Những giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ nhất: Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;  xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chương trình hành động, kế hoạch, đề án.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện.
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện.

Tiêu biểu như chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”“Chiến lược quốc phòng Việt Nam”. Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Một số chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác DQTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030”, “Xây dựng KVPT vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để chủ động đối phó với mọi tình huống giai đoạn 2014 – 2020”, “Xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong KVPT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021”…

Tổ chức tổng kết 10 năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT. Triển khai các đề án về xây dựng KVPT, hoàn thiện quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT.

Tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh và chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã
Tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh và chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã

Tham mưu, tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh và chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự theo Nghị định số 30, 130 của Thủ tướng Chính phủ đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thứ hai: Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của các cấp tập trung.

Lãnh đạo duy trì, thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm A, hệ thống văn kiện tác chiến đúng Mệnh lệnh, sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Phối hợp với công an, biên phòng xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định 77 (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ); huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo Nghị định số 30, 130/NĐ-CP của Chính phủ; sẵn sàng ứng phó tình huống trên Biển Đông.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 76 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 76 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời điều động cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ và phương tiện tham gia phòng, chống cháy rừng, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động tham mưu, triển khai kế hoạch, phương án, tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 về địa bàn tỉnh và phòng, chống dịch trong LLVT tỉnh chặt chẽ, chu đáo.

Thứ ba: Tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục được đổi mới, có chiều sâu. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều mô hình, cách làm hay.

Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện phong trào “LLVT tỉnh Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT tỉnh Nghệ An chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã  hy sinh trên đất nước bạn Lào tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.
Lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất nước bạn Lào tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc 422 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đưa về nước an táng bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, trọng thể. Giải quyết hoàn thành cơ bản với số lượng lớn chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng đang tại ngũ và chính sách hậu phương quân đội…

Thứ tư: Xây dựng lực lượng và thực hiện khâu đột phá về chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị an toàn trong LLVT tỉnh.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, quy định, hướng dẫn về tổ chức lực lượng của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 4 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ A2.

Tiểu đoàn Dự bị động viên phòng không tỉnh Nghệ An huấn luyện nội dung Khẩu đội pháo phòng không 37mm tiêu diệt mục tiêu trên không.
Tiểu đoàn Dự bị động viên phòng không tỉnh Nghệ An huấn luyện nội dung Khẩu đội pháo phòng không 37mm tiêu diệt mục tiêu trên không.

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, Chỉ thị số 91/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong quân đội”, Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội”,  Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm: Công tác hậu cần, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy chế, chỉ lệnh về công tác hậu cần, tài chính. Thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung theo hướng cơ bản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Thứ sáu: Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật hiệu quả, chất lượng.

Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Chỉ thị số 33/CT-TM của Bộ Tổng Tham mưu về quản lý vũ khí, đạn SSCĐ; Thông tư số 65/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định và hướng dẫn trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ.

Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.
Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thứ bảy: Công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, đối ngoại quân sự, khoa học, công nghệ.

Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy định của pháp luật, từ đó tạo sự ổn định tình hình cơ quan, đơn vị và niềm tin của nhân dân đối với LLVT tỉnh.

Công tác đối ngoại quân sự đã chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện tốt Đề án“Nâng cao hiệu quả hợp tác giúp đỡ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”; nâng cao hiệu quả của Ban Công tác đặc biệt tỉnh với 3 tỉnh (Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay) nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Tỉnh Nghệ An trao tặng vật tư và thiết bị hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)
Tỉnh Nghệ An trao tặng vật tư và thiết bị hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự đạt nhiều kết quả tốt, tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng dự án hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến; triển khai nghiên cứu công trình Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống diễn biến hòa bình của LLVT tỉnh Nghệ An (1975 – 2018)và Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lực lượng dự bị động viên phục vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Thứ tám: Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), các quy định nêu gương với nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả…

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu làm đường bê tông.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu làm đường bê tông.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 1677/HD-CT của Tổng cục Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ và LLVT tỉnh tiếp tục quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII đề ra; góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.