ảnh: M.N
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba thăm xưởng may của Công ty CP May Minh Anh Kim Liên (Khu Công nghiệp Bắc Vinh), tháng 8/2019. Ảnh: M.N

Tập đoàn MiAn nhận được nhiều lời mời gọi thu hút đầu tư của nhiều địa phương trong nước. Tôi nhận thấy con em Nghệ An có nhu cầu việc làm lớn thường phải xa quê, đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để tìm kiếm việc làm, nên đã quyết định mở rộng quy mô đầu tư bằng việc xây dựng các nhà máy may tại Nghệ An. Với bản thân tôi và nhiều doanh nhân xa quê về đầu tư tại quê nhà, không chỉ hoạt động vì lợi nhuận mà còn vì trách nhiệm trước quê hương. Khát vọng làm giàu không chỉ cho cá nhân mà còn là trách nhiệm của mỗi doanh nhân trước cộng đồng xã hội, góp sức xây dựng quê hương mình phát triển.

Việc đầu tư mở mang sản xuất tại Nghệ An của doanh nghiệp chúng tôi được chính quyền và các cơ quan hữu trách của tỉnh và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi. Đến nay, chúng tôi đã có 3 nhà máy đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, cũng như vận động bạn bè và các doanh nghiệp phụ trợ khác đầu tư hoạt động tại Nghệ An.

Từ tháng 9/2020, công ty chúng tôi đã bắt đầu khảo sát tại 4 tỉnh, thành trên cả nước nhưng sau đó đã quyết định lựa chọn Khu công nghiệp VSIP Nghệ An làm nơi đầu tư dự án của Công ty Everwin Precision Hong Kong Company Limite có tổng mức đầu tư 200 triệu USD, tại Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, với diện tích hơn 43,2 ha. Nhà máy có công suất thiết kế là 270 triệu sản phẩm/năm, với sản phẩm đầu ra là vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim loại; lắp ráp dây cáp; các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô tô năng lượng mới. Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút 15.000 lao động (trong đó có 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước ngoài). Dự án Nhà máy Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) được đầu tư 100% vốn bởi công ty Everwin Precision HongKong Company Limited. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 328/QĐ-KKT ngày 13/12/2021. Dự kiến đi vào hoạt động là tháng 12/2023. Qua đây, góp phần thúc đẩy nền kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An, đồng thời thu hút các doanh nghiệp khác đầu tư vào tỉnh nhà.

Chúng tôi thấy, tỉnh Nghệ An có các thế mạnh về mật độ dân số cao, ưu đãi về thuế, chiến lược, chính sách của tỉnh, quy hoạch phù hợp. Đặc biệt, nhà đầu tư rất ấn tượng trước thái độ niềm nở, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư mỗi khi có vấn đề phát sinh. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Nghệ An là điểm đến để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đối với công ty, trong suốt quá trình từ khi ký biên bản ghi nhớ đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công ty TNHH VSIP tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Tại  các cơ quan chúng tôi đến làm việc luôn giải quyết yêu cầu, công việc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đúng quy định, quy trình. Không gây khó khăn, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức. Luôn giúp đỡ các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầy đủ.

Tôi cho rằng, Nghệ An có đầy đủ năng lực để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao. Nhưng quan trọng là tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục; trong đó, có nhiều thủ tục có thể rút ngắn, tạo thuận lợi về thủ tục, cơ chế, ưu đãi về thời gian cho nhà đầu tư; tăng nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, thông thoáng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh: CTV
Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh: CTV