Loại bỏ tính ‘cục bộ’ trong sản xuất, kinh doanh nước sạch!

Nước sạch sinh hoạt là vật chất thiết yếu hàng đầu trong cuộc sống, bởi vậy trong nhiều năm qua người dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã không ít lần có những băn khoăn về chất lượng và chi phí sử dụng. Mỗi lần như vậy, Báo Nghệ An đều bám sát thực tiễn làm rõ những tồn tại bất cập, góp phần cùng các cơ quan cấp tỉnh xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Thời gian vừa qua, chất lượng nước sạch sinh hoạt tiếp tục là vấn đề “nóng”, gây sự hoài nghi, lo lắng cho người sử dụng, đặc biệt là ở TP. Vinh và các vùng phụ cận. Đây là lý do Báo Nghệ An trở lại nội dung này…