10 thành tựu ngành Dân số Nghệ An năm 2022

Năm 2022, Tỉnh ủy Nghệ An đã Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Qua 5 năm triển khai, với việc ban hành nhiều chính sách, nhiều kế hoạch hành động và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, công tác dân số của Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra như: Giảm tỷ lệ sinh; giảm chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, chất lượng dân số được nâng cao… Đây cũng là nỗ lực chung của Chi cục Dân số – KHHGĐ trong việc tham mưu và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ.

Trong năm, Chi cục Dân số – KHHGĐ đã tham mưu Sở Y tế ban hành nhiều kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ như kế hoạch triển khai Chiến dịch Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số, kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2022. Ngành cũng đã tham mưu với Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh và phối hợp cùng với nhiều địa phương tổ chức thành công các ngày kỷ niệm và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như ngày Dân số Thế giới 11/7, ngày Dân số Việt Nam, ngày Tránh thai thế giới 26/9, ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 tại huyện Quế Phong.

Hội thi cán bộ y tế với công tác dân số.
Hội thi cán bộ y tế với công tác dân số.

Các hoạt động CSSKSS vị thành niên, thanh niên tiếp tục được quan tâm và triển khai với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn. Đặc biệt, nhiều năm liên tục ngành đã tổ chức thành công Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về SKSS vị thành niên, thanh niên cho học sinh THPT tạo được tính lan tỏa và giúp các em học sinh nâng cao kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng tránh xâm hại tình dục… Năm 2022, lần đầu tiên, ngành triển khai Hội thi “Là con gái để tỏa sáng” dành cho đối tượng học sinh THCS.

Hoạt động CSSKSS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục được quan tâm. Nổi bật là tổ chức Hội thi “Phụ nữ với công tác dân số trong tình hình mới” với chủ đề “Gắn kết yêu thương – trọn niềm hạnh phúc” tại các huyện Hưng Nguyên, Quỳ Châu, Tân Kỳ và Nam Đàn. Đồng thời, đã tổ chức hàng chục buổi nói chuyện chuyên đề về CSSKSS; truyền thông, tư vấn cộng đồng CSSKSS góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; truyền thông về dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số… cho cán bộ hội viên phụ nữ.

Cuộc thi Rung chuông vàng
Cuộc thi Rung chuông vàng "Tìm hiểu về dân số - sức khoẻ sinh sản vị thành niên" tại Trường THPT Thái Lão

Hoạt động “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” tiếp tục được duy trì. Trong đó, đã tổ chức cuộc thi “Người cao tuổi sống vui – sống khỏe” cho hội viên Hội Người cao tuổi tại 4 đơn vị: Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, thị xã Thái Hòa. Bên cạnh đó, tổ chức gần 20 cuộc truyền thông cho hơn 5.000 người cao tuổi tại thành phố Vinh, các huyện Con Cuông, Yên Thành về vấn đề sức khỏe người cao tuổi; truyền thông về già hóa dân số và phát huy vai trò người cao tuổi.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn luôn được quan tâm, chú trọng, đổi mới nâng cao từ hình thức đến nội dung. Trong năm, trên 30 cuộc tập huấn đã được tổ chức cho thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển cấp huyện, cấp xã, cộng tác viên dân số khối, nhân viên y tế xóm, bản với hơn 5.000 người tham gia. Trực tiếp tham gia lớp tập huấn là các chuyên gia dân số đầu ngành của cả nước giúp nâng cao kỹ năng về truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác dân số tỉnh nhà.

Các đội chơi của thị xã Thái Hòa tham dự cuộc thi
Các đội chơi của thị xã Thái Hòa tham dự cuộc thi "Người cao tuổi sống vui sống khỏe".

Công tác cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai được quan tâm; thực hiện tốt các đề án về nâng cao chất lượng dân số. Đây là nỗ lực của toàn ngành trong bối cảnh kinh phí Chương trình Mục tiêu Y tế – Dân số đã hết giai đoạn, nhưng nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu xin cấp nguồn kinh phí từ địa phương để tiến hành triển khai các hoạt động sớm, có hiệu quả.

Các hoạt động thu thập, cập nhật thông tin biến động, xử lý và quản lý hệ thống dữ liệu dân cư được củng cố, đảm bảo tính kịp thời, chuẩn xác làm cơ sở cho ngành dân số và các ban, ngành khác trong tỉnh triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ liên quan đến tình hình dân số của tỉnh nhà trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Toàn ngành đã đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số (sổ A0) trên phạm vi toàn tỉnh, giúp cho việc thu thập thông tin được hiệu quả và khoa học.

Các đội chơi tham dự cuộc thi cán bộ y tế với công tác dân số.
Các đội chơi tham dự cuộc thi cán bộ y tế với công tác dân số.

Nghệ An là địa phương trong cả nước đi đầu trong truyền thông về công tác dân số với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng. Trong đó, đã tổ chức hơn 100 buổi truyền thông tư vấn cộng đồng với nhiều nội dung khác nhau. Việc truyền thông trên mạng xã hội các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tiktok,… đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả của ngành về chính sách và các hoạt động dân số, y tế và là kênh tuyên truyền hiện đại, có khả năng tương tác, lan tỏa đến đông đảo người dân.

Sự phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh về việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Qua đó, đã cùng với 12 đơn vị khác như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Y tế… tổ chức thành công nhiều cuộc thi có tính lan tỏa cao và tạo được dấu ấn tốt đẹp.

Năm 2022, lần đầu tiên ngành dân số triển khai cuộc thi
Năm 2022, lần đầu tiên ngành dân số triển khai cuộc thi "Là con gái để tỏa sáng".